DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 55     <-- 55 -->        PDF

A. Krković: RIS (Lynx lynx L.) U HRVATSKOJ - NASELJAVANJE, ODLOV I BROJNOST (1974-2000) Šumarski list br. 11-12, CXXV (2001). 625-634
LITERATURA - References


Caput , P., 1997: Ovčarstvo. Hrvatski leksikon, II sv.
L-Ž. Leksikon d.o.o. Zagreb:218.


Čop , J., 1988: Ris (Lynx lynx Linnaeus, 1758.). In:
Varićak, V. (ed.), Zveri - medved, psi, mačke:
233-292.


Cop , J., 1988: Spas od istrebljenja (Naseljavanje risa
u Europu). Lovački vjesnik 97:56-57; 97:
104-106; 97;152-153.


Čop , J., 1995: Po dveh desetletjih od naselitve risov u
Sloveniji. Lovec 88:231-238.


Čop , J., A., Frković , 1998: The re-introduction od
the lynx in Slovenia and its presents status in
Slovenia and Croatia. Hystrix 10:65-76.


Frković,A., 1973: Ali je ris dobrodošel v Gorskem
kotarju? Lovec 66:238-240.
Frković , A., 1974: Potkarpatski ris uspješno naseljen
u Sloveniju. Lovački vjesnik 98:137-138.
Frković , A., 1978: Unatoč zaštićenosti odstreljen
prvi ris. Drvosječa 82:23.
Frković , A., 1994: Rekordan ulov i prve žrtve bijesnog
risa. Lovački vjesnik 103(6):24-25.


Frković , A., 1998: Ponovno naseljavanje i ulov risa
(Lynx lynx L.) u županiji Primorsko-goranskoj u
razdoblju od 1974.-1996.godine. Prirodoslovna
istraživanja riječkog područja. Prirodoslovni
muzej Rijeka 493-499.


F rk o v i ć, A., 2000: O zaštiti balkanskog risa. Šumarski
list 124:234-236.


Grubač, B. R., 2000: The Lynx, Lynx lynx (Linnaeus,
1758) in Serbia. Protection of Nature 52/1:
151-173.


Huber, Đ., A. Frković, Ž. Stahan, J. Kusak, A.
M aj i ć, 2000: Stanje in nacrti v gospodarjenju z
velikim zvermi na Hrvaškem. Zbornik referatov


s strokovnega posveta Človek in velike zveri v
Kočevju 123-149.
Karlović, M., M. Lojkić,1988: Ris iz Kuželja nije
bio bijesan. Lovački vjesnik 95:413.
Koritnik, M., 1974: Še nekaj o risu. Lovec 67:
198-199.


Kovačić, H., M. Karlović, A. Frković, 2001:
Istraživanje proširenosti protutijela za Leptospira
interrogans u divljači na području Gorskog
kotara. Veterinarska stanica 32(2):69-77.


Kusak, J., D. Huber, A. Frković, 2000: The effects
of traffic on large carnivore populations in
Croatia. Biosphere Conservation 3:35-39.


Mikulić , Z., 1982: Ris zaštićen u Hrvatskoj. Lovački
vjesnik 91:219.
Mikulić, Z., N. Tvrtković, 1982: Život s prirodom.
Ris. Priroda 2:60-61.


Mirić, Đ., 1987: Ris (Lynx lynx). In: Simić, Ž. (ed.),
Velika ilustrovana enciklopedija lovstva. 1 nd
ed.:126-129.


Potočić , Z., 1983: Hrvatska, opći prikaz. Šumarska
enciklopedija, knj.2:81.


Rajković, J., J. Čop, Z. Kozarić, Đ. Huber,
2000: Analiza prehrane risa u Hrvatskoj i Sloveniji.
Sedmi kongres biologa Hrvatske. Hvar.


Soldo, V, 2001: The lynx in Bosnia and Herzegovina.
Kora Bericht 7:6-7.


Štahan,Ž., 1994: Ris (Lynx lynx Linnaeus 1758). In:
Draganović, E. (ed.), Crvena knjiga životinjskih
svojti Republike Hrvatske - Sisavci: 57-58.


Štrumbelj , C , 1973: Risom smo odprli karanteno.
Lovec 66:43.
Štrumbelj, C, 1974: Ris zopet na Slovenskem -prve
ugotovitve. Lovec 67:200-201.


SUMMARY: Eurasian lynx (T.ynx lynx L.) was reintroduced into Croatia
by releasing three pairs of animals ofSlovakian urigin from the quarantine in
Kočevsko (Slovenia) on 2 March 1973. (The last autochthonous lynx in
Croatia was killed in 1903.). The first adult specimen was seen in Risnjak
National Park on 16 June 1974. Since then the data on the course of reintroduction,
abundance, damages and mortality have been continually collected.
From the Čabar section of Gorski kotar the lynx gradually spread in direction
southeast. By the end of 1970s they inhabited the whole Gorski kotar and
greater part of Hrvatsko primorje, beginning to exhibit the first bigger reduction
effects on the populations of hoofed game (roe deer, chamois, moufflon).
Since the first individual was killed in the hunting area "Snježnik " on 27 September
1978 the illegal hunting has been on rise. To prevent in the lynx was
protected in 1982 by the Law of nature protection. However, the yearly hunting
quotas have been regularly assigned to local authorities. In total the mor