DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/2001 str. 52     <-- 52 -->        PDF

J. Zelić: ULOGA DUDOVOG SVILACA (Bombyx mori) I BIJELOG DUDA (Monis alba) U SVILOGOJSTVU Šumarski list br. 7 8, CXXV (2001), 413-423
U kineskoj provinciji Shantung još su 2600 godina
prije nove ere žitelji primijetili da na drvetu duda "raste
vuna"pogodna za upredanje niti i tkanje platna. Potaknuti
znatiželjom ljudi su zamijetili da predu na lišću
duda stvara gusjenica jednog leptira, koja se u razvojnom
stadiju kukuljenja ornata gustim nitima, posteljicom
u kojoj će dovršiti preobrazbu u leptira.


Tajnu uzgajana insekta dudova svilca, sviloprelje,
kao domaće životinje, čuvat će Kinezi vjekovima, uz
pretnju smrtne kazne za njeno otkrivanje (12).


Dvije su bitne komponente u proizvdnji prirodne
svile. To su jajašca dudovog svilca (Bombyx mori) i liš


će drveta bijelog duda (Morns alba). Pod određenim
uvjetima svjetla, topline i vlažnosti zraka iz jajašaca se
izvaljuju gusjenice koje se hrane isključivo lišćem
duda do određene starosti i veličine, a potom se preobrazbom
preko razvojnog stadija kokona razvijaju u
leptira. Izlučevina iz sekretornih žlijezda usnog ustroja,
koju u obliku tanke niti gusjenica ornata oko svoga
tijela, skrutne se na zraku i tvori sirovu svilu. Povijesno
iskustvo i znanje o uzgoju sviloprelje i duda tijekom
povijesti nadopunjava se stručnim i znanstvenim istraživanjima,
s ciljem racionalne i ekonomične proizvodnje
prirodne svile


POVIJESNI RAZVOJ SVILOGOJSTVA I SVILARSTVA
The historical development of silkworm breeding and sericulture


Svilogojstvo kao grana poljoprivredne proizvodnje
bila je vjekovima monopol Kine. Poznat je "Put svile"
iz Europe preko Bliskog istoka i Perzije do Dalekog istoka
i Kine. Svilena tkanina, plemeniti materijal, bio je
tražena trgovačka roba u prošlosti. Stoljećima je vršena
razmjena plemenitim metalima Europe sa svilom daleke
Kine. Svilogojstvo se postepeno proširilo u Japan,
te Perziju i Malu Aziju, Grčku i Rimsko carstvo. Tek u


6. stoljeću nove ere svilogojstvo se znatnije širi u Europu.
Zahvaća zemlje Mediterana i one koje imaju povoljnu
klimu za uzgoj dudova svilca.
U osamnaestom stoljeću, za vladavine carice Marije
Terezije i njenog sina Josipa II, svilogojstvo doživljava
pravi procvat. Carski dvor i dvorjani, plemstvo i
aristokracija Austro-Ugarske, kao ljubitelji svilene tkanine,
potiču svilogojstvo u svim zemljama carevine
gdje za svilogojstvo postoje uvjeti. U Hrvatskoj, osobito
u Vojnoj krajini država daje materijalnu i novčanu
potporu svilogojstvu, a ponegdje uvodi i prisilne mjere
u svilogojstvu.


Osamnaesto stoljeće je doba prosvijetiteljstva, osnivanja
pučkih škola i gimnazija, te se uz opću kulturu
pučanstvo usmjerava i u gospodarskoj izobrazbi. Jedan
od isusovaca, pučkih prosvjetitelja, u Osijeku piše i tiska
popularnu knjižicu o uzgoju dudova svilca i preradbi
svile (9). Uzgoj i hranjenje gusjenica traži dosta
ljudskog rada, sezonskog je karaktera, no to postaje
dobar dodatni izvor prihoda za seoska domaćinstva.
Antun Matija Reljković u "Satiru" pjeva o ženi koja
uzgaja svilenu bubu: "Osam nedilj što se njima bavi,
lipe novce sebi zadobavi... Dobro joj se naplati nadnica,
može živit i ona i dica" ( 1 ).


Paralelno sa svilogojstvom razvija se i svilarstvo. U
tvornicama svile u Osijeku, Zagrebu, Varaždinu i drugim
gradovima proizvodi se svilena tkanina. Budim je
bio važno središte svilogojstva i svilarstva Austo-
Ugarske carevine, a o njemu kao svilarskom središtu
carevine svjedoči poučna knjiga budimskog profesora


Mitterpachera izdana u Budimu 1804. godine pod nazivom
"Navuk od morveh vurednosti,, y szvilneh
kukczev hranyenya za narodne škole van dan od opata


L. Mitterpachera. Vu Budimu, 1804 "(11).
Svileni konac, različito obojen, počinje se koristiti u
ukrašavanju narodne nošnje. Umjetničke kreacije svilenim
vezom postaju kulturno nasljeđe narodnih rukotvorina.
Svileni vez, kao aplikacija na odjeći i drugim
rukotvorinama na platnu svojstven je pojedinim krajevima
u Hrvatskoj. Općenito se može reći da su motiv,
crtež ili grafika svilenog veza u kontinentalnom dijelu
Hrvatske slika živog svijeta biljke ili životinje, latica,
cvijet, list ili vitica, dok je u primorskom kraju Hrvatske
češći motiv geometrijska i apstraktna forma, simbol
i stilizacija.
Da bi se osiguralo dovoljno hrane za prehranu gusjenica,
sade se dudovi, pojedinačno ili u nasadima.
Dud, kao vrsta drveta donesena s Dalekog istoka, zanimljiva
je vrsta kojoj se pridavalo značenje i proučavao
razvojni ciklus od sjetve sjemena, presadnje biljaka i
osnivanja dudinjaka. Legenda kaže da su sjeme duda
zajedno s jajašcima dudovog svilca, iz Kine u Europu,
prenijeli misionari u šuplijim štapovima.
Uzgoj drveta duda još je i danas tradicija u nekim
selima Slavonije i sjeverozapadne Hrvatske. Uzgaja se
u drvoredima, ispred kuća ili kao pojedinačna stabla.
Po ostacima dudovih stabala gotovo da se može zaključiti
koja su se sela bavila uzgojem dudova svilca od
doba vladanja carice Marije Terezije do pedesetih godina
dvadesetog stoljeća. U narodu dudov svilac nazivaju
"svilena baguda", a državnog nadzornika svilogojstva
zovu "bagudar".
Pored općih klimatskih uvjeta, povoljnih za uzgoj
duda i dudovog svilca, bitni su i drugi, osobito gospodarski,
kulturni i upravni uvjeti za razvoj svilarstva. Područje
bliže Vojnoj krajini, koje i danas zovemo "graničari",
bilo je pod jačim utjecajem vojne organizacije
cjelokupnog života. Neka sela Slavonije bit će znatni