DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 41     <-- 41 -->        PDF

PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 11 12, CXXV (2001), 619-624


UDK 630* 369 + 37


HARVESTER TIMBERJACK 1070 U HRVATSKOJ


HARVESTER TIMBERJACK 1070 IN CROATIA


Ante P. B. KRPAN*, Tomislav PORSINSKY**


SAŽETAK: U raduje opisan jednozahvatni harvester, njegov način rada,
čimbenici koji ograničavaju njegovu uporabu, kao i čimbenici koji utječu na
njegovu proizvodnost i jedinične troškove rada. Posebna je pozornost dana
procjeni mogućnosti primjene harvestera u hrvatskom šumarstvu.


K Ij u č n e r ij e č i: sječa i izradba drva, harvester, Timber jack 10 70


1. UVOD - Introduction
U lipnju 2001. zbila su se dva prikaza novih strojejeva
vrhunskih tehnologija (harvester + forvarder —>
va na ispitivalištima u Hrvatskoj. Po prvi puta ispod "no man on the forest ground technology").
krošanja hrvatskih šuma pojavili su se češka pokretna Tijekom održavanja "Dana hrvatskog šumarstva", u
žičara Larix 3T ijedan harvester. Razne je tipove žiča


organizaciji JP "Hrvatske šume" p.o. Zagreb, Zavoda
ra hrvatska stručna šumarska javnost imala prilike viza
iskorištavanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilidjeti
i provjeriti u praktičnom radu, ali je pojava har


šta u Zagrebu i vodećeg proizvođača šumarskih strojevestera
nesumnjivo povjesni događaj. Po prvi se puta,


va i opreme Timberjack, prikazana je hrvatskoj šumarnaime,
u našim šumama radno prikazao i u kraćem


skoj struci, ali i ostaloj javnosti, strojna sječa i izradba
vremenu znanstveno ispitao ključni stroj iz skupa stro


četinjača harvesterom Timberjack 1070.


Četverodnevni (od 11. do 14. lipnja 2001) prikaz
rada harvestera održanje na području šumarije Ogulin
u gospodarskoj jedinici Zalije - Međuvođe i to u odsjeku
70a. Potom su harvester (i forvarder) prebačeni
na zagrebački Jarun, središnje mjesto obilježavanja
spomenutih Dana, na kojem je bilo uspostavljeno glavno
borilište šumskih radnika te mnogi drugi za brojno
građanstvo zanimljivi sadržaji.


Slika 1. Harvester Timberjack 1070
Figure 1 Harvester Timberjack 1070


* Prof. dr. sc. Ante P.B. Krpan
** Mr. sc. Tomislav Porsinsky
Zavod za iskorištavanje šuma, Šumarski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Svctošimunska 25, 10000 Zagreb
ante.krpan@zg.tcl.hr Slika 2. Forvarder Timberjack 810
tomislav.porsinsky@zg. hinet.hr Figure 2 Forwarder Timberjack 810