DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 35     <-- 35 -->        PDF

S. Posavec: RASPRAVA 0 METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME
Šumarski list br. II 12, CXXV (2001). 611-617
Ali, bez obzira na te razlike svojstvo neke stvari da
zadovoljava ma kakvu čovjekovu potrebu naziva se
uporabnom vrijednošću. Uporabna vrijednost je dakle
korisnost stvari.


Klasična ekonomika šumarstva uglavnom se bavila
problemima tzv. ekonomske vrijednosti šuma i šumskog
zemljišta na osnovi resursa - drvne sirovine i to
zasnovanoj na procjeni vrijednosti drvnih sortimenata,
zanemarujući pritom ekonomske vrijednosti ostalih
šumskih resursa te općekorisnih i asimilacijskih funkcija
šume. Takva gledanja, posebno u nas, zaustavila su
razvoj ekonomike šumarstva, ali i šumarstva kao djelatnosti.
Valja napomenuti da su se zahtjevi i vrijednosti
pojedinih šumskih resursa bitno promijenili (i zbog
normi i zbog promjena u tehnologiji), pa npr. vrednovanje
šuma i šumskih sastojina samo na osnovi sortimenata
potpuno istisnulo utjecaj razvoja tehnologije i
korištenja ostalih dijelova biomase (kore, granja, lišća,
iverja, panjeva...) koji s razvojem tehnologije preradbe,
a i sve veće oskudice drvnih resursa, postaju ravnopravni
šumski resurs u ekonomskom vrednovanju.


Unatoč vrlo pomnoj analizi, u povijesti šumarske
ekonomske misli, nije moguće pronaći pokušaj integralnog
vrednovanja ekonomskoga i prirodnog sustava.
Na osnovi navedene problematike postavljeni su
osnovni ciljevi rada.


1.
Identificirati postojeće metode vrednovanja šuma,
2.
Identificirati vrijednosti i vrijednosne stavove o prirodnim
resursima,
3.
Analizirati identificirane metode i izabrati određenu
metodu koja obuhvaća najveći broj identificiranih
vrijednosti,
4.
Na osnovi rasprave o metodama izraditi moguće
pravce razvoja na području vrednovanja šuma.
Prema tome, cilj ovoga rada je načiniti kritičku analizu
postojećih metoda utvrđivanja vrijednosti šuma i
izraditi mogući prijedlog procjene vrijednosti šuma, i
uz to prikazati pregled poznatih metoda utvrđivanja
vrijednosti šuma u cilju postizanja ukupnog vrednovanja
šume.


3. PRETHODNA ISTRAŽIVANJA - Past research
Za računanje vrijednosti šuma poznato je niz tradicionalnih
metoda. Međutim, mora se napomenuti da su
sve navedene metode nastale prije Drugog svjetskog
rata. Zbog tih se razloga u našoj šumarskoj praksi osjeća
određen vakuum i traženje novih rješenja. Taj je zastoj
nastao zato stoje nakon Drugog svjetskog rata u nas


stvorena tzv. kategorija društvenog vlasništva, te po
pravilu nije postojala nikakva trgovina šumom ni šumskim
zemljištem. Danas se u svijetu i u nas razvijaju
nove metode za objektivizaciju vrijednosti šuma i šumskog
zemljišta.


3.1. Istraživanja metoda utvrđivanja vrijednosti suma u svijetu
Methods of forest value assessment in the world


Početak i prvi razvoj šumarske znanosti vezanje za
Francusku, ali je ubrzo Njemačka preuzela vodstvo.
Temelj šumarske ekonomske discipline računanja vrijednosti
šuma postavili su Nördlinger i Hossfeld.


Metode računanja vrijednosti šuma obrađuju Cotta, G.


L. Hartig (1812.), Linz (1817.), Mosheim, König,
Hundeshagen, Pfeil. Kasnije autori Breymann, Pressler,
G. Heyer, Albert i dr.
3.1.1. Metode utvrđivanja vrijednosti suma u socijalizmu
Methods of forest value assessment in the world


U godinama između dva rata razvio se u bivšem
SSSR-u poseban model gospodarskog rukovođenja administrativni
model državnog planiranja gospodarstva.
Teoretičari političke ekonomije pokušavali su otkriti
zakonitosti političke ekonomije socijalizma. U tadašnjim
uvjetima "smatrali" su daje sustav planiranja,
kakav je bio tada u primjeni, ekonomski zakon socijalističke
reprodukcije, i da taj zakon zamjenjuje ekonomske
zakone robne proizvodnje koji su vladali u
zemljama tržišne privrede (u prvom redu zakon ponude
i potražnje kao zakon o slobodnom formiranju cijena).
Cijene su trebale biti vjeran odraz uloženog ljudskog
rada i prema tome što dosljednija praktična potvrda
radne teorije vrijednosti.


U uvjetima socijalizma, osim teorijskih rješenja
(Kraljić) nema potpuno ispravne metodike za praktično
izračunavanje vrijednosne cijene šumskih sastojima
(Melzer u bivšem DDR-u, "Pravilnik o utvrđivanju
vrijednosti šuma", pa i odnosima "Uputstva" u bivšoj
SFRJ). Uostalom, po nekima, ako u njima i nema plaćenog
minulog rada (Kraljić), one imaju reprodukcijsku
vrijednost (u nas Plavšić, Kraljić i dr.), po drugima
nemaju ni vrijednosti ni cijene; po trećima imaju vrijednost,
a nemaju cijene, po četvrtima nemaju vrijednost,
a imaju cijenu, tj. šumsku taksu kao "rentovnu cijenu"
drva na panju. Uopće, neki smatraju da se šumska
sastojina u ekonomskom pogledu može, a po nekima
ne može odvojiti od šumskog zemljišta.