DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 37     <-- 37 -->        PDF

PREGLEDNl ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 9 10, CXXV (2001). 507-510
UDK 630* 971 I 165


ČETVRTI EUFORGEN SASTANAK ZA SOCIJALNE LISTAČE


FORTH MEETING OF SOCIAL BROADLEAVES


Sanja PERIĆ*, Joso GRAČAN**


SAŽETAK: U ovom preglednom radu kratko su prikazani rezultati istraživanja
očuvanja šumskih genetskih resursa hrasta lužnjaka, kitnjaka i bukve
od 1994. godine. Posebno je istaknut napredak i rezultati istraživanja postignuti
između trećeg i četvrtog mrežnog sastanka. Sastanak je održan u Bergenu,
Norveška od 13. do 17. lipnja 2001. godine. Hrvatska je dala značajan
doprinos radu ove mrežne grupe.


K Ij učne r ij e č i: socijalne listače, šumski genetski resursi


UVOD


Četvrti EUFORGEN mrežni sastanak za socijalne Na razini države oformljenje Nacionalni odbor za
listače (hrast lužnjak, hast kitnjak i obične bukva) odrupravljanje
biljnim genetskim resursima. Nacionalna
žan je u Bergenu, Norveška od 13. do 17. lipnja 2001. će se strategija temeljiti na međunarodnim konvencijaDr.
Antoine Krem er, predsjedavatelj, otvorio je sastama
i nordijskoj suradnji, a odnosi se na genetske resurnak,
poželio dobrodošlicu suradnicima i zahvalio Norse
žitarica, šuma i životinja. Norveški šumarski institut
veškom šumarskom institutu za organizaciju sastanka. odgovoran je za očuvanje šumskih genetskih resursa.
Dr. Tore Skroppa, pozdravio je nazočne u ime MiniNajnovije
aktivnosti u svezi s očuvanjem (konservacistarstva
agrikulture i Norveškog šumarskog instituta. je) šumskih genetskih resursa odnose se na evaluaciju
Norveška je od početka uključena u EUFORGEN (procjenu) autohtonih vrsta. Sve su šumske vrste klasiprogram
i u ovom trenutku sudjeluje u tri mreže (Netficirane
prema ugroženosti. Utvrđeno je da je samo
works). Norveška je sjeverna granica rasprostranjenja jedna vrsta drveća ugrožena u Norveškoj, a to je Ulmus
socijalnih listača. Prije 15000 godina bila je pokrivena glabra. U tijeku je provođenje programa oplemenjivanledom,
nakon zatopljena počeli su se javljati obični bor, ja obične smreke (80 % sadnica za pošumljavanje).
jasika i breza, a zatim hrast, jasen i bukva. Tek se poUmjetna
su pošumljavanja smanjena i sve se više kori


sljednja pojavljuje obična smreka. Ukupna površina sti prirodna obnova. Odgovornost za očuvanje prirode
šuma u Norveškoj iznosi 12 milijuna hektara, 7 milijusve
se više prenosi na lokalne vlasti i ima nekoliko dobna
hektara su produktivne šume. Privatne šume porih
primjera koji koriste genetsko gospodarenje npr.
sjeduju oko 120000 vlasnika u prosjeku od 40 ha poobična
joha (Alnus glutinosa). Genetska su istraživanja
vršine. U Norveškoj je poraso interes za potrajnim započela na različitim vrstama. Za običnu smreku upragospodarenjem
šumama i očuvanju šumskih genetskih vo se istražuje utjecaj topline na potomstvo tijekom
resursa. proizvodnje sjemena i otpornost na visoke temperature.


NAPREDAK POSTIGNUT U POJEDINIM ZEMLJAMA


Predstavnici 27 zemalja (Austrije, Bugarske, Češzozemske,
Norveške, Poljske, Portugala, Rumunjske,
ke, Danske, Finske, Francuske, Njemačke, Hrvatske, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Švedske, Švicarske,
Irske, Litve, Luksemburga, Mađarske, Moldavije, Ni-Turske, Engleske i Ukrajine) bili su nazočni sastanku.
Predstavnici svake zemlje izvijestili su o postignutom
napretku na očuvanju genetskih resursa socijalnih li


* Sanja Perić stača. Izvještaji će biti objavljeni na EUFORGEN web
** Joso Gračan


stranici sa sažetim prikazom za svaku zemlju (tablica).


Šumarski institut, Jastrebarsko