DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/2001 str. 63     <-- 63 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski List br. 9-10, CXXV (2001), 533-537


UDK 630* 176.1 (Ulmus pinnato-ramosa Dieck cx K.oehne)


TURKESTANSKI BRIJEST - Ulmus pinnato-ramosa Dieck ex Koehne
U DENDROFLORI HRVATSKE


TURKESTANEAN ELM - Ulmus pinnato-Ramosa Dieck ex Koehne
IN THE DENDROFLORA OF CROATIA


Ivo TRINAJSTIĆ*


SAŽETAK: U radu se iznose podaci o turkestanskom brijestu - Ulmus
pinnato-ramosa u dendroflori Hrvatske. Taj je brijest u stručnoj šumarskoj literaturi
bio pogrešno označavan kao sibirski brijest- Ulmus pumila.


Ključne riječi: Ulmus pinnato-ramosa, dendroflora, Hrvatska -Dalmacija
UVOD Introduction


Iako je na mnogo mjesta duž Hrvatskoga primorja U drugom izdanju Šumarske enciklopedije Janj ić
saden i subspontano rasprostranjen jedan, po izgledu, i Fukarek (1980), također, pod natuknicom "Brijest"
neobičan brijest dugih, tankih, više-manje obješenih i opet navode Ulmus pumila, ali više ne kao grm, već
grana, u našoj se dendrološkoj literaturi o njemu malo kao nisko, do 5 m visoko drvo, samo izuzetno visoko
znade. Radi se o turkestanskom brijestu, vrsti Ulmus do 20 m. Da ni njima nije jasno stoje zapravo U. pumipinnato-
ramosa. Koliko se može razabrati iz naše šula
i kakav to brijest raste u Dalmaciji, vidljivo je iz cimarske
literature, o turkestanskom brijestu pisao je tata: "Sibirski brijest splitske provenijencije (gdje se
J ed 1 o w s k i (1955), iako ga navodi pod krivim imenalazi
kao i u Vodicama) u drvoredima i arboretumu
nom "Ulmus pumila". Jedlowski je proučavao klija-bivše Šumarske škole za krš, ima u prvim godinama
vost "sjemena", kako ga on zove "azijskog brijesta", visinski prirast od oko 1 m. "(Janjić i Fukarek
ali usputno donosi i nekoliko vrlo zanimljivih, općeni1980:
195). U nastavku teksta isti autori pišu: "U. p.
tih podataka o kojima će biti govora nešto kasnije. Isto var. arborea Litw. (sin. U. pinnato-ramosa Dieck) iztako
i Fukarek (1959) u Šumarskoj enciklopediji, pod raste u visoko drvo, te se kod nas, zbog otpornosti na
natuknicom "Brijest", između ostalih vrsta navodi i bolest, može koristiti u drvoredima i parkovima. Inače
vrstu Ulmus pumila i zove ga "sibirski brijest". Niti je prirodno raširen u Turkestanu." (Janjić i Fukajedno
od navedenih imena nije točno, jer se tu ne radi o rek 1980: 195).
vrsti U. pumila, niti o sibirskom brijestu, a naziv "azijski
brijest" tako je neodređen da bi mogao odgovarati
bilo kojem brijestu, podrijetlom iz Azije.


NOMENKLATURNA PROBLEMATIKA TAKSONA Ulmus pinnato-ramosa
Nomenklatura! problems of Ulmus pinnato-ramosa


Daje Jedlowski (1955) turkestanski brijest nazgrm
kako se to može razabrati i iz originalnog opisa
vao imenom "Ulmus pumila" nije slučajnost. Naime, koji je bojavio Linne. On doslovno piše: "pumila 3.
brijest koji raste od prirode u zapadnom Sibiru označio ULMUS foliis aequaliter serratis: basi aequalibus. Ulje
Linne (1753) imenom Ulmus pumila. Međutim, to je mus humilis. Amm. ruth. 260. Ulmus pumila, foliis


parvis glabra, cortice fungoso. Pluk. aim. 293. Habitat
in Sibiria. Frutex." (Linne 1753: 226). Fukarek
(1959) u opisu koji se odnosi na U. pumila piše daje to
grm ili malo drvo, pa se samo djelomično odnosi na si


* Prof. dr. Ivo Trinajstić, Prilaz Gj. Dcželića 44,
birski brijest, koji je zaista grm.


HR-10000 Zagreb, Croatia