DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Iz OSTERREICHISCHE FORST ZEITUNG
6/2001. (112. godište)


PROMJENE S FINIM BRUŠENJEM


Običaj je da političari dobiju 100 dana "vrijeme poštede"
da ih se ne kritizira, kako bi se uveli u poslovna
područja. Međutim, kod novog predsjednika Uprave
dipl. ing. Georg Erlachera , kako doznajemo u razgovoru
za Šumarski list, taj će rok biti skraćen s
obzirom na entuzijazam novog predsjednika Uprave.


Slika 1. Dipl. ing. Georg Erlacher, novi predsjednik Uprave ÖBf


d.d. Visoka očekivanja predsjednika Uprave Austrijskih
saveznih šuma
Preuzimanjem funkcije s 1. ožujkom 2001. godine
gospodin Erlacher preuzeo je jedno "carstvo" od
860 000 ha ukupne površine (oko 10 % površine države),
gotovo 1400 zaposlenika, oko 1,85 mil. m3 etata u
gospodarskim šumama koje imaju površinu od
524 000 ha i sa dobiti od 145 mil. ATS (nakon oporezivanja).
Prije nego je preuzeo tu funkciju bilo je jasno
da će 2001. godina opet biti godina puna promjena. Važno
je "održati kurs Austrijskih saveznih šuma" (u
daljnjem tekstu: ASŠ) tako izjavljuje Erlacher.


Novi predsjednik Uprave pratio je proces promjena
Poduzeća od 1997. godine sa zanimanjem i s određenom
skepsom. Prije svega, kod zaposlenika se osjeća
"radikalni tretman" sve do danas. Erlacher misli daje
restrukturiranje gledajući unazad bio "potpuno ispravan
put", ali je sretan da nije trebao nešto slično sam
provoditi, već može graditi na onome što su uspješno
započeli njegovi prethodnici dipl. ing. šum. Richard
Ramsauer i dr. Thomas U her.


Međutim, u pojedinim područjima vidi daje potrebno
fino brušenje. Pri tome želi se koristiti bogatim iskustvom
koje je stekao na ključnoj poziciji u svojoj
bivšoj tvrtki "Stora - Enso Timber". Želi pokrenuti pozitivne
impulse i inovacije. Nakon završenja još "otvorenih
gradilišta", Erlacher navještava poboljšanja i ideje
orijentirane prema budućnosti, i to kroz projekte i
različite radne grupe.


Novim strukturama osposobiti šumsku


mehanizaciju


Za Erlachera težište je uz uzgajanja šuma, i na šumskoj
mehanizaciji, koja mu posebno leži na srcu. Sa tri
pogona šumske mehanizacije ASŠ najveći su poduzetnik
na području iskorištavanja šuma i gradnje šumskih
prometnica u Austriji i u bližem inozemstvu, međutim
i tu još postoje određene slabe točke. Kao prva mjera, u
stvaranju prikladnih struktura za bolje obavljanje predstojećih
zadataka, Uprava je donijela odluku o spajanju
pogona šumske mehanizacije Wien - Hütteldorf i
Steinkogl na lokaciju Steinkogl.


Vodstvo tehnologijama i upravljanju troškovima
na specijalnim područjima


Savezne šume trebaju dokazati da su vodeće na području
tehnologija i upravljanja troškovima i postaviti
Benchmarks (tržišne cijene), smatra Erlacher. Kod
toga je potrebno njihove postojeće kompentencije izgraditi
i na pitanju žičara i gradnje prometnica. U to
područje pripada i potpuno mehanizirano iskorištavanje
šuma pomoću harvestera i forvardera, kod kojih su,
dodaje Erlacher, mali poduzetnici trenutno još
djelomično fleksibilniji u prilagodbi (adaptaciji).


Sačuvati kapacitet, te povećati servis i kompentenciju,
to su načela nove Uprave. Potrebno je obnoviti
vozni park. Daljnje investicije i razvoj odnose se na
primjenu suradnje (zajednički rad) s privatnim poduzećem
Wolf, Scharnstein. Na temelju te kooperacije
treba se uvesti novi kombinirani agregat žičara KMP


12. Suradnja na području istraživanja postoji sa
Sveučilištem za Bodenkultur, Saveznim šumarskim
institutom, kao i sa drugim strateškim partnerima.
Problem na području pilana


Pilana ASŠ u Gusswerku s planiranim rezom od
75 000 m3 za 2001. godinu (pretežno ariš) nalazi se u
teškoj situaciji. Odluka o novom konceptu treba biti
donesena krajem lipnja. Baš na ovom području trebaju
biti donesena rješenja kroz dijalog.


Jaki partner za prodaju drva


Prodaja drva treba biti osigurana sjedne strane kroz
dugogodišnje ugovore s velikim partnerima i veli
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 72     <-- 72 -->        PDF

kim količinama, međutim s druge strane Erlacher ne
želi zanemariti važna mala i srednja poduzeća. Čak
40 % etata koji će se ove godine realizirati, a iznosi
1,85 mil. m3 (+ 9 % u usporedbi sa 2000. godinom),
gledajući ukupne drvne Sortimente vezanje kroz fiksne
ugovore!


Strateška ulaganja u drvnu industriju "Mayr-
Melnhof´, Leoben - Göss, u kojima ASŠ drže dionice udjele
kod Systemholz, Gaishorn i Schaffer, Eppenstein,
prema Erlacheru dokazala su se kao ispravan put.


Debelo drvo kao šansa (drvo > 50 cm promjera
koje ne mogu preraditi gateri)


ASŠ d.d. žele ponuditi svoje drvo komfornom i
fleksibilnom tržištu, pritom se ne isključuje maksimiranje
vrijednosti drvnog sortimenta i stabilnost partnera
bez izuzetka. Tržište oblovine za ovu godinu
uglavnom je rješeno, no rezerve još postoje misli
Erlacher. Smanjit će se iskorištenje debelog drva. Ali
baš ovdje rade ASŠ na inovacijskim rješenjima, kako
poboljšati tehnologiju prereza debelog drva i poboljšati
marketing.


Stanje prihoda 2000. bolje od očekivanog


Stanje prihoda ASŠ u protekloj godini unatoč smanjenju
proizvodnje drvnih sortimenata odvijalo se bolje
od očekivanja. Posebno je bio velik rast na području
poslovanja u consaltingu (savjetodavnoj funkciji). U
okviru šumskopoduzetničkog savjetovanja i optimiranja
resursima otišlo se dalje s iskustvima i znanjima,
tako daje šansa ASŠ d.d. u timskom radu menadžmenta
nakon restrukturiranja državne uprave za šume u
moderno gospodarsko poduzeće.


Pozornost zaposlenika okreće se međunarodnom
tržištu, gdje timski rad raste tako brzo kao i trenutna
potražnja. Konkretna ponuda ovisi ne samo o zapadnim,
nego i o istočnim zemljama. Prava, pojedinačna
rješenja, kao i podjela kompleksnijih poslova, nisu bila
upitna.


Njihalo u poslovanju s nekretninama


Novom zemljišnom strategijom, koja je usvojena
već 1999. zaključkom Nadzornog odbora, trebaju ASŠ
sudjelovati u konsolidiranju saveznog budžeta, osim
uplate dobiti po ZR - 2000 s dodatnim sredstvima. Država
zato daje deset koruških jezera i gornjoaustrijsko
jezero Attersee ASŠ na korištenje - u protuvrijednosti
očekivanih tri milijarde ATS, koje šumari trebaju uplatiti
2001. godine.


Cijena kojom se ASŠ povjeravaju na gospodarenje
jezera bit će pravovremeno ispitana s dva stručna mišljenja
(ekspertize). ASŠ trebale bi ove godine zaključiti
interni koncept obale jezera. Erlacher naglašava da
zbog toga ASŠ trebaju prodati 27 500 ha državnih šuma
privatnicima, kako bi osigurali financijska sredstva za
državni proračun koje traži Ministarstvo financija.


U tijeku je i priprema prodaje revira (4 200 ha Au-
tal, Polsen) HZM Upravi za nekretnine GesmbH bivšeg
AT. Ovoj odluci protive se lovozakupnici, koji žele
zadržati svoje lovozakupno pravo na ovom reviru.


Lov nosi veći dobitak


Nove zakupnine lovišta u Donjoj Austriji za 2002.
godine mogle bi ove godine biti zaključene sa 75 %.
Pritom bi se mogle povećati zakupnine za oko 10 %,
veseli se Erlacher. Za ekološki opravdano gospodare-


Ambiciozni ciljevi budžeta 2001. kao i gospodarenje šumom u usporedbi s rezultatom protekle godine


Budžet 2001.


Ukupni prihod
Ukupni rashod
Dobit
Dobit od poslovne djelatnosti


Ciljevi 2001.


Ukupna sječa i izrada
Glavni prihod
Prethodni prihod
U vlastitoj režiji
Na panju
Servituti


Ciljani troškovi


Njega šume (uzgoj)
Iskorištavanje šuma


u mil. ATS Usporedba sa 2000. godinom
2219 + 10%
1 995 + 8%


223 + 39%
228 + 57%


u 1000 m3
1 850 + 9%
1315 + 17%


535 -5%
1 500 + 14%
155 -9%
192 -7%


ATS/m3
52 + 1%
326 -3%