DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 19     <-- 19 -->        PDF

M. Božić. J. Čavlović: ODNOS DOMINANTNE VISINE, DIMENZIJE SJEČIVE ZRELOSTI I NORMALNE DKVNE ... Šumarski listbr. 1 -2, CXXV (2001 ). 9-1 8
Tako se zaliha na II bonitetu smanjuje s 459,60
mVha uz fiziološku zrelost u originalnoj Klepčevoj normali
na 313,29 mVha u normali kod koje je dominantna
visina određena prema Weise-u te sastojina izgospodarena
na dimenziju zrelosti od 60 cm, stoje smanjenje od
146,31 mVha ili 31,83%. Najveće postotno smanjenje
zalihe događa se na III bonitetu, uz iste uvjete kao i kod
II boniteta te iznosi 37,38 %.


U konkretnoj g. j. , g. j . "Belevine" koja se nalazi na
II bonitetu, drvna zaliha uz fiziološku zrelost smanjena
jeza42mVhaili9%.


Ako promatramo smanjenje zalihe po metru visine
(tablica 8.) vidimo da se ono uz fiziološku zrelost kreće
oko 16-17 mVha (oko 3,5 %) na II bonitetu, 14,5-15,5


ZAKLJUČCI


1.
Pri uređivanju prebornih šuma u Republici Hrvatskoj
koriste se normale temeljene na visini dominantnih
stabala, odnosno "Novi sistem uređivanja
prebornih šuma"
2.
Različitim definiranjem dominantnih visina te smanjenjem
i postizanjem dimenzije sječive zrelosti s
fiziološke na određeni definirani promjer sječive
zrelosti, dolazi do umjetnog snižavanja srednje visine
dominantnih stabala. U našem slučaju ta sniženja
iznose do 9,25 m ili 28,03 %.
3.
Sniženjem srednje visine dominantnih stabala ili dimenzije
sječive zrelosti dolazi do smanjenja drvne
zalihe tih, uz nove uvjete konstruiranih normala.
Maksimalno relativno sniženje zalihe iznosi 146,31
mVha, a postotno 37,38 %.
Smanjenje drvne zalihe po metru visine za pojedini
bonitet odnosno tarifu uz istu dimenziju sječive zrelosti
gotovo je konstanta i kreće se od oko 11 mVha
za III bonitet uz dimenziju zrelosti 60 cm, do 16-17
mVha na II bonitetu uz fiziološku zrelost, odnosno
17-18 mVha u odsjeku 39c koji se nalazi na II bonitetu,
ali mu je tarifa nešto viša od šurić-Pranjić tarife.
mVha (3,8%) na II/III te 13,5-14,5 mVha (4,1 %) na III
bonitetu.


Osim ovoga, vidljivo je i smanjenje drvne zalihe uslijed
sniženja dimenzije zrelosti s fizičke na 70 ili 60 cm
za svaku pojedinu normalu (tablica 9.). Ova sniženja
kreću se do 30-ak mVha (do 7 %) pri sniženju na zrelost
od 70 cm odnosno do 50-ak mVha (do 11 %) pri sniženju
na zrelost od 60 cm.


Po centimetru promjera sniženje zalihe kreće se u
sljedećim okvirima: s fiziološke na dimenziju zrelosti
od 70 cm, najčešće 0,8-1 mVha ili 0,2-0,3 %; s fiziološke
na dimenziju zrelosti od 60 cm 0,9-1,2 mVha ili
0,25-0,35 %; a najveće je s 70 na 60 cm i iznosi 1-2 m5
ili 0,3-0,45 %.


Conclusions


Postotno smanjenje po metru visine kreće se od oko
3,1 % za II bonitet uz dimenziju zrelosti od 60 cm do
4,1-4,2 % za III bonitet uz fiziološku zrelost.


4.
Ukupno smanjenje drvne zalihe uslijed sniženja dimenzije
zrelosti kreće se do 30 mVha (7 %) pri sniženju
na dimenziju zrelosti od 70 cm odnosno 50
mVha pri sniženju dimenzije zrelosti na 60 cm.
Sniženje po centimetru promjera je unutar iste grupe
normala i sniženja dimenzije sječive zrelosti višemanje
konstanta, te pri sniženju drvne zalihe s fiziološke
na 70 cm najčešće iznosi 0,8-1 mVha ili
0,2-0,3 %; s fiziološke na 60 cm 0,9-1,2 mVha ili
0,25-0,35 % te s 70 na 60 cm promjera 1-2 mVha ili
0,3-0,45 %.
5.
Da bi se izbjeglo snižavanje drvne zalihe normale
uslijed različitog definiranja dominantnih visina,
prilikom uređivanja prebornih šuma treba koristiti
originalne Klepčeve normale korigirane na njemačke
debljinske stupnjeve.
6.
Dimenziju sječive zrelosti u svakoj pojedinoj sastojim
treba odrediti na temelju kvalitete ranije posječenih
debelih stabala
LITERATURA


Božić , M., 1999: Modeli uređivanja jelovih šuma
Gorskog kotara. Magistarski rad, 140 str.,
Zagreb.


Božić, M., 2000: Kolika je stvarna zaliha jele u našim
šumama. Šum. list 134(3-4): 185-195, Zagreb.


Klepac, D., 1961: Novi sistem uređivanja prebornih
šuma. Poljoprivredno šumarska komora SR Hrvatske,
46 str., Zagreb.


Klepac , D., 1962: Novi sistem uređivanja prebornih
šuma (dodatak). Poljoprivredno šumarska komora
SR Hrvatske, 24 str., Zagreb.


Klepac , D., 1963: Rast i prirast šumskih vrsta drveća
i sastojina. 300 str., Zagreb.


-
References
Klepac , D., 1965: Uređivanje šuma. 341 str., Zagreb.
Meštrović, Š. & Fabijanić, G., 1995: Priručnik
za uređivanje šuma. 416 str., Zagreb.


Pranj ić, A., 1966: Interpolirane šurićevejednoulazne
tablice za jelu-smreku i bukvu. šum. list 90 (3-4):
185-212, Zagreb.


Pranj ić, A. & Lukić, N., 1997: Izmjera šuma. 405
str., Zagreb.
Osnova gospodarenja za g. j . "Sungerski lug" od 1.


1. 1976. do 31. 12. 1985. godine. Zagreb 1976. g.
Osnova gospodarenja za g.j. "Belevine" od 1. 1.
1980. do 31. 12. 1989. godine. Zagreb 1980. g.