DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 56     <-- 56 -->        PDF

R. Sabadi: FRANCUSKA: DRVNA INDUSTRIJA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 9-10, CXXV (2001). 511-532
Stolice i ojastučen namještaj za sjedenje - Chairs and upholstered seating furniture


Industrija namještaja za sjedenje, unatoč istočnoazijskoj
krizi 1998. godine, razvija se povoljno nakon
više godina iscrpljenosti i beznađa. Ta je industrija
1997. godine brojala 92 poduzeća s oko 9.747 zaposlenika.
Ona je nešto jače koncentrirana na istoku Francuske,
tako da najveći broj zaposlenika (1.368) radi u regiji
Lorraine, Champagne-Ardenne (1.108), Rhone-
Alpes (1.263), Aquitaine (1.311), Pays de la Loire,
Bourgogne i Picardie svaka regija s oko 1.000 zaposlenika,
itd. Ta grupacija ostvaruje vrijednost godišnje
proizvodnje od 5,7 milijardi Ffrs. Osim ove industrije
u branši je djelatna značajna obrtnička aktivnost u
proizvodnji okvira za ojastučene fotelje i stolica, s vrijednošću
proizvodnje od skoro jedne milijarde Ffrs.
Struktura ove industrije značajna je po usitnjenosti.
Samo tri proizvođača imaju oko 500 zaposlenika.
Daljnja značajka ovog sektora je visok udio ljudskog
rada u vrijednosti proizvodnje. U novostvorenoj vrijednosti
bruto nadnice i plaće sudjeluju sa 60 %.


Proizvodnost rada najmanja je u cijeloj branši izrade
namještaja i iznosi (1997.) svega 197.000 Ffrs, naprama
prosjeku za cijelu grupaciju, koji iznosi 233.000
Ffrs po radniku. Bruto profit također je najniži u branši
namještaja. Rentabilitct poduzeća proizvođača stolica
i foteljskih okvira, mjeren računovodtsvenim mjerilima,
vrlo je mršav.


Izvoz ovog sektora udvostručenje tijekom posljednjih
deset godina, dostigavši prosječno 18 % ukupne
vrijednosti proizvodnje. Veličina poduzeća nisu prepreka
izvozu, budući da mala poduzeća povećavaju isti.


Od 1992. pa sve do 1997. taje industrija imala velike
teškoće, mnoga su poduzeća otišla za to vrijeme s
tržišta. Ona je bila primorana na brojne promjene i pri


lagodbu zahtjevima potrošača, posebno zbog oštre talijanske
konkurencije. Proizvođači su prišli značajnoj
diverzifikaciju i povećanju asortimana, nudeći materijale
kao što je površinska obrada mikrovlakancima te
ponudi najrazličitijih sjedala za relaksaciju. Traže se
također nova područja plasmana u hotelskoj i opskrbnoj
industriji, zadržavajući pritom posebnu kakvoću
pri izradi proizvoda po narudžbi. Cijeli ovaj sektor prisiljen
je, da bi opstao na tržištu, davati visoku kakvoću,
originalan dizajn i racionalnu proizvodnju, kako bi se
uspješno amortizirala investicijska sredstva koja se
svakodnevno poboljšavaju. Isto je tako veliki napor,
posebno u ovom sektoru, poseban agresivnoj prodaji i
diverzifikaciji kanala prodaje.


Cijeli je ovaj sektor prošao kroz krizu od 1993. do
1997. Tek 1999. počinje rast u klimi povjerenja, iako je
to oživljenje vrlo selektivno. Prodaja stolica susreće


Tablica 15. Smjerovi trgovine namještajem za sjedenje u
Francuskoj (1998) u milijunima Ffrs
Table 15 Direction of trade of seating furniture in France


(1998) in million Ffrs


Uvoz -Imports Izvoz - Exports


Zemlja -Milijuna Ffrs Zemlja -Milijuna Ffrs


Country Million Ffrs Country Million Ffrs
Italija 1 813 Njemačka 236
Belg-Lux 466 Belg-Lux. 216
Azijske zem. 223 Švicarska 162
Ist.Furopa 189 UK 94
Španjolska 162 Italija 77
Ostali 490 Ostali 343
Ukupno 3 334 Ukupno 1 128


IZVOR - SOURCE: Douanes - Ses.si


Naslonjači i sofe
Armchairs and sofas
48%


Siika 11. Udio pojedinih vrsta proizvoda industrije drvenih sjedala u Francuskoj (u % od vrijednosti
- 1998.)


Figure 11 The share of products of the industry of wood seating in France (in % of value 1998)