DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 59     <-- 59 -->        PDF

K. Bezak: PARAMETRI SPIRANČEVIH DRVNOGROMADNIH TABLICA ZA KRUPNO DRVO HRASTA Šumarski list br. 11 12, CXXV (2001). 635-640
3.1. Regresijski model hrasta lužnjaka (Quercus robur L.)
3.1 Regression model of pedunculate oak (Quercus robur L.)
Za hrast lužnjak regresijski model izjednačenja vot=
18.882386


lumena Schumacher- Hall-ovom funkcijom glasi:


Usporedba Spirančevih tablica i regresijskog mode


9145876


v = 0.000042655 J20629283/z0-la (Tablica 2.) pokazuje najveće razlike u najtanjim
debljinskim stupnjevima, regresijski model daje niže


Aritmetička sredina obličnog broja modelnih staba


podatke do 10 %. Međutim, počevši već od 15-og de-


la hrasta lužnjaka je 0,51527, a vrijednosti se kreću od


bljinskog stupnja te su razlike beznačajne, regresijski


0.49774 do 0.52960.


model daje nešto više podatke od drvnogomadnih do


Regresijska analiza pokazuje signifikantne razlike


1 %. Najveće su razlike u graničnim stablima normalne


sredina modelnih stabala ukupnog volumena (iznad


debljinske i visinske distribucije.


3 cm) i krupnog drva (iznad 7 cm).


Tablica 2. Usporedba Spirančevih drvnogromadnih tablica i tablica u regresijskom modelu Schumacher - Hall-a za krupno
drvo hrasta lužnjaka
Table 2 Comparison of volume tables by Špiranec and the tables in the regression model by Schumaher - Hall for usable
timber of pedunculate oak


Visina
stabla
Način
obrade
Prsni promjeri u cm
Breast diameter in cm
Visina
stabla
Tree
height
Processing
method 10 20 30 40 50 60 70 80
Tree
height
m Volumen krupnog drva iznad 7 cm u m3 Volume
of usable timber over 7 cm in m"´ m
15 Spiranec 0.058 0,243 0,562 1,016
Sch.-Hall 0.052 0.245 0,566 1,025 15
razlika - diff. -0.006 +0,002 +0,004 +0,009
20 Spiranec 0,077 0,319 0,735 1,331 2,109 3,070 4,215
Sch.-Hall 0,072 0,319 0,736 1,333 2,112 3,077 4,228 20
razlika - diff. -0.005 0,000 +0,001 +0,002 +0,003 +0,007 +0,013
25 Spiranec 0,391 0,903 1,634 2,592 3,773 5,185 6,824 .
Sch.-Hall 0,391 0,903 1,635 2,590 3,773 5,186 6,830 25
razlika - diff. 0,000 0,000 +0,001 -0,002 0,000 +0,001 +0,006
30 Spiranec 1,066 1,931 3,065 4,467 6,144 8,094
Sch.-Hall 1,067 1,931 3,060 4,458 6,127 8,070 30
razlika - diff. +0,001 0,000 -0,005 -0,009 -0,017 -0,024
35 Spiranec 2,220 3,521 5,136 7,065 9,306
Sch.-Hall 2.224 3,524 5,133 7,054 9,292 35
razlika - diff. +0,004 +0,003 -0,003 -0,011 -0,014
40 Spiranec 3,972 5,798 7,983 10,515
Sch.-Hall 3,982 5,800 7,971 10,499 40
razlika - diff. +0,010 +0,002 -0,012 -0,016


3.2. Regresijski model hrasta kitnjaka (Quercuspetraea L.)
3.2. Regression model of sessile oak (Quercus petraea L.)
Za hrast kitnjak regresijski model izjednačenja vo/
= 35.1221361
lumena Schumacher-Hall-ovom funkcijom glasi:


Usporedba Spirančevih tablica i regresijskog modev
= 0.000033469 f-™*™ ho.debljinskim stupnjevima, regresijski model daje više


Aritmetička sredina obličnog broja modelnih staba


podatke do 10 %. Međutim, počevši od 20-og debljins


la hrasta kitnjaka je 0,51987, a vrijednosti se kreću od


kog stupnja te su razlike manje, regresijski model daje


0.42743 do 0.54132.


nešto više podatke od drvnogomadnih do 1 %. Najveće


Regresijska analiza pokazuje signifikantne razlike


su razlike u graničnim stablima normalne debljinske i


sredina obličnog broja modelnih stabala ukupnog volu


visinske distribucije.


mena (iznad 3 cm) i krupnog drva (iznad 7 cm).