DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 39     <-- 39 -->        PDF

S. Posavec: RASPRAVA O METODAMA ZA PROCJENU VRIJEDNOSTI ŠUME
Šumarski list br. 11-12. CXXV (2001), 611-617
uklopiti u neki model. Još uvijek nije moguće egzaktno Ovakav multidisciplinarni pristup donijet će novi
vrednovati sve šumske outpute. Jedinica vrijednosti ne pogled na ukupno gospodarsko vrednovanje prirodnih
mora biti iskazana u novčanim jedinicama. Vrijednost resursa, te prihvaćanje nove paradigme gospodarenja.
se može svesti npr. na dogovoreni zajednički indeks. Možda je za ovo potreban preduvjet bogatijeg gospoPojedini
ekosustavi su dinamični te se teško može unadarskog
okruženja koje će moći višak kapitala pretočiti
prijed, bez određene nesigurnosti, predvidjeti njihova u očuvanje vlastitog životnog prostora.
vrijednost.


Pravilno vrednovanje zahtijeva suradnju svih razina
vlasti na mjestima gdje se donose odluke, kao i onih koji
gospodare resursima šuma, zemlje, vode i životinja.


LITERATURA (izbor) - References (selection)


1. A d a m o w i c z, W. L. i dr. 1996: Forestry, econom7
Pearce, D. W., Turner, R. K. 1990: Economics
ics and the environment, CAB International, of natural resources and the environment,
Wallingford, UK. Harvester Wheatsheat, New York.
2.
Figurić , M. 1996: Uvod u ekonomiku šumskih 8 Price , C. 1989: The theory and application of forresursa,
Sveučilište u Zagrebu, Šumarski fakulest
economics, Basil Blackwell Ltd., 402 str.,
tet, Zagreb. Oxford.
3. Figurić, M., Posavec, S. 1998: Procjena vrijed9.
Sabadi, R. 1997: Vrednovanje šuma u njihovoj
nosti obnovljivog prirodnog resursa-šume, 5. ukupnosti, Hrvatske šume, Zagreb,
Međunarodni znanstveni skup, Društvo i tehno10.
Samue l son, P. A. 1995: Economics of forestry
logija 98, Opatija. in an evolving society, Journal of Forest Econo4.
Johansson , P. O. 1944: The economic theory and mics 1:1, Umea Forest University Press.
measurement of environmental benefits, Cam11.
Siber , I. 1998: Osnove političke psihologije, Polibridge
University Press, Cambridge. tička kultura nakladno istraživački zavod,
5. Klemperer , W. D. 1996: Forest resource economZagreb.
ics and finance, McGraw-Hill Book Comp.,
New York.
6.
O´Riordan , T. 1995: Environmental science for
environmental managemment, Longman Group
Limited, Singapore.
SUMMARY: Current methods of estimating the values of a forest as a
renewable natural capital, its increment and ways of use do not conform to
modern economic, ecological and developmental insights and needs. Neither
do they enable the realisation of a concept of sustainable economic and ecological
development, nor sustainable forest management. On the other hand, a
cautious approach to introducing new methods of assessing the values of a
renewable natural capital is understandable, since a considerable proportion
of the predicted changes would also require changes in the realisation that are
difficult to assess. The paper deals with a variety of ways used by natural resource
economists to calculate the cost of natural resources or natural processes
possessing a social value. Past research and achievements in this field are
also given. This paper is aimed at setting a scientific approach to evaluating
forest values applicable in the field of one management unit, as well as formulating
a practical method of use. The total value of the growing stock, forestland,
multiple-use forest functions, hunting management, forest roads and
secondary forest products has been achieved with a combined method. The
paper is a contribution to the debate on the known classical and neo-classical
methods of assessing the values of a renewable natural capital and of setting
scientific bases for a suitable method of determining forest values.


Key words: natural resources, forests, methods, forest value, forest
value assessment