DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 72     <-- 72 -->        PDF

kim količinama, međutim s druge strane Erlacher ne
želi zanemariti važna mala i srednja poduzeća. Čak
40 % etata koji će se ove godine realizirati, a iznosi
1,85 mil. m3 (+ 9 % u usporedbi sa 2000. godinom),
gledajući ukupne drvne Sortimente vezanje kroz fiksne
ugovore!


Strateška ulaganja u drvnu industriju "Mayr-
Melnhof´, Leoben - Göss, u kojima ASŠ drže dionice udjele
kod Systemholz, Gaishorn i Schaffer, Eppenstein,
prema Erlacheru dokazala su se kao ispravan put.


Debelo drvo kao šansa (drvo > 50 cm promjera
koje ne mogu preraditi gateri)


ASŠ d.d. žele ponuditi svoje drvo komfornom i
fleksibilnom tržištu, pritom se ne isključuje maksimiranje
vrijednosti drvnog sortimenta i stabilnost partnera
bez izuzetka. Tržište oblovine za ovu godinu
uglavnom je rješeno, no rezerve još postoje misli
Erlacher. Smanjit će se iskorištenje debelog drva. Ali
baš ovdje rade ASŠ na inovacijskim rješenjima, kako
poboljšati tehnologiju prereza debelog drva i poboljšati
marketing.


Stanje prihoda 2000. bolje od očekivanog


Stanje prihoda ASŠ u protekloj godini unatoč smanjenju
proizvodnje drvnih sortimenata odvijalo se bolje
od očekivanja. Posebno je bio velik rast na području
poslovanja u consaltingu (savjetodavnoj funkciji). U
okviru šumskopoduzetničkog savjetovanja i optimiranja
resursima otišlo se dalje s iskustvima i znanjima,
tako daje šansa ASŠ d.d. u timskom radu menadžmenta
nakon restrukturiranja državne uprave za šume u
moderno gospodarsko poduzeće.


Pozornost zaposlenika okreće se međunarodnom
tržištu, gdje timski rad raste tako brzo kao i trenutna
potražnja. Konkretna ponuda ovisi ne samo o zapadnim,
nego i o istočnim zemljama. Prava, pojedinačna
rješenja, kao i podjela kompleksnijih poslova, nisu bila
upitna.


Njihalo u poslovanju s nekretninama


Novom zemljišnom strategijom, koja je usvojena
već 1999. zaključkom Nadzornog odbora, trebaju ASŠ
sudjelovati u konsolidiranju saveznog budžeta, osim
uplate dobiti po ZR - 2000 s dodatnim sredstvima. Država
zato daje deset koruških jezera i gornjoaustrijsko
jezero Attersee ASŠ na korištenje - u protuvrijednosti
očekivanih tri milijarde ATS, koje šumari trebaju uplatiti
2001. godine.


Cijena kojom se ASŠ povjeravaju na gospodarenje
jezera bit će pravovremeno ispitana s dva stručna mišljenja
(ekspertize). ASŠ trebale bi ove godine zaključiti
interni koncept obale jezera. Erlacher naglašava da
zbog toga ASŠ trebaju prodati 27 500 ha državnih šuma
privatnicima, kako bi osigurali financijska sredstva za
državni proračun koje traži Ministarstvo financija.


U tijeku je i priprema prodaje revira (4 200 ha Au-
tal, Polsen) HZM Upravi za nekretnine GesmbH bivšeg
AT. Ovoj odluci protive se lovozakupnici, koji žele
zadržati svoje lovozakupno pravo na ovom reviru.


Lov nosi veći dobitak


Nove zakupnine lovišta u Donjoj Austriji za 2002.
godine mogle bi ove godine biti zaključene sa 75 %.
Pritom bi se mogle povećati zakupnine za oko 10 %,
veseli se Erlacher. Za ekološki opravdano gospodare-


Ambiciozni ciljevi budžeta 2001. kao i gospodarenje šumom u usporedbi s rezultatom protekle godine


Budžet 2001.


Ukupni prihod
Ukupni rashod
Dobit
Dobit od poslovne djelatnosti


Ciljevi 2001.


Ukupna sječa i izrada
Glavni prihod
Prethodni prihod
U vlastitoj režiji
Na panju
Servituti


Ciljani troškovi


Njega šume (uzgoj)
Iskorištavanje šuma


u mil. ATS Usporedba sa 2000. godinom
2219 + 10%
1 995 + 8%


223 + 39%
228 + 57%


u 1000 m3
1 850 + 9%
1315 + 17%


535 -5%
1 500 + 14%
155 -9%
192 -7%


ATS/m3
52 + 1%
326 -3%