DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 48     <-- 48 -->        PDF

R. Sabadi: FRANCUSKA: DRVNA INDUSTRIJA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 9 10. CXXV (2001), 511-532
Tablica 6. Smjerovi trgovine građevinskom stolarijom FranKako
je rečeno. Francuska je u proizvodima građecuske
vinske stolarije suficitarna, iako ta suficitarnost lagano
Table. 6 Direction of trade of wooden industrial frames and opada. Može se reći daje vrijednost proizvodnje cjelo


fittings of France (u milijunima Ffrs - Million Ffrs) kupne francuske građevne stolarije u razdoblju 1990-98.
Zemlja Uvoz -Imports Izvoz -Exports negdje oko 12,5 milijardi Ffrs. a potrošnja iznosi nešto
Country 1995 1998 1995 1998 preko 10 milijardi Ffrs, kao stoje to prikazano u tab. 5.


Njemačka 169 204 542 367
Belg. i Lux. 152 286 234 256
Španjolska 32 100 145
Nizozemska 60 73 38
Austrija 2 31
UK 48 27
Italija 54 21
Portugal 8 9
Švedska 69 73 2
Finska 28 2
Danska 139 87 1
Ost. zemlje 4 506 4 512
Ukupno 765 1229 1011 1280


IZVOR - SOURCE: Douanes - Sessi


Parket i drvne obloge Parquet and panelling


Od godine 1998. konjunktura za paket može se tržište, količina izvezenih parketa i drvnih obloga bila
označiti kao povoljna. Te je godine u Francuskoj proizje
u 1998. manja od onog 1997.
vodnja parketa dosegnula čak 6,8 milijuna m2, u uspoUz
vrijednost izvoza od oko 327 milijuna Ffrs u
redbi s prethodnom 1997. godinom kada je iznosila 5,6 1998. industrija parketa u Francuskoj bilježi pozitivnu
milijuna m:. Proizvodnja drvenih obloga dosegla je bilancu. Njezine izvozne prodaje nisu prešle prag od
1998. 27,6 milijuna nr, a 1997. bila je 26,0 milijuna nr. 200 milijuna Ffrs sve do 1995. godine. Prodaja parketa
Najvažniji pokretač ovakvog porastaje samo francusko iz Francuske u inozemnstvo redovito su veće od uvoza,


Tablica 7. Glavni proizvodi grupacije parket i drvene obloge
Table 7 Main products of the parquet and panelling branch


Vrsta proizvoda Proizvedene količine o 1000 nr - Quantities produced in 1 000 sq.m.


Products manufactured 85 90 93 94 95 96 97 98
Parket četinjača - Softwood parquet 25 691 30 482 27 275 2 914 3 437 3 441 3 767 4 763
Drvene obloge četinjača Softwood
panelling
18 686 20 243 18318 25 394 27 166
Parket listača - Hardwood parquet 1 604 3 338 5 036 1 735 1 726 1 593 1 845 2 048
Drvene obloge listača Hardwood
panelling
750 848 641 568 477
Ploče za parket- Panels for parquet 1 186 1 650 1 606 6 348 6 356 6 487 6 368


IZVOR - SOURCE: AGRESTE _ Enquete annuelle de brauche


Tablica 8. Vrijednost proizvedenih glavnih proizvoda branše parket i drvene obloge u Francuskoj
Table 8 Values of main products of the parquet and wood panelling industry in France


Vrsta proizvoda Vrijednost mil. Ffrs - Values in million Ffrs


Products manufactured 94 95 96 97 98


Parket četinjača - Softwood parquet 152 179 176 193 242


Drvene obloge četinjača - Softwood panelling 548 602 545 782 833


Parket listača - Hardwood parquet 215 196 201 244 260


Drvene obloge listača - Hardwood panelling 46 52 40 37 32


Ploče za parket - Panels for parquet 765 777 763 753


IZVOR - SOURCE: AGRESTE _ Enquete annuelle de blanche 1998