DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 54     <-- 54 -->        PDF

R. Sabadi: FRANCUSKA: DRVNA INDUSTRIJA I TRCiOVINA DRVOM Šumarski list br. 9 10. CXXV 120(11). 511-532
Prateći društveni razvoj u ponašanju kupaca, primjećuje
se porast sklonosti potrošača ka nabavkama
namještaja za slobodno vrijeme, za posebne namjene i
namještaja za djecu i mlade. Soba za jelo više nema
onu važnost kao nekad. U prošlosti su poduzeća ovog
sektora proizvodila po vrlo strogim normama kakvoće
i sigurnosti. Današnja tehnologija i inovacije, uslijed
različitih razloga (prestižnost, originalnost, racionalnost
i dr.) određuje sve više viševrsnost produkcijskih
linija. Mnoga poduzeća bacila su se na izradu uredskog,
trgovačkog i tvorničkog prostora, sve pod pritiskom
borbe za ostanak na tržištu. U ovom sektoru
francuske drvne industrije, bilanca s inozemstvom je
negativna i to gotovo dvostruko. Godine 1998. ukupan
izvoz proizvoda iz ove grupacije namještaja7 iznosio je
2,22, mlrd Ffrs, a uvoz čak 3,95 mlrd Ffrs. Glavni
kupci i prodavači prikazani su u tablici 12.


Tablica 12. Francuska: Smjer trgovine drvenim namještajem
Table 12 France: Direction of trade od wooden furniture
Milijuna Ffrs -Million Ffrs
UVOZ-IMPORTS IZVOZ -EXPORTS


ZEMFJACOUNTRY
Mil.Ffrs
ZEMFJACOUNTRY
Mil. Ffrs
Italija 612 Njemačka 365
1st. Europa 540 SAD 322
Španjolska 506 Švicarska 224
Njemačka 315 Španjolska 207
Danska 293 UK 159
Ost.zemlje 1684 Ost. zemlje 938
UKUPNO 3950 UKUPNO 2215


IZVOR -SOURCE: Douanes -Sessi


Tablica 13. Proizvodnja, izvoz, uvoz i potrošnja drvenog namještaja u Francuskoj
Table 13 Production, exports, imports and consumption of wooden furniture in France


God -Year


90


91


92


93


94


95


96


97


98


Ukup. proiz -Total production


8.039


8.309


7.845


7.392


7.140


6.976


7.017


6.779


7.415


Izvoz -Exports Uvoz -Imports


1.339 4.229
1.309 4.028
1.445 3.754
1.392 2.814
1.540 3.050
1.476 3.197
1.617 3.209
1.879 3.683
7.215 3.950
u milijunima Ffrs -Million Ffrs
Potrošnja -Consumption


10.929


11.028


10.154


8.814


8.650


8.697


8.609


8.583


9.150


IZVOR -SOURCE: Douanes -Sessi


Kuhinjski namještaj
jj -Kitchen furniture


Recesija u proizvodnji i prodaji kuhinjskog namještaja
i opreme kupaonica trajala je punih pet godina, od
1989. sve do 1994. Do oživljavanja dolazi tek nakon
stoje država interventnim mjerama pojeftinila zajmove
za izgradnju stanova-kuća, i uz pojednostavnjenje
procedure ishođenja tih zajmova. Uz opće poboljšanje
gospodarske situacije, poticaji koji su došli iz hipotekarnih
kredita najbolje potvrđuju visoku pozitivnu korelaciju
između kupovne moći, novoizgrađenog stambenog
prostora i iz tog rezultirajuće tražnje za kuhinjskim
namještajem i opremom kupaonica, kao i svekolikih
ostalih finalnih drvnih proizvoda. Do pravog uzleta
dolazi zapravo u 1998. koji se nastavlja i u 1999.
godini. Tijekom krize u ovom sektoru došlo je do niza
strukturnih promjena, gdje dolazi do jakog odvajanja
između malih i srednjih poduzeća sjedne i velikih poduzeća
s druge strane. U 1997. godini 70 % poduzeća


Kuhinjski namještaj, sjedalice i dijelovi namještaja prikazuju se
posebno, o čemu valja voditi računa.


zapošljavalo je manje od 100 zaposlenika, samo tri poduzeća
dostigli su prag od 500 zaposlenika. Ta tri poduzeća
ostvarivala su trećinu ukupnog prometa sektora,
kao i polovicu izvoza i investicija. Ta tri poduzeća
djeluju na više tržišta, čime su u stanju diverzifieirati
svoje prodaje. Da bi amortizirali svoje investicije, ta
poduzeća daju u proizvodnju velike serije. Mala i srednja
poduzeća usredotočila su se na specifične proizvode,
njihova se snaga pak sastoji u fleksibilnosti kojom
proizvode različite modele u različitim bojama i kombinacijama
te u vrlo kratkim rokovima isporuka. Godine
1997. bilo je u Francuskoj ukupno 75 poduzeća koja
su proizvodila isključivo kuhinjski namještaj (od ukupno
718 firmi ovog sektora) postižući najviši ukupan
prihod po zaposleniku od 693.000 Ffrs godišnje (prosjek
sektora, s ukupno 718 poduzeća, negdje je oko


697.000 Ffrs/godišnje/zaposlenik). Stopa investicija
raste u dijelu proizvodnje kuhinjskog namještaja, ali je
nedostatna u proizvodnji opreme za kupaonice. Interesantno
je da ovaj sektor na promidžbu ulaže godišnje
čak 3,4 % od ukupnog prihoda.