DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 44     <-- 44 -->        PDF

R. Sabaili: FRANCUSKA: DRVNA INDUSTRIJA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 9 10, CXXV (2001). .i 1
1996, za što ima nekoliko razloga.4 Uvoz u Francusku
trupaca tropskog drveta porastao je 1998. za 16 % u
odnosu na prethodnu godinu dostigavši količinu


913.897 m\ dok je uvoz piljene građe tropskih vrsta
1998. bio 382.377 m1 ili čak 20 % manji no prethodne
godine stoje vidljivo iz tablica koje slijede.
Uvoz i izvoz drveta i papira u Francuskoj dostigli su
1998. godine vrijednost oko 95 milijardi Ffrs (14,4
mlrd EURO). Deficit razmjene u ovoj grani se pogoršava,
prelazeći 18 milijardi Ffrs (2,8 mlrd EURO). Taj
deficit potječe većim dijelom uslijed uvoza roba iz ove
oblasti višeg stupnja obrade. Najveći deficit potječe
uslijed uvoza papira i kartona (6,2 mlrd Ffrs). Druga
grupa koja uzrokuje ovaj deficit od 5,2 mlrd Ffrs jest
uvoz namještaja i komadnog namještaja (pretežito sjedala).
Razmjena celuloze i papira, oduvijek deficitarna,
poboljšava se u neku ruku, od deficita 6,3 mlrd Ffrs
1995. godine, on pada 1998. godine na 4,3 mlrd Ffrs.
Deficit pilanarstva dostiže 2,3 mlrd Ffrs, stoje posljedicom
rastuće tražnje za građevnim drvom četinjača. S
druge strane, u mehaničkoj preradi drveta, šperploče,
drvne ploče, parket i bačvarstvo su u razmejni suficitarni
uglavnom zahvaljujući ostvarenim investicijama
početkom desetljeća.


Tri četvrtine razmjene celuloze i papira odvija se sa
zemljama EZ. Među prvih deset dobavljača koji predstavljaju
73 % sveukupnog francuskog uvoza, samo su
SAD izvan petnaestorice EZ.


Drvo predstavlja 4,5 % energetske potrošnje u Francuskoj,
a 3 % u Europi. Francuska potrošnja penje se na
9,15 milijuna ekvivalenta tona nafte. Francuska je najveći
europski potrošač energije iz drveta u Europi, u
sektoru kućanstava, oko 6,8 milijuna stanova griju se
drvetom. Gotovo 180.000 peći na drvo prodaju se svake
godine. Zahvaljujući takvom povećanju uporabe drva
za energiju, kako glede broja korisnika tako i potrošenih
količina, grijanje na drvo gubi svoj značaj tradicionalnosti
i ruralnog rasporeda. Energetsko globalno
iskorištenje koje danas dostiže 30-40 % nema sumnje je
vrlo nisko čak i uz činjenicu da neke konstrukcije peći
na drvo prelaze stupanj korištenja čak od 70 %.


U Francuskoj je preko 80 % ogrjevnog drveta nabavljano
izvan trgovačke mreže ili je vlastita potrošnja
šumoposjednika, procjenjuje se da se vrijednost prometa
ogrjevnog drveta penje na više milijardi Ffrs.


Drvna industrija tradicionalno koristi drvo kao energetski
izvor s obzirom na mnogobrojne potrebe kao što
su energija za pokretanje strojeva, sušenje drveta ili grijanje.
Procjenjuje se da ima oko 1.000 jedinica s više od
1 megawatta, s vjerojatno isto toliko ili više onih ispod
1 megawatta. Ove procjene obuhvaćaju primarnu i finalnu
preradu drveta, ali bez proizvodnje drvnih ploča
te celuloze i papira. Godišnja potrošnja ovakvih energetskih
jedinica minimalno je oko 0,5 milijuna tona
ekvivalenta nafte, što odgovara količini od 1,6 do 1,8
milijuna tona drvnih ostataka koji se potroše.


1. DRVNI INTERMEDIJARNI PROIZVODI - Intermediary wood products
Drvo u građevinarstvu - Timber in construction
Građevinarstvo je u Francuskoj kao i u drugim zemljama,
najveći potrošač drvnog sektora, 1995. godine
npr. utrošeno je oko 14,5 milijuna m\ Najveći dio drveta
troše tesari i stolari, kao i zidari za oplate, izradu krovnih
konstrukcija i dr. Procjenjuje se da se oko 25-30 %
od tog drveta troši neposredno u izgradnji kuća za parket,
podne podloge, stubišta i dr. U seoskim gospodarstvima
te pri održavanju zgrada u selima i gradovima
troši se oko 10 do 15 % sveukupnog drveta utrošenog u
građcvinrstvu. Pri izvedbi prefabriciranih elemenata sve
je više takvih izradaka iz drveta kao što su unaprijed
obrađena piljena građa, parket, untrašnja oprema zidnih
stijena, stolarije koja se ugrađuje i dr. te za izradu skela i
mnogobrojne uporabe vezane uz izgradnju zgrada, njihovo
održavanje, te također i pri niskogradnji. Računa
se da se u Francuskoj utroši od ukupne uporabe u građevinarstvu
oko 30 % drveta iz uvoza. Tu se pretežito radi


o drvetu četinjača i tropskih listača. Udio takvog drva
dakako uvelike zavisi o vrsti radova. U tablici 1. prikazana
je struktura potrošnje drveta (1995.) u tisućama m3
ekvivalenta oblog drveta i to ukupna potrošnja, dio drveta
porijeklom iz Francuske i uvoznog drveta te postotak
uvoznog drva u potrošnji pojedinih vrsta uporabe.
U metropolitanskoj Francuskoj ima preko 230 poduzeća
(1997. bilo ih je 232) koja se bave proizvodnjom
stolarije i tesarstvom namijenjene gradnji ili obnavljanju
zgrada. Radi se najvećim dijelom o malim
poduzećima, koja pokazuju zadivljujuću prilagodljivost
na nemirnom tržištu. Vrlo je mali broj takvih poduzeća
grupiran u veće sustave, stoje razlog da velik broj
ovih malih poduzeća sudjeluje u izvozu sa svega 6 %
od ukupnog prometa. To je ujedno i najmanji postotak u
svim industrijama. Od svih prodaja u inozemstvo iz ove
branše 60 % otpada na 15 najvećih firmi iz grupacije.


Tijekom razdoblja od pet godina, tj. od 1994. do
1998. broj poduzeća u ovoj grupaciji smanjio se za
4 %, ali seje ukupan broj zaposlenika lagano povećao.
Ako bi željeli iskazati proizvodnost tako da ukupan promet
podijelimo s brojem zaposlenika, proizvodnost je
iznosila 1994. 844.000 Ffrs, a 1997. popela seje na


864.000 Ffrs. Nakon 1995. godine investicije su već u
1997. godini snižene. Poduzeća rezerviraju oko 10 %
dodane vrijednosti za modernizaciju svojih sredstava za
proizvodnju. Krediti u svim oblicima se u ovoj branši
relativno malo koriste. Opća financijska situacija podu