DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 46     <-- 46 -->        PDF

R. Sabadi: FRANCUSKA: DRVNA INDUSTRIJA [ TKCiOVINA DR\´OM Šumarski list hr, 9 10. CXXV (2001). 511-532
dok su vrata po mjeri zauzimala 12 %. Mozaik parketi ili strijski proizvodi, drvena stubišta 6 %, prozorski zasloni
lijepljene podne ploče sudjeluju u ukupnoj vrijednosti 5 %, laminirani industrijski izradci 2 %, a ostali proizvoproizvodnje
u istoj godini 8 %, isto kao i tesarski indu- di iz građevne stolarije sudjelovali su s 19 %.


Tablica 3. Francuska: Potrošnja drva prema vrsti uporabe i prema izvorima (domaće i uvozno drvo)u 1000 m´
Table 3 France: Timber consumption by structure and sources (domestic & imported) in 1000 m!


Potrošnja drva - Timber consumption Postotak
Vrsta uporabe Ukupno Iz domaćih Uvozno uvoznog
Structure of use izvora drvo drveta
Domestic Imported u ukupnoj


sources timber potrošnji


Per cent
of imported
timber
in total


consumption
Tradicionalno tesarstvo - Traditional structures 3 432 2 612 820 24 %
Montažna stolarija - Joinery for fixtures and fittings 3 199 2 522 677 21 %
Oplata i skele - Shuttering and scaffolding 2 070 1 474 596 29 %
Parket i zidne obloge - Parquet and panelling 1 160 792 368 32 %
Poljoprivredne gospodarske zgrade - Farm building 752 553 199 26 %
Odljcvci i kalupi - Mouldings and beading 627 460 1676 27 %
Drvo za krovne konstrukcije - Roofing timber 464 243 221 48 %
Vrata u jeduinicama - Flat doors, door units 430 119 311 72 %
Industrijsko stolarstvo - Industrial frames 355 216 139 39 %
Prozori i prozorska vrata - Windows & French windows 283 74 209 74 %
Vrata za ugradnju - Custom-built doors 270 122 148 55 %
Prešano drvo - Injected wood 267 194 73 27 %
Pregrade - Partitions 233 135 98 42 %
Lamelirane drvne strukture - Laminated wooden structures 229 86 143 62 %
Drvene stepenice - Stairways 196 110 86 44 %
Drveni građevni okviri - Wooden frames 224 131 93 42 %
Posmična vrata, žaluzine - Sliding and pivoting doors, shutters 181 103 78 43 %
Ograde i kapije - Fences and gates 80 39 41 51 %
Ostalo - Other 67 41 26 39%
Ukupno - Total 14519 10 026 4 493 31 %


Izvor - Source: Serge Lochu Cosultant


Tablica 4. Francuska: Poduzeća s preko 20 zaposlenika u tesarstvu i konstrukcijskom stolarstvu
Table 4 France: Companies with over 20 employees in the frames and fittings branch
Novčani iznosi u 1.000 Ffrs - Monetary amounts in 1,000 Ffrs
Ukupno u mehaničkoj
Tesarstvo i konstr. stolarstvo preradi drveta
Frames & fittings Total in mechanical
wood processing


1990 1992 1994 1997 1994 1997
Broj poduzeća - Number of companies 263 271 242 232 675 653
Zaposlenici - Employees 18336 17 744 16 234 17 348 43 004 43 073
Poslovni prihod prije oporezovanja
Turnover before tax
13 608 000 13 771 000 13 701 000 14 989 000 33 162 000 35 363 000
Dodana vrijednost Added
value 4 190 000 4 429 000 4 297 000 4481 711 10 402 000 10 821 078
Postotak izvoza - Export rate 4 % 6 % 7 % 6.4 % 16% 17%
Stopa investicija - Investment rate* 13 % 15% 23 % 10.4 % 15% 11.2 %


*Investieije/Novostvorena (dodana) vrijednost
IZVOR - SOURCE: Enquete annuelle d´entreprise 1996 & 1997