DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 53     <-- 53 -->        PDF

R. Sabadi: FRANCUSKA: DRVNA INDUSTRIJA 1 TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 9-10. CXXV (2001), 511-532
NAMJEŠTAJ I OPREMA UNUTRAŠNJEG PROSTORA
Furniture and indoors furnishing


Industrija i trgovina pokućstvom u Francuskoj
Furniture manufacturing and trade in France


Nakon dugog razdoblja recesije koja je trajala od
1990. pa sve do 1996. industrija namještaja u Francuskoj
započinje nov uspon sredinom 1997. godine. Do
povećane tražnje svakako dolazi zbog politike francuske
vlade da podstiče gradnju stanova i kuća, pa je logično
da uslijed toga dolazi i do pojačane tražnje namještaja
za opremu tih stanova-kuća. Osim povećanja
stambenih prostora nastalog izgradnjom novih jedinica,
povećana realna kupovna moć pučanstva još je jedna
od bitnih čimbenika koji uzrokuju porast tra/nje.
Radi se ne samo o tražnji novog namještaja za opremanje
stanova-kuća, već i o zamjeni starog i dotrajalog
namještaja.


Istraživanja su pokazala da raspoloživ stambeni
prostor i realan disponibilan prihod pučanstva pozitivno
koreliraju s tražnjom novog pokućstva na osnovi
amortizacije postojećeg, starog i dotrajalog namještaja.
S druge strane povećanje novoizgrađenog stambenog
prostora po stanovniku i realan disponibilan prihod pozitivno
koreliraju s tražnjom novog namještaja, ali ne
na osnovi amortizacije, već novog opremanja novih
stambenih prostora. Ima dakako još i drugih varijabli
koje djeluju na veličinu tražnje za namještajem, čak je
njihov broj golem, ali se ne ćemo u njih upuštati.6


Ponovno oživljavanje tražnje od polovice 1997. u
Francuskoj koje se spominje naprijed, nije u potpunosti
koristilo ovom sektoru, koji se ponovno suočio s teškoćama
plasmana svojih proizvoda kupcima u 1999.


godini. Te poteškoće u prvom redu proizlaze iz pritiska
od strane distribucije, koja je moguća i neizbježna
zbog usitnjenosti proizvođača. Dvije trećine svih poduzeća
iz branše namještaja zapošljavaju manje od 50
radnika. Samo četiri poduzeća imaju u Francuskoj više
od 500 zaposlenih u branši. Unatoč naporima proizvođača
da investiraju u suvremenu opremu, nedovoljna
modernizacija industrijskih alata i strojeva koči konkurentnost
poduzeća. Stvarna proizvodnost rada ostaje
inferiornom proizvodnosti ostalih sektora proizvoda
unutrašnjeg uređenja. Unatoč tomu, udio izvoza polagano
ali sigurno raste, nedostatna veličina poduzeća
vjerojatno predstavlja kočnicu snažnijem izvozu, ostajući
ih na regionalnoj razini.


Poduzeća proizvođači namještaja, koncentrirani su
većinom na zapadu Francuske, primat sa 3.584 zaposlena
(od ukupnih 13.748 zaposlenika u struci, 1997.
god.) u regiji Pays-de-la-Loire, Rhone-Alpes sa 1.280
je druga, a Franche-Comte sa 1.179 zaposlenika treća
regija. Poitou-Charantes je regija sa oko 1.000 zaposlenika
četvrta, itd. Industrija namještaja koncentrirana na
zapadu vrlo je značajna zbog znanja i vještine svojih
radnika, posebice u proizvodnji stilskog namještaja.


Ormar je najviše proizvođen artikal ove branše u
Francuskoj, od ukupne vrijednosti na njega otpada čak
28 %. Kako je to izgledalo po vrijednosti i vrstama namještaja,
prikazuje se na slici 8.


Slika 8. Francuska: Namještaj po vrstama u 1998. (po vrijednosti u %)
Figure 8 France: Furniture by type in 1998 (value in %)


IZVOR - SOURCE: AGRESTE - Enquete annuclle de branche 1998


6 Vidi Sabadi, 1977, Istraživanja determinanti tražnje sobnog i kuhinjskog namještaja u garniturama u Jugoslaviji u razdoblju 1962-74,
Disertacija, Univ. u Beogradu