DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 60     <-- 60 -->        PDF

R. Sabadi: FRANCUSKA: DRVNA INDUSTRIJA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 9 10. CXXV (2001).
Francuska proizvodnja odvija se u 137 tvornica
(110 firmi) koje zapošljavaju (1998) 22.000 radnika.
To je teška, investicijama intenzivna industrija, gdje se
investicije zbog konkurentnosti i potrebe za čuvanjem
okoliša penju na milijarde Ffrs.


Francuska potrošnja papira i kartona 1998. godine
bila je 175 kg/god/stan., naprama 330 kg/god/stan u
SAD. Potrošnja papira i kartona raste neprekidno već
dvadeset godina, po stopi od 3 % godišnje, što je više
od stope rasta mnogih industrijskih sektora.


Nešto manje od polovice proizvodnje papira i kartona
godišnje proizvodnje u Francuskoj od 9 milijuna
tona troši se za ambalažu. Struktura potrošnje papira u
Francuskoj prikazana je na slijedećim slikama.


U proizvodnji papira i kartona u Francuskoj koristi
se oko 50 % potrebnih sirovina celuloza, a otprilike isto
toliko starog papira. Veća ili manja uporaba jedne ili
druge sirovine uvelike ovisi o cijenama koje posvuda
pokazuju dosta živahne promjene. U Francuskoj se od
ukupnih količina celuloze upotrijebljenih u proizvodnji,
oko 40-50% koristi uvezena celuloza.


Kao stoje to slučaj u ostalim zemljama u proizvodnjama
u šumskom sektoru kod ključnih proizvodnji
(pilanarstvo, drvne ploče), čak i mnogo više u proizvodnji
celuloze i papira, u Francuskoj se jasno također
odražavaju tendencije okrupnjivanja uz ogromna kapitalna
ulaganja i sve veću globalizaciju.


Tisuća tona Thousand tons


Slika 15. Francuska proizvodnja papira i kartona 1998. u 1.000 tona
Figure 15 French production of paper and paperboard 1998. in thousand ton


Tablica 20. Ključni podaci o francuskoj proizvodnji i potrošnji papira i kartona
Table 20 Key figures on French production and consumption of paper and paperboard


Broj tvornica - Number of factories
Broj papirnih strojeva - No of paper machines
Broj zaposlenih - No of personnel
Proizvodnja 1000 t - Production 1000 ton
Uvoz 1000 t-Imports 1000 t
Izvoz 1000 t - Exports 1000 t
Potrošnja 1000 t - Consumption 1000 ton
Vrijednost proizvodnje 1000 Ffrs Value
of production 1000 Ffrs
Investicije 1000 Ffrs - Investment 1000 Ffrs


IZVOR - SOURCE: Copacel


85
154


24542
5343
2522
-1309
6556


25984


2316


Francuska je osma zemlja po proizvodnji papira i
kartona u svijetu, s proizvodnjom koja godišnje prelazi
9 milijuna tona (1998). Prvi proizvođač u svijetu
(1998) bile su SAD s 86 milijuna tona papira i kartona,
slijedi Japan s 30 milijuna tona, Kina s 28 milijuna to


93 94 95
151 146 141
235
23787 23763 23460
7970 8682 8617
4135 4778 4655
-3186 -3726 -3639
8919 9734 9633
29807 34363 42028
1600 1400 1600


96
141
233
22550
853 1
4772
-3921
9382
97
140
230
22150
9145
5507
-4322
10330
98
137
229
21980
9161
5808
-4287
10682
35527 36631 37060
1600 2000


na, Kanada 19 milijuna tona, Njemačka 16 milijuna tona,
Finska 13 milijuna tona, Švedska 10 milijuna tona i
kako je rečeno Francuska s 9 milijuna tona. Italija i Južna
Koreja su 9. i 10. proizvođači sa po 8 milijuna
tona, itd., kako je to prikazano na sljedećoj slici.