DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 40     <-- 40 -->        PDF

Ciničan: C´HTVRTI HUFORCiHN SASTANAK ZA SOCIJALNI: l.lSTAC´h Šumarski list br. 9-10, CXXV (20(11). 507-510


Dokumentacija (informacijska platforma)


Predstavnik EUFORGEN-a (S. Bore Ili) obrazložio
je strukturu Web stranice Regionalnog IPGRI
Ureda za Europu, a posebice onog dijela koji se odnosi
na informacije u svezi s nacionalnim programima.
Dogovoreno je kako će pojedinačne web stranice po


zemljama biti povezane s glavnim institucijama koje
su uključene u program očuvanja šumskih genetskih
resursa. Svi su se sudionici sastanka obvezali kako će
potrebne informacije dostaviti što prije.


Bibliografija


Prezentirano je trenutačno stanje bibliografije, kojali ovom trenutku ima približno 1700 navoda (referenci).
Postoji problem tzv. sive literature (magistarski radovi,
doktorske disertacije, ne objavljeni radovi). Dru-


Javno


Predstavljen jc poster na temu "Očuvanje genetskih
resursa hrasta" u Europi. Poster je namijenjenširoj publici (javnosti), šumarima i gospodarstvenicima
te vlasnicima šuma. Poster prenosi poruku o tome


Zbirka


Predstavljeno jc i stanje zbirke slajdova. Neke bi se
teme mogle još upotpuniti te će biti izrađen popis tema
u vezi s tim. Predloženo jc također da se izradi i zajednička
EUFORGEN zbirka slajdova i stavi na web
stranicu.


Razmotrila se i mogućnost pripreme standardnih
novinskih izvješća (okrugli stolovi, pres konferencije)


goje pitanje koje se odnosi na doprinose koje su pojedini
članovi dali pri izradi bibliografije. Kako bi se
olakšalo uvrštavanje dodatnih referenci, bitno je iskoristiti
postojeći standardni format.


mnijenje


kolika je važnost očuvanja genetskih resursa i stoje u
tom smislu još potrebno učiniti. Konačna verzija postera
bit će tiskana i distribuirana članovima do 31. prosinca
2001. godine. (S. de Vri es).


slajdova


tijekom održavanja mrežnih sastanaka. Razmatrane su i
druge mogućnosti (izrada EUFORGEN-kape, priprema
članaka za popularni znanstveni časopis, sažeti prikazi
u svezi s očuvanjem šumskih genetskih resursa).


ZAKLJUČAK


Iz iznesenog razvidno je kako je očuvanje šumskih
genetskih resursa hrasta lužnjaka, hrasta kitnjaka i
bukve odlučujuće za većinu europskih zemalja.
Hrvatska, kao potpisnica 4 rezolucije iz Helsinkija
1993. godine vrlo je aktivna članica EUFORGEN programa
od 1994. godine.


Članovi EUFORGEN - mreže za socijalne listače,
smatraju kako je potrebno intenzivno poraditi na promjeni
naziva "socijalne listače".


Na kraju, i ovdje ističemo kako su članice Europske
unije, koja financira rad na očuvanju šumskih genetskih
resursa (samo svojih članica), vrlo zainteresirane
za rezultate istraživanja koje Hrvatska ima u svezi s
potrajnim gospodarenjem, zaštitom i očuvanjem naših
šuma.


Za izradu i ovog preglednog članka korištena je dostupna
literatura i podaci EUFORGEN - sastanka.


SUMMARY: In this peper are presented research results on Conservation
of Social Broad/eaves (Pedunculate oak, Sessile oak and Beech) in the frame
of EUFORGEN. The Meeting was held in Bergen, Norway from June 13 to
17, 2001. The Croatia as a full Network mamber has contributed to the success
of the Network.


Key words: Social Broadleaves, Forest genetic resources