DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 76     <-- 76 -->        PDF

Danas je u Njemačkoj na snazi Zakon o lovu od 29.
rujna 1976. g. Za obavljanje lova potrebno je posjedovati
lovačku dozvolu, koja je uvjetovana lovačkim ispitom
i životnim osiguranjem. Dozvoljena je uporaba automatskog
oružja, ali sa samo dva naboja u spremniku.


Pravo lova obuhvaća potpunu obvezu za brigu o
divljači na određenom prostoru, a zatim pravo na lovljenje
a cilj je sačuvati i održati fond divljači u što optimalnijem
stanju, poduzimajući potrebne mjere za osiguranje
povoljnih životnih uvjeta divljači.


Preko 130 g. na snazi je podjela lovnih površina na
lovna područja (distrikte), koji mogu biti individualni i
kolektivni. Prvi moraju imati površinu od najmanje 75
ha lovno produktivne površine. U tom lovnom području
pravo lova ima vlasnik ili osoba koju je on ovlastio. Kolektivna
lovna područja moraju imati minimalnu površinu
od 150 ha lovno produktivne površine i njihovi vlasnici
se mogu udruživati u lovačke organizacije, kojima
upravljaju administrativni savjeti izabrani iz članova lovačke
organizacije. Tu se radi o modernoj formi dobrovoljnog
samoupravljanja, gdje dolazi do izražaja briga
za divljač, selektivni odstrel i biološka ravnoteža medu
vrstama lovne divljači i zaštićene faune. Također se vodi
računa o štetama koje bi divljač mogla učiniti na šumskim
i poljoprivrednim kulturama.


Pravo lova može biti i zakup fizičkim osobama, pod
uvjetom da se očuvaju minimalno propisane površine.
Osoba koja zakupljuje lovište mora posjedovati lovačku
dozvolu za razdoblje od najmanje 3 g. i mora preuzeti
odgovornost da će sačuvati fond lovne divljači i
ostale faune.


Ukupna površina kolektivnih lovnih područja iznosi
17,1 mil. ha, koja je zakupljena po prosječnoj cijeni od
22,5 DM/ha što iznosi 384,8 mil. DM. Od tog iznosa država
uzima oko 15 %, što iznosi 57,7 mil. DM. Iz prihoda
koji idu vlasnicima financiraju se troškovi gospodarenja
lovištem, tako daje teško izračunati njihovu zaradu.


Lovačku dozvolu trebaju imati sve osobe koje se
bave lovom, a nju izdaje kompetentna ustanova za
određeno područje nakon položenog lovačkog ispita,
koji se sastoji od pismenog, usmenog i praktičnog dijela,
koji uključuje uporabu oružja (gađanje). Dozvola za
sokolarenje traži dodatni ispit. Dozvola za lov može
biti izdana i maloljetnoj osobi (16-18 g.) koja može loviti
samo uz nazočnost svog mentora, ali ne u zajedničkim
lovovima.


Njemački zakoni o lovu predviđaju mnoga ograničenja
koja se moraju strogo poštivati. Popis takvih
ograničenja vrlo je dug, a bazira se na lovačkoj etici. Tu
spadaju ograničenja u korištenju oružja i streljiva, uporaba
umjetnog svijetla, mreža, omča, vrijeme lova i dr.


Planovi odstrela trebaju voditi računa o mogućnosti
šteta od divljači na poljoprivrednim, šumskim i vodenim
površinama, jer lovčke udruge trebaju nadoknaditi


štete vlasnicima. Također postoji obveza naknade štete
koja se dogodi prilikom obavljanja lova. Zabranjeni su
pogoni i prigoni na poljoprivrednim površinama s kojih
usjevi nisu još pobrani. Primjena zakonskih odredaba
vrlo je stroga, tako da je predviđena kazna od 5 g.
zatvora plus odšteta za odstrel zaštićene divljači ili za
lov za vrijeme lovostaja. Za prekršaj je predviđena
kazna zatvora od 6 mjeseci i dnevna globa od 180 DM.
Ovisno o veličini prekršaja, predviđena je pljenidba
sredstava za lov i oduzimanje lovačke dozvole za razdoblje
od 1 do 5 g. ili zabrana lovljenja u trajanju od
1 do 6 mjeseci.


Njemački lovci svake godine potroše oko milijardu
DM za lov i zaštitu divljači. Taj iznos ne sadrži troškove
zakupa lovišta, pristojbe, naknade štete, osiguranje,
opremu, troškove dozvola te troškove za eventualnu
dohranu divljači. Nije uračunat ni faktor vremena
koje lovci utroše u razne aktivnosti, a koje bi predstavljalo
značajan iznos.


Angažiranje njemačkih lovaca ne temelji se na ekonomskoj
računici, ali je važno spomenuti da se ekonomska
vrijednost lova očituje u proizvodnji divljači
u vrijednosti od 200 mil. DM, te osiguranja mnogih
radnih mjesta u industriji, zanatstvu i trgovini
koje su usko vezane za lovačku aktivnost.


Na kraju članka autori daju poredbenu tablicu osnovnih
podataka o lovu Njemačke i Italije zbog usporedbe,
ali bez posebnih komentara:


Njemačka Italija
Ukupan broj lovacaPovršina u km2
320 000
35 704
901006
301 262
Broj stanovnikaBroj lovaca na km2
79 500 000
1,1
5 6250 000
4,8
Broj lovaca na 1000 st. 4 25,4


Lov u Njemačkoj može se definirati kao oblik zaštite
okoliša kojemu je cilj sačuvati ekosustave bogate
životinjskim i biljnim vrstama. Bez angažiranja
lovaca Njemačka bi država trebala svake godine
investirati milijune maraka da bi ostvarila te ciljeve.


Temelj na kojem se zasniva lovačko pravo u Njemačkoj
čini dio nacionalne kulture od starih vremena.
Način organizacije lovstva u Njemačkoj može korisno
poslužiti Italiji (i drugima) za uspostavu korektnog odnosa
između lovaca i vlasnika lovnih površina.


Iz broja 3, svibanj-lipanj izdvajamo:


Inauguracija 50. godišnjice Talijanske Akademije
šumarskih znanosti


Dana 18. svibnja održana je u Firenci svečanost u
povodu 50-godišnjice aktivnosti Talijanske Akademije
šumarskih znanosti. Svečanost je održana u nazočnosti
autoriteta šumarskog, znanstvenog i društvenog života
u dvorani Luča Giordano palače Medici Riccardi.