DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 16     <-- 16 -->        PDF

M. Božić, J. Cavlović: ODNOS DOMINANTNIH VISINE, DIMENZIJE SJECIVE ZRELOSTI I NORMALNE DRVNE Šumarski list br. I 2, CXXV (2001 ), 9-1 8
hdom - srednja visina dominantnih stabala


- mean height of dominant trees
dd()m - srednji promjer dominantnih stabala
- mean diameter of dominant trees
dn,,lx - dimenzija fiziološke zrelosti
- dimension of physical maturity
dm;lx | - dimenzija fiziološke zrelosti zaokružena na
njemačke debljinske stupnjeve


- dimension of physical maturity approximated to
German diameter degrees
Vn/ - Drvna zaliha normale uz fiziološku zrelost


- Growing stock of the normal model with
physiological maturity
V7() - Drvna zaliha normale uz dimenziju zrelosti od 70 cm


- Growing stock of the normal model with maturity
dimensions of 70 cm
V60 - Drvna zaliha normale uz dimenziju zrelosti od 60 cm


- Growing stock of the normal model with maturity
dimensions of 60 cm
II, II/III, III - bonitetni razredi


- site classes
fiz. - normala konstruirana uz fiziološku zrelost
- normal model constructed with physiological maturity
70 - normala uz izgospodarenost od 70 cm


- normal model with managed diameter of 70 cm
Uspoređujući dominantne visine konstruiranih normala
te njihove zalihe, u tablici 8. prikazali smo kako
smanjenje dominantne visine utječe na smanjenje drvne
zalihe. Razliku u zalisi između uspoređivanih normala,
ukupnu te po metru visine prikazali smo u relativnom
i u postotnom iznosu.


RASPRAVA


Na slici 1. te u tablici 8. vidimo kako na različit način
definirana dominantna visina, te izgospodarenost
sastojina uz različite dimenzije zrelosti utječe na samo
smanjenje dominantne visine, a kao posljedicu toga i
smanjenje drvne zalihe, na temelju tih dominantnih visina
konstruiranih normala.


Ako promatramo II bonitetni razred vidimo, da se
dominantna visina uslijed smanjenja dimenzije zrelosti s
fiziološke na 70 cm smanjuje za 4,05 m ( 10,66 %), a s fiziološke
na 60 cm za 6,25 m (16,45 %). Ako pak dominantnu
visinu definiramo na Weiseov način tada smanjenje
dominantne visine uz fiziološku zrelost prema
originalnoj Klepčevoj normali iznosi 6,25 m (16,45 %),
a razlika između dominantne visine originalne Klepčeve
normale i dominantne visine definirane Weiseom uz
smanjenje dimenzije zrelosti s fiziološke na 60 cm
iznosi 9,20 m ili 24,21 %. Slično relativno smanjenje
dominantne visine događa se i kod II/III odnosno 111 bonitetnog
razreda, s tim da su postotna smanjenja nešto
viša.


Na slici 2. prikazano je za promatrane šurić-Pranjić
bonitetne razrede sniženje drvne zalihe uslijed različi


60 - normala uz izgospodarenost od 60 cm


- normal model with managed diameter of 70 cm
Belevine - normala za gospodarsku jedinicu Belevine
- normal model for management unit Belevine
39c, 61b, 2b, 13a - normale za naznačene sastojinc
- normal model for marked stands
S - dominantne visine određene po Susmel-u
- dominant heights determined according to Susmel
W - dominantne visine određene po Weise-u
- dominant heights determined according to Weise
K - originalne Klcpčeve dominantne visine
- original Klepac´s dominant heights
LVK - dominantne visine očitane iz visinske krivulje
konkretne sastojinc


- dominant heights obtained from the height curve
of a concrete stand
D100 - visine očitane za d dom = 100 cm


- heights obtained for d dom = 100 cm
ZDS - očitana visina sredine zadnjeg debljinskog stupnja
- Obtained height of the centre of the last
diameter degree
S - zaliha obračunata prema Surić-Pranjić tarifama


- growing stock calculated with Šurić-Pranjić tariffs
LT - zaliha obračunata po lokalnim tarifama
- Growing stock calculated with Surić-Pranjić tariffs
U tablici 9. prikazali smo kako snižavanje dimenzije
zrelosti utječe na smanjenje drvne zalihe. Razlike u zalihi,
ukupnu te po centimetru promjera, prikazali smo u
relativnom i u postotnom iznosu.


- Discussion
tog definiranja pojma dominantnih visina (njihovog
sniženja) te uslijed sniženja dimenzije zrelosti s fiziološke
na 70 ili 60 cm.


Slika 2. Prikaz snižavanja drvne zalihe uslijed snižavanja dominantnih
visina te dimenzija sječive zrelosti
Figure 2 Decrease in the growing stock resulting from lowered
dominant heights and crop maturity dimensions