DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 57     <-- 57 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI PROFESSIONAL PAPERS Šumarski lisl br. 11 12, CXXV (2001), 635-640
UDK 630* 567


PARAMETRI SPIRANCEVIH DRVNOGROMADNIH TABLICA ZA
KRUPNO DRVO HRASTA LUŽNJAKA {Querem robur L.),
HRASTA KITNJAKA (Quercus petraea L.) I BUKVE {Fagus sylvatica L.)


PARAMETERS OF VOLUME TABLES BY ŠPIRANEC FOR USABLE TIMBER OF
PEDUNCULATE OAK (Quercus Robur L.), SESSILE OAK {Quercus Petraea L.)
AND COMMON BEECH (Fagus sylvatica L.)


Karlo BEZAK*


SAŽETAK: U radu su prikazani parametri Schumacher -Hall-ove funkcije
krupnog drva iznad 7 cm promjera, dvoulaznih volumnih tablica za hrast
lužnjak ("Quercus robur L.)t hrast kitnjak ("Quercus petraea L) i bukvu (Tagus
sylvatica L.).


Parametri volumena krupnog drva (iznad 7 cm) hrasta lužnjaka


d2M29283h(l9´45*76


v= 0.000042655


Aritmetička sredina obličnog broja modelnih stabala hrasta lužnjaka je
0,51527, a vrijednosti se kreću od 0.49774 do 0.52960


Parametri volumena krupnog drva (iznad 7 cm) hrasta kitnjaka


d20735774h09783m


v= 0.000033469


Aritmetička sredina obličnog broja modelnih stabala hrasta kitnjaka je
0,51987, a vrijednosti se kreću od 0.42743 do 0.54132.


Parametri volumena krupnog drva (iznad 7 cm) bukve


d205W706h1M5m


v= 0.000026285


Aritmetička sredina obličnog broja modelnih stabala bukve je 0,51507, a


vrijednosti se kreću od 0.40506 do 0.53061.


Regresijska analiza dvoulaznih volumnih tablica rađena je na osnovi modelnih
stabalaDrvnogromadnih tablica (Spiranec, 1975).


Ključn e riječi: hrast lužnjak ("Quercus robur L), hrast kitnjak ("Quercus
petraea L), obična bukva (Tagus sylvatica L), dvoulazne volumne tablice,
krupno drvo.


1. PROBLEM - Problem
Šumarski institut, Jastrebarsko objavio je "Drvno-od 1947. do 1956., kada se počelo prikupljanjem podagromadne
tablice" (Spi ranec, 1975) za hrast lužtaka
za tablice pitomog kestena, zatim običnog graba,
njak, hrast kitnjak, bukvu, obični grab, kesten iz panja hrasta kitnjaka, te bukve. Primijenjena je računska mei
iz sjemena te brezu na Papuku. toda po modelu Schumacher - Halla.


Tablice su izrađene za modelna stabla uzimana iz Za krupno drvo nije provedeno izjednačenje po
redovnih sječina ili trasa na čitavom području Republispomenutom
modelu, jer ne daje pouzdane rezultate
ke Hrvatske. Uzorci za lužnjak počeli su se uzimati već volumena stabala tanja od 20. cm prsnog promjera. Za
hrast lužnjak i kitnjak te bukvu sekcionirana su stabla
do 3 cm na tanjem kraju, te su računskom obradom dobiveni
parametri Schumacher - Hallove funkcije za


Dr. se. Karlo Bczak, dipl. ing. šum., "Hrvatske šume", Direkcija,
Lj. F. Vukotinovića 2, 10000 Zagreb ukupni volumen stabla. Za sastav volumnih tablica