DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 9 10, CXXV (2001), 511-532
UDK 630* 904 - 719 (44)


FRANCUSKA: DRVNA INDUSTRIJA I TRGOVINA DRVOM


FRANCE: WOOD AND TIMBER INDUSTRIES AND TRADE


Rudolf SABADI*


SAŽETAK: Francuska je prema svim pokazateljima druga gospodarska
velesila unutar EZ. Posljednjih desetak godina rast bruto domaćeg proizvoda
Francuske veći je od svih drugih članica EZ. Trgovinska bilanca s inozemstvom
i bilanca plaćanja izrazito je pozitivna, ondje gdje nije u pretičku, ona
suprotstavlja vrlo agresivnu, pokretljivu i diversificiranu privredu, kojoj proizvodnost
raste također po stopi iznad prosječne u EZ. Francuska mlada generacija
poslovnih ljudi, tzv. Yappies, stvorila je posljednjih godina ogromnu
industriju na temelju pameti, posljedice koje se još i ne mogu sagledati. Mehanička
prerada drveta, osim pilanarstva, koja obuhvaća poluproizvode za
građevinarstvo, furnire, drvne ploče, ambalažu te finalne drvne proizvode, po
svemu sudeći izašla je iz dugogodišnje krize i snažno korača naprijed. Vjerojatno
je jedan od razloga za to mudra intervencija države, koja jeftinim kreditima
podstiče stambenu izgradnju, motor trčanje drva i drvnih proizvoda. Po
svemu sudeći Francuska je na najboljem putu da svlada konzervativizam u
odnosu na poljoprivredu, koja po svim pokazateljima, poput drugih grana
gospodarstva, također proživljava snažne promjene. Unatoč stremljenjima ka
visokoj proizvodnosti, u toj se zemlji čuva i dalje njeguje kult življenja bez
žurbe, čak postoji i pokret "jedi sporo " kao protivnost Mcdonaldovom "fast
food". U području celuloze i papira, Francuska u dobroj mjeri zavisi o uvozu
kako celuloze i starog papira, tako i različitih vrsta papira. Tomu se ne treba
čuditi. Prvo, Francuska raspolaže s relativno manjim količinama četinjača,
drugo, po svemu sudeći ekološki svjesni Francuzi izbjegavaju, koliko mogu,
onečišćenja kojima može rezulturati proizvodnja celuloze. Pa ipak, snažna
papirna industrija ulazi u sve veću koncentraciju globalnog obujma. Rađa se
i tu nova industrija kojoj će biti teško naći premca. Druga iza Njemačke, sve
više s njom povezana, Francuska postaje sve značajnijim čimbenikom EZ i
svjetske privrede. Prikaz polufinalne i finalne industrije drveta te celuloze i
papira, trebao bi hrvatskim šumarnicima i drugim zainteresiranima dati poticaj
za izučavanje pri traženju rješenja u vlastitom razvoju.


K Ij u č n e r ij e č i: Polufinalna i finalna prerada drveta -industrija celuloze
i papira


PREDGOVOR


U broju 5/6, 2001. Šumarskog lista objavljen je publiku ŠL mogao zanimati prikaz stanja i kretanja u
prikaz francuskog pilanarstva i osvijetljeni trendovi ostalim vrstama prerade drva osim pilanarstva.
kretanja u Francuskoj i u industrijski razvijenim zem


Iz takvog prikaza moglo bi se štošta korisnog doz


ljama članicama EZ. Stječe se dojam da bi čitalačku


nati, što bi koristilo našim šumarnicima, a i kreatorimna
gospodarske politike pri pronalaženju konzistentne
razvojne koncepcije u višim oblicima prerade drveta,


Red. sveuč. prof, u m., dipl. ing. šum., dipl. oec;


Račkoga 12, Zagreb koji su od uspostave naše nove hrvatske Države goto