DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 33     <-- 33 -->        PDF

IZVORNI ZNANSTVENI ČLANCI - ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS Šumarski list br. 11- 12. CXXV (2001), 611-617
UDK 630* 652 + 909 (001)


RASPRAVA O METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME2


A DISCUSSION ON THE METHODS OF ASSESSING FOREST VALUES


Stjepan POSAVEC


SAŽETAK: Današnji načini utvrđivanja vrijednosti šume kao obnovljivog
prirodnog kapitala, njegova prirasta i načina njegova korištenja nisu prilagođeni
suvremenim ekonomskim, ekološkim i razvojnim spoznajama i potrebama,
i ne omogućuju ostvarenje koncepta održivog ekonomskog i ekološkog
razvoja te potrajnog gospodarenja šumama. S druge strane razumljiv je i
oprezan pristup uvođenju novih metoda utvrđivanja vrijednosti obnovljivog
prirodnog kapitala, jer znatan dio pretpostavljenih promjena tako dobivenih
vrijednosti, zahtijevale bi u realizaciji promjene koje je teško procijeniti.


U radu su opisani različiti načini kojima se ekonomisti prirodnih resursa
koriste kako bi izračunali cijenu prirodnih resursa ili prirodnih procesa koji
imaju društvenu vrijednost. Navedena su i dosadašnja istraživanja i dostignuća
na ovom području. Cilj rada je postavljanje znanstvenog pristupa procjeni
vrijednosti šuma s primjenom na području jedne gospodarske jedinice,
te izrada metode koja će imati praktičnu primjenu. Kombiniranom metodom
obračuna utvrđena je ukupna vrijednost drvne zalihe, šumskog zemljišta,
općekorisnih funkcija šuma, lovnog gospodarenja, šumskih cesta i sporednih
šumskih proizvoda.


Prodaja šuma, dakle zemljišta zajedno sa sastojinom, rijetka je pojava, pa
se o tržištu šuma i šumskog zemljišta jedva može govoriti u našim uvjetima.
Zato će ovo područje biti izrazito zanimljivo u idućem razdoblju u nas.


Na osnovi utvrđenog, ovaj rad prilog je raspravi o poznatim klasičnim i
neoklasičnim metodama utvrđivanja vrijednosti obnovljivog prirodnog kapitala
i stvaranja znanstvenih podloga za izradu odgovarajuće metode za utvrđivanje
vrijednosti šume.


Ključne r ij e č i: prirodni resursi, šume, metode, vrijednost šuma, procjena
vrijednosti šuma.


1. UVOD - Introduction
Današnji načini utvrđivanja vrijednosti šume kao poprodaju. Nasuprot tomu, razumljiv je i oprez pri
obnovljivoga prirodnog kapitala, njegova prirasta i nauvođenju
novih metoda utvrđivanja vrijednosti obnovčina
njegova korištenja nisu prilagođeni suvremenim ljivoga prirodnog kapitala, jer bi znatan dio pretpoekonomskim,
ekološkim ni razvojnim spoznajama i stavljenih promjena tako dobivenih vrijednosti u realipotrebama,
i ne omogućuju ostvarenje koncepta održi-zaciji zahtijevao promjene koje je teško procijeniti.
voga ekonomskog i ekološkog razvoja te potraj noga Šumarski popisi (inventure) služe općenito poradi
gospodarenja šumama i davanja realnih podloga za ku-dobivanja za šumarstvo relevantnih podataka o prirod


nim resursima, njihovoj prostornoj raspodjeli i korisno


sti. Djelotvornost šumarstva postoji i pada s pouzda


Mr. se. Stjepan Posavcc, dipl. ing. šum., Šumarski fakultet,


Zagreb nošću tih temeljnih informacija. Mjerenje spomenute
2 Članak je sažetak magistarskog rada obranjenog 2001. god. na uspješnosti je promjena stanja imovine. Tu nema razli


Šumarskom fakultetu u Zagrebu, izrađen u Zavodu za organiza


ke između šumarskog i nekog drugog poduzeća, poj


ciju proizvodnje u drvnoj industriji


611