DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Zona gnježdenja šljuka proteže se od Artičkog
polarnog kruga do južnog Mediterana (Madera, Kanarski
otoci, Azori, Kavkaz i Himalaje). Zone prezimljavanja
nalaze se uzduž atlanskih obala u mediteranskom
bazenu na obalama Crnog mora, južnoj Aziji do 10.
paralele i u sjevernoj Africi do oko 30. paralele. Italija
se nalazi na južnoj granici gnježdenja (alpski predjel) i
predstavlja važnu zonu preleta i zimovanja.


Staništa za gnježđenje šljuka pretežito su listopadne
šume, na nadmorskoj visini koja ovisi o geografskoj
širini. Gustoća donjeg sloja, prisutnost glista i ostale
mikrofaune u tlu predstavljaju važne čimbenike za
izbor mjesta za gnježđenje. U Italiji su pronađena
gnjezda na nadmorskoj visini od 300 do 1600 m, posebice
u vlažnim listopadnim šumama.


Staništa za prezimljavanje u Italiji su područja
obale i otoci gdje prevladavaju mediteranske makije.
Manje su interesantna područja s visokim podrastom
jer sprječavaju kretanje šljuka i ograničavaju razvoj
mikrofaune.


Teže je definirati optimalna staništa za zaustavljanje
šljuka prilikom preleta. To su uglavnom niže i vlažne
šume s otvorenim područjima ili blizinom pašnjaka
zbog prisutnosti glista i ostale mikrofaune. Važno je da
se u tom razdoblju tlo ne zamrzava.


Šljuke radi svog specifičnog metabolizma moraju
uzimatu hranu danju i noću, izuzev ženke za vrijeme
leženja na jajima. Pored glista, šljuke se hrane insekti


ma, larvama, stonogama, paucima i moljcima te u manjoj
mjeri sjemenkama, bobicama i korjenčićima.


Jesenski prelet u Italiji počinje krajem listopada i
traje cijeli studeni. Šljuke koje lete preko Italije gnijezde
se uglavnom u Finskoj i Rusiji, stoje dokazano
prstenovanjem. Šljuke su vjerne svojim selidbenim
pravcima i mjestima zimovanja. Proljetni prelet počinje
polovicom veljače i traje do kraja travnja, ovisno o
vremenskim prilikama.


Istraživanja su vršena u toku tri godine pomoću talijanskog
psa ptičara (Spinone) metodom poentiranja
njihove prisutnosti (markiranje šljuke, izmetine, tragovi
i rupice od uboda kljuna u tlo).


Pomoću dobivenih podataka ustanovljeno je da šljuke
gotovo dvostruko preferiraju područje gdje se vrši
ispaša, zbog glista i drugih životinjica, zatim doline potoka
i vlažne šume listača s otvorenim površinama. Najmanji
broj šljuka nađen je u šumi crnog bora, gdje one
ne mogu naći hranu zbog debelog sloja suhih iglica.


Ova istraživanja potvrdila su rezultate koji su ustanovljeni
u prethodnom istraživaju i sigurno upućuju na
to da bi bilo potrebno povećati pašarenje i dozvoliti ga
na do sada zabranjenim površinama da se zaustavi širenje
Brachipodium pinnatum koji negativno djeluje na
mikrofaunu tla.


Frane Grospić, dipl. ing.


NESTAJANJE SUMA U VENEZUELI


Unatoč mnogobrojnim upozorenjima znanstvenika
i prosvjedima raznih organizacija za zaštitu prirode širom
svijeta, šume se i dalje nekontrolirano i prekomjerno
sijeku u nekim dijelovima svijeta, posebno u
tropskim krajevima Južne Amerike.


O nestajanju šuma u Venezueli nedavno je objavljen
članak u ediciji BIODIVERSITY; THE JOURNAL
OF LIFE ON EARTH 2 (2) 2001. Autor je Julio
Cesar C e n t e n o, profesor na sveučilištu Universidad
de los Andes u Meridi (Venezuela). Članak preveden
s engleskog donosimo u cijelosti.


Uništavanje šuma u Venezueli nastavlja se u alarmantnom
opsegu. U sedamdesetim godinama 20. stoljeća
venezuelske su se šume sjekle prosječno na površini
od 245.000 ha godišnje (FAO, 1988). U osamdesetim
godinama uništavanje se dramatično pojačalo, dosegnuvši
prosjek od 600.000 ha godišnje (FAO; 1993).
Samo u tom desetljeću uništeno je je 6 milijuna hektara
šuma, koliko iznosi površina Kostarike.


U svojoj posljednjoj procjeni stanja svjetskih šuma
(FAO, 1977) organizacija Ujedinjenih nacija FAO potvrdila
je da su između 1990. i 1995. godine šume Venezuele
nestajale brzinom od 500.000 ha godišnje svake
minute po jedan hektar. Venezuela je tako postala
jednom od zemalja s najvećim uništavanjem šuma u
Latinskoj Americi. Stupanj deforestacije od 1990. do
1995. godine (1,1 %) bio je dvostruko veći od onog u
Brazilu i Kolumbiji ili trostruko veći od onog u Peruu
(FAO, 1997).


Prema podacima Ministarstva okoliša sadašnje nestajanje
šuma u Venezueli prelazi 2,8 % godišnje (Hoja
AmbientalNo 5 - March 1997, Department of Environmental
Education). To bi bilo jednako gubitku od 1,3
milijuna hektara godišnje. Venezuela bi prema tome
spadala među zemlje s najvišim stupnjem deforestacije
u svijetu, što bi za naciju trebao biti znak za uzbunu.
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Ako se deforestacija nastavi onako kako ju je prikazalo
Ministarstvo za okoliš, Venezuela će se pretvoriti
u pustinju za manje od jednog stoljeća. Taje slika odraz
velikih nedostataka u upravljanju Venezuelskog šumarskog
sektora i teškoća koje stoje pred Ministarstvom
okoliša u pribavljanju pouzdanih informacija o
ključnim nacionalnim resursima, povjerenim njezinoj
administraciji.


Konverzija šuma u poljoprivredno zemljište


Statički podaci o deforestaciji koje su objavile Ujedinjene
nacije u skladu su s nacionalnom statistikom o
proširenju poljoprivrednog zemljišta. Ono se povećalo
od 24 milijuna hektara u 1980. na gotovo 32 milijuna u
1998. godini (Agricultural Census OCEI 1999). Približno
60 % tog povećanja čini konverzija šuma u njive i
pašnjake. Unatoč znatnoj ekspanziji poljoprivrednog
zemljišta Venezuela i dalje zadržava jednu od najvećih
koncetracija zemljišnog vlasništva u Latinskoj Americi.
Prema poljoprivrednom cenzusu iz 1998. godine
75 % zemljišta posjedovalo je 5% vlasnika, većinom
veleposjednika, dok 75% vlasnika mora djeliti tek 6 %
zemljišta (OCEI 1999).


Četrdeset godina nakon proglašenja agrarna je reforma
danas više mit nego stvarnost. Na početku je zamišljeno
da se osigura pravedna raspodjela poljoprivrednog
zemljišta medu ruralnom populacijom i osigura
prehrana. U međuvremenu od ukupno potrošene
hrane zemlja uvozi polovicu, stvarajući tako opasnu
ovisnost od ogromne ekonomske i strategijske važnosti.
Preostale šume ugrožene su nastojanjem da se poveća
proizvodnja hrane uglavnom povećanjem poljoprivrednih
površina, umjesto da se unapređuje produktivnost
po jedinici površine već postojećeg poljoprivrednog
zemljišta.


Posljedice


Iako šume pokrivaju gotovo polovicu države, 80 %
ih se nalazi južno od rijeke Orinoco. U sjevernoj polovici
zemlje, s 90 % venezuelanskog stanovništva, samo
je 20 % pod šumom. One su rasparčane i ozbiljno degradirane.
Oko dvije trećine prvotnog šumskog pokrova
Venezuele sjeverno od Orinoca već je uništeno.


Jedna od posljedica toga je nestašica vode, koja
pogađa velik dio Venezuelskog stanovništva, a koristi
se za navodnjavanje polja i proizvodnju električne
energije. Najveći manjak vode osjeća se u gusto naseljenom
središnjem priobalju, koje obuhvaća glavni
grad Caracas te industrijska središta Valenciju i Maracay.
Na tom području živi više od polovice venezuelskog
stanovništva.


Ostale posljedice uključuju:postupni i nepovratni
gubitak nacionalne biološke baštine; znatan porast učestalosti
i intenziteta suša i poplava sa štetama za poljoprivrednu
proizvodnju, hidroelektrične brane, navod


njavanje, prometne sustave, radove i naselja; erozije i
gubitak plodnosti tla i sve većih teškoća u opskrbi hranom,
ljekovitim biljem, ogrjevnim drvetom, građevnim
materijalom i ostalim proizvodima koje domorodačke i
seljačke zajednice tradicionalno pribavljaju iz šuma.


Visoki stupanj deforestacije znači i to daje Venezuela
jedna od zemalja s najviše emisija ugljičnog dioksida
po stanovniku u Latinskoj Americi. Venezuela je 1995.
godine ispustila u atmosferu oko 240 milijuna tona
ugljičnog dioksida (C02), što odgovara količini od 65
milijuna tona ugljika svake godine. Polovica od toga odnosi
se na potrošnju energije, a druga polovica nastaje
zbog uništavanja prirodnih šuma (Centeno, 2000). Te su
emisije puno veće nego u drugim zemljama regije sa sličnim
stupnjem razvoja. Godine 1995. emisije po stanovniku
bile su jednake onima u Njemačkoj, jednoj od
najviše industrijaliziranih zemalja na planeti i tri puta
veće nego u Kolumbiji, Brazilu i Argentini.


Gubitak i degradacija šuma znači ujedno i postupni
i nepovratni gubitak nacionalne biološke baštine. Venezuela
se nalazi među osam najbogatijih zemalja svijeta
u pogledu biološke raznovrsnosti. Velik dio toga
neizmjernog obilja biljaka i životinja nađen je u venezuelskim
prirodnim šumama. Deforestacija dovodi do
iskorjenjivanja tisuća vrsta.


Uništavanje šuma postalo je prijetnja ekološkoj stabilnosti
zemlje, a time i njezinom gospodarskom i društvenom
napretku. Kako šume nestaju, Venezuela gubi
jednu od ključnih komponenata efektivnih modela potrajnog
razvoja.


Venezuelska raznolikost
Biljke cvjetnice: približno 20.000 vrsta
(na 7. mjestu u svijetu)
Ribe u rijeci Orinoco: 320 vrsta
(na 5. mjestu u svijetu)
Ptice: 1.310 vrsta (na 6. mjestu u svijetu)
Sisavci: 300 vrsta (na 10. mjestu u svijetu)
Endemske vrste viših kralješnjaka: 140
(na 14. mjestu u svijetu,
Vodozemci: 197 (na 10. mjestu u svijetu)
Kritosjemenjače: 20.000 vrsta (na 8. mjestu u svijetu)
Ukupna bilanca vrsta: na 8. mjestu u svijetu po bogatstvu
vrstama.


Izvori: W.C.M.C, I.U.C.N. i U.N.E.P. 1992. The
World Bank, I.U.C.N. i W.R.I. 1990.


S engleskog preveo: I. Mikloš