DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 59     <-- 59 -->        PDF

R. Sabadi: FRANCUSKA: DRVNA INDUSTRIJA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 9-10, CXXV (2001), 511-532
Tablica 18. Francuska: Ključni podaci u branši prerade drva
Table 18 France: Key figures on timber in woodworking
Poduzeća s preko 20 zaposlenih - Companies with more than 20 employees


Broj poduzeća Number
of companies
Građevna stolarija i
tesarstvo Wooden
frames
and fittings
Furniri i ploče Veneers
and
panels
Ambalaža Packaging
Ostalo Other
Ukupno Total
Zaposleni - No. of employees 17348 8568 10774 6383 43073
Broj poduzeća -
Nomber of companies. 232 68 230 123 653
Ukupan prihod mil. Ffrs Annual
turnover mil. Ffrs 14989 9541 7057 3776 35363


*Investicije/Novostvorena (dodana) vrijednost
IZVOR - SOURCE: Enquete annuelle d´entreprise 1996 & 1997


Tablica 19. Francuska: Kjučni podaci u branši namještaj i oprema
Table 19 France: Key figures in furnishing branch


Poduzeća s preko 20 zaposlenih - Companies with more than 20 employees


Dijelovi Komadno i Kuhinjski
namještaja ost
namještaj namještaj
-Ostalo -Ukupno Furniture
parts Occasional and Kitchen Other Total
furniture furniture
Broj poduzeća - Number of companies 42 194 84 398 718
Zaposlenici - Employees 1782 13748 9097 51176 75803
UP/zaposlenik Turnover/
emplo-ycc 1000 Ffrs 547 642 685 719 697
UP mil.Ffrs - Turnover million Ffrs 975 8826 6231 36803 52835


*Investicijc/Novostvorena (dodana) vrijednost
IZVOR - SOURCE: Enquete annuelle d´entreprise 1996 & 1997


Francuska: Papir i karton - France: Paper and cardboard


Proizvodnja i cijene francuske industrije papira i Taj je rezultat pak različito djelovao na integraciju
kartona tijekom 1998. godine bile su stabilne. Pad cijepoduzeća
unutar ove grane. Godina 1999. računa se da
na celuloze pomogao je da se poboljša rentabilitet u inje
bila dobra za ovu granu, unatoč teškoćama još početdustriji
papira. kom te godine.


Ambalaža i zamatanje
Packaging and wrapping
47%


Slika 14. Potrošnja papira i kartona u Francuskoj po namjeni (1998) u %
Figure 14 The consumption of paper and paper board by use in France (1998) in %