DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2001 str. 9     <-- 9 -->        PDF

N. Lukić: Dendroklimatološka anali/a obične bukve (Fagus sylvalica L.) sa Papuka Šumarski list br. 1 2,C"XXV(2001),3-8
Tablica 4. Lincrna korelacijska i regresijska analiza - Linear Correlation´s and regressions analysis


t Funkcija
Age Function btl b,
62 0.372 0.0007
i^ = f(VC5) 0.584 -0.0037115
i„ = f(VQ) 0.666 -0.0054
iks=f(VC5) 0.335 -0.0022


Korelacija između tečajnog visinskog prirasta (ihs) i
vegetacijskog kvocijenta (VC) je kod 60 godišnjih sastojina
r = -0.448, a kod 100 godišnjih je r = -0.196.


Na grafikonima 4. i 5. vidljivo je da s povećanjem
vegetacijskog kvocijenta (VC) opada odnos tečajnog
periodičnog visinskog i tečajnog periodičnog debljinskog
prirasta (ik/ids), što nam govori da su prirasti manji
kod toplijih i sušnijih godina, a veći kod hladnijih i vlažnijih
godina.


Dosadašnja istraživanja ukazivala su da je prirast


Sy ,-r
Jakost korelacije Degree
of Correlation
(Roemer-Orphal)
0.096 0.264 slaba - weak
-0.006 -0.448 srednja - medium
0.119
0.119
-0.406
-0.196
srednja- medium
jako slaba - very weak


bukovih stabala i bukovih sastojina ovisan o gustoći i
prostornom rasporedu stabala, te obliku distribucija
strukturnih elemenata a posebice distribucija prsnih
promjera (Lukić 1992). Poznato je da pojedini ekološki
čimbenici također manje ili više utječu na razvoj
prirasta. Može se uočiti da analize vremenske serije odnosa
srednje srpanjske temperature i količine oborina u
vegetacijskom razdoblju (5-9 mjesec) imaju utjecaj na
razvoj prirasta bukovih stabala.