DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 2     <-- 2 -->        PDF

RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA


NA KRAJU GODINE


Evo i kraja prve godine 21. stoljeća, a istovremeno i 125. godišnjice neprekidnog izlaženja
Šumarskoga lista. Ova godina bila je za šumarstvo osobito burna i radna. Puno je
zbivanja u nedavnoj prošlosti naše mlade Države, čije smo rađanje tako dugo čekali.
Prošao je Domovinski rat, a stradanja u Vukovaru, Dubrovniku, Osijeku, Gospiću, Pakracu,
Petrinji ostavila su duboke rane i označila početak dugačkog i trnovitog puta Hrvatske
u Europu.


Velik dio toga puta šumarstvo je već prošlo. Potrebno je, naime, naše šumarsko zakonodavstvo
uskladiti s europskim zakonodavstvom uz oprez da se dobar trend razvoja šumarstva
ne vrati u prošlost.


Zakon o šumama na kojemu se upravo radi, potrebno je jednostavno i jasno protkati i to
suvremenim ekološkim spoznajama u smislu održanja i daljnjega unapređenja šumskih
ekosustava i svih općekorisnih funkcija šume, zatim načelom potrajnosti i biološke raznolikosti
hrvatskih prirodnih šuma, s odrednicama o strogoj primjeni suvremenih postavki
uzgajanja šuma s osiguranjem biološke reprodukcije prirodnom obnovom s ciljem stabilnosti
šumskoga ekosustava. Potrebno je naglasiti da samo aktivno šumarstvo može
održati šumu u stabilnome stanju.


U šumarskoj politici valja osobito paziti da se ne prihvati krivo mišljenje konzervativnih
ekonomista, kako šuma vrijedi samo onoliko koliko se za nju može dobiti na tržištu.
Ne treba podleći ni krivom mišljenju kako je u nas premalo privatnih šuma, jer će šuma u
državnim rukama, odnosno u rukama struke zasigurno i dalje povećavati vrijednost biološkog
kapitala koji je u Hrvatskoj kao turističkoj zemlji od velikog značenja.


Ova godina bila je zaista iznimno radna. Započelo se s primjenom odrednica Vlade Republike
Hrvatske o restrukturiranju "Hrvatskih šuma", izrađen je prijedlog Strategije razvoja
Republike Hrvatske "Hrvatska u 21. stoljeću", područje šumarstva, lovstva i drvne
industrije, o kojemu se upravo raspravlja u ograncima Hrvatskoga šumarskog društva. S
ostalim udrugama Podravine osnovali smo "Dravsku ligu", započelo se s izradom prijedloga
Zakona o šumama, tiskana je Monografija o jeli, održano je Savjetovanje u okviru
godišnje skupštine Hrvatskoga šumarskog društva o suvremenom ekološkom pristupu uzgajanju
šuma i značenju šume za civiliziranog čovjeka, održano je više međunarodnih
skupova na kojima su hrvatski šumari razmjenili stručna mišljenja s kolegama iz zemalja
članica Europske unije (Njemačka, Austrija).


I na kraju, kao i svake godine, koristim priliku da svim čitateljima Šumarskoga lista u
ime Uređivačkoga savjeta i Uređivačkog obora, u ime predsjednika prof dr. sc. Slavka
Matica, tehničkoga urednika ing. Hranislava Jakovcaiu svoje osobno, zaželim čestit
Božić i uspješnu novu 2002. godinu


Prof. dr. sc. Branimir Prpić


Naslovna stranica - Front page:
Zimska bajka
Winter´s Fairy-tale
(Foto: M. Harapin)
Naklada 1750 primjeraka