DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 38     <-- 38 -->        PDF

S. Perić. J. Gračan: CKTVRT1 EUF0RGEN SASTANAK ZA SOCIJALNE LISTACE Šumarski list br. 9-10, CXXV (2001). 507-510
Pojedine su zemlje istakle neke probleme od zajedničkog
interesa, od kojih spominjemo:


Zdravstveni status (Heath status): Posljednjih je
godina defolijacija u porastu zbog različitih čimbenika,


o čemu su izvijestili predstavnici Poljske, Ukrajine,
Švedske i Njemačke. Dogovoreno je da se na ovu temu
provede anketa te da se zatraže dodatne informacije od
ICP-Forests u svezi s praćenjem zdravstvenog stanja.
Autohtonost: Nekoliko nazočnih predstavnika izrazilo
je potrabu verificiranja autohtonog porijekla sastojina
namijenjenih konzervaciji. Detaljnija rasprava
bit će na sljedećem sastanku mrežne grupe.


Udomaćene (naturalized) vrste: U nekim europskim
zemljama (Nizozemskoj, Belgiji, Danskoj, Mađarskoj)
prirodne (izvorne) sastojine hrasta lužnjaka
čine samo manji dio šuma lužnjaka. Međutim, alohtonc
sastojine koje su podignute prije nekoliko generacija
i evolucijski čimbenici, doprinijeli su stvaranju rasa
adaptiranih na lokalne uvjete. Postavljeno je pitanje
uporabe udomaćenih vrsta pogodnih za konzervaciju
genetskih resursa.


Uporaba šumskog reprodukcijskog materijala:


Nekoliko je predstavnika istaklo važnost uporabe vora. Odlučeno je kako će se ova problematika obradišumskog
reprodukcijskog materijala, dok su pojedini ti u posebnom izvješću. Dr. Jan Kowalezyk , podnio
predstavnici izrazili zabrinutost zbog toga što u tim je izvješće o trenutačnom stanju konzervacijc genetzemljama
taj materijal potječe iz ograničenog broja iz- skih resursa socijalnih listača u Poljskoj.


Postglacijalna imigracija šumskog drveća u Norveškoj


Dr. Aage P a u s, je na posebno organiziranom seminaru
predstavio rezultate istraživanja na temu postglacijalna
imigracija šumskog drveća u Norveškoj. U istraživanjima
je korištena metoda "fosila" za određivanje
imigracijskih uzoraka. Za prikazivanje povijesti
razvoja vegetacije u posljednjih 14000 godina kao način
ulaska različitih vrsta u Norvešku korišteni su dijagrami
postotka polena. Prve su ušle pionirske vrste s
vrlo učinkovitim mehanizmima disperzije (širenja) polena
i one su se prilično brzo rasprostranile u Norveškoj.
Lijeska se proširila izuzetno brzo, a nakon što su


stojbinski i klimatski postali povoljniji uvjeti pojavljuju
se hrast, brijest te joha i konačno jasen i lipa. Antropogeni
utjecaj na razvoj vegetacije u Norveškoj počeo
je prije 5000 godina i od tada su se desile važne promjene.
Porast stanovništva uzrokovao je značajne promjene
u strukturi i sastavu šuma.


Dr. Hans B1 o m i Bjorn IVI o e zajednički su pomoću
slajdova predstavili sadašnje prirodno rasprostranjenje
socijalnih listača na sjevernoj granici pridolaska
u Norveškoj.


ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD


Tijekom sastanka predstavljeni su rezultati istraživanja
po pojedinim projektima:


Istraživanja kloroplasta


Istraživanja na ovom projektu završila su 1999. godine.
Popisan je cijeli polimorfizam kloroplasta DNA
(ep DNA) utemeljen na više od 2600 populacija. Indentificirana
su 42 različita haplotipa koji pokazuju jasne
geografske smjerove. Različitost ep DNA uspoređena
je s kartom distribucije fosilnog polena i na temelju
tog su utvrđeni kolonizacijski pravci (rute) naseljavanja.
Diverzitet ep DNA također je kompariran s vari-


Razmjena (fluktuacija) gena


Cilj je ovog projekta ispitivanje genetskih promjena
(gene flow) koje potiču genetsku raznolikost. Razmjene
gena (gene flow) se općenito smatraju kao migracija
(selenje) gena između različitih populacija, međutim,
isto tako se smatraju i razmjene gena između stabala


hrastova (FAIR projekt)


jabilnošću fenotipskih svojstava utvrđenim u testovima
provenijencija. Od 62 različita svojstva samo 7 ih
je imalo značajne razlike u lancu ep DNA. Intenzivna
su istraživanja provedena na pokusnim plohama kako
bi se usporedile razlike između hrasta lužnjaka i kitnjaka.
Izgleda da postoje male razlike u biodiverzitetu staničnih
jezgri između ove dvije vrste.


kod hrastova (OAK FLOW)


unutar jedne populacije. U ova istraživanja uključeno je
13 ustanova i čitav niz suradnika. Ciljevi su: 1) pratiti
genetske razmjene putem polena i sjemena; 2) mjeriti
ekološke i genetske posljedice tih razmjena; 3) mjeriti
utjecaj tih razmjena na planove pravila gospodarenja.