DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 15     <-- 15 -->        PDF

M. Božić, J. Čavlović: ODNOS DOMINANTNE VISINE, DIMENZIJE SJEČIVE ZRELOSTI I NORMALNE DRVNE Šumarski list br. I-2, CXXV (2001 ), 9-18
Visine su očitane iz visinskih krivulja. konstruirali normalu. Jela se u gospodarskoj jedinici


Na posljetku smo u gospodarskoj jedinici Belevine Belevine nalazi na II. bonitetu.
na svakom hektaru površine izmjerili visinu najvišem Drvnu zalihu konstruiranih normala izračunali smo
stablu, te smo srednju visinu dominantnih stabala izrana
temelju raspodjele broja stabala normale po debljin


čunali kao njihovu srednju vrijednost. Tako izračunata skim stupnjevima te tarife (Šurić-Pranjić ili lokalne).
srednja visina dominantnih stabala iznosi 35,5 m uz Lokalne tarife konstruirali smo na temelju sastojinskih
srednji promjer od 75,8 cm (Slika 1). Na temelju tako visinskih krivulja te Špirančevih dvoulaznih tablica.
izračunate visine dominantnih stabala također smo


REZULTATI ISTRAŽIVANJA Research results


U tablici 7. prikazane su drvne zalihe konstruiranih normala uz dimenziju fiziološke zrelosti te dimenziju zrelosti od 70 i 60 cm.


Tablica 7. Drvne zalihe konstruiranih normala
Table 7 Growing stocks of the constructed normal models


Broj Šifra normale
The normal model code
dom
m
"dom d,„ax
cm
d,m,x ! v n , v70
m3
v60
1. Ilfiz. S K Š 38,00 100,0 100,32 102,5 459,60 433,30 414,84
2. II frz. W S 31,75 57,5 83,82 82,5 357,56 347,01 334,04
3. II 70 S S 33,95 67,5 89,63 87,5 392,06 377,14 362,27
4. II70W S 30,35 52,5 80,12 82,5 337,44 328,00 316,21
5. II 60 S S 31,75 57,5 83,82 82,5 357,56 347.01 334,04
6. II 60 W_S 28,80 47,5 76,03 77,5 313,29 307,13 296,62
7. II Belevine S 35,50 75,8 93,72 92,5 417,47 398,54 382,31
8. II 39c S K LT 38,00 100,0 100,32 102,5 470,26 441,58 423,69
9. Il 39c S LVK D100 LT 36,95 100,0 97,55 97,5 451,37 426,74 409,75
10. II 39c S LVL ZDS LT 36,70 97,5 96,89 97,5 447,45 423,21 406,44
11. II 39c WL T 33,93 72,5 89,58 87,5 399,91 384,31 369,89
12. II 61b S K LT 38,00 100,0 100,32 102,5 477,15 444,59 424,89
13. II 61b S LVK D100 LT 38,13 100,0 100,66 102,5 479,30 446,47 426,64
14. II 61b S LVK ZDS LT 37,90 97,5 100,06 102,5 475,50 443,15 423,54
15. IIölbWL T 35,54 77,5 93,83 92,5 432,01 409,21 391,85
16. II/III fiz. S K Š 35,50 100,0 93,72 92,5 393,44 375,37 359,93
17. II/IIIfiz.W S 28,85 52,5 75,24 77,5 291,35 285,62 275,87
18. II/III 70 S S 31,95 67,5 84,35 82,5 339,70 329,46 316,98
19. II/III 60 S S 29,85 57,5 78,80 77,5 309,11 302,67 291,87
20. II/III 70 i 60 W S 27,00 47,5 71,28 72,5 269,64 266,85 258,24
21. II/III 2b S K LT 35,50 100,0 93,72 92.5 410,22 390,90 375,85
22. II/III 2b S LVK D100 LT 35,74 100,0 94,35 92,5 413,77 394,15 378,90
23. II/III 2b S LVK ZDS LT 33,50 77,5 88,44 87,5 378,55 363,98 350,54
24. II/III 2b W LT 29,13 52,5 76,90 77,5 299,61 293,55 283,33
25. II/III 13aS K LT 35,50 100,0 93,72 92,5 410,35 390,30 374,73
26. II/III 13a S LVK D100 LT 36,02 100,0 95,09 97,5 420,52 397,36 381,35
27. II/III 13a S LVK ZDS LT 31,30 62,5 82,63 82,5 344,25 333,76 321,66
28. II/III 13aW LT 27,86 47,5 73,55 72,5 291,57 288,31 278,90
29. III frz. S K Š 33,00 100,0 87,12 87,5 333,37 320,27 307,64
30. III frz. W S 26,70 52,5 70,49 72,5 248,02 245,32 237,36
31. III 70 S S 30,00 67,5 79,20 77,5 290,65 284,23 273,89
32. III 70 W S 25,30 47,5 66,79 67,5 229,10 229,10 222,09
33. III 60 S S 27,95 57,5 73,79 72,5 262,99 259,95 251,11
34. III 60 W S 23,75 42,5 62,70 62,5 208,77 208,77 205,37