DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Prof. dr. Josip B a r č i ć :
PRIRUČNIK ZA RAD S PRSKALICAMA I OROŠIVAČIMA


Iz tiska je izašao izuzetno interesantan Priručnik
za rad s prskalicama i orošivačima. Autor priručnika
je naš poznati stručnjak iz područja mehanizacije prof,
dr. Josip B a r č i ć na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.
Izdavač je Zadružna štampa. Priručnik ima 62 stranice
formata B5.


Prof. dr. Josip Barčić


priručnik za rad


prskalice i
orošivači


Prskalicama su posvećena sljedeća poglavlja: Namjena
prskalica; Izvedbe prskalica (ručne, leđne,
motorne, traktorske, samokretne, sa zračnom potporom,
s elektrostatičkim nabojem); Dijelovi prskalica (noseći
okvir, 10 vrsti crpki, spremnik za škropivo, tlakomjer,
mlaznice, elektronička oprema); Priprava prskalica za
rad (priprema i miješanje škropiva, utrošak tekućine,
odabir mlaznica, određivanja brzine rada); Provjera
prskalica; Održavanje prskalica.


Orošivači se obrađuju u sljedećim poglavljima: Namjena
orošivača; Izvedba orošivača (leđni, traktorski
vučeni i nošeni, samokretni); Dijelovi orošivača
(krug tekućine: crpka, mješalica, mlaznice i krug struje
zraka: radijalni, aksijalni i tangencijalni ventilatori);
Priprava orošivača za rad; Prednosti i nedostaci
orošivača; Ušteda tekućine; Provjera i održavanje
orošivača.


Na kraju je popis od 29 izvornika (literature), zatim
su u Prilogu dane opće formule u zaštiti bilja: utrošak
škropiva, kapacitet, brzina rada, izračunavanje koncentracije
(koncentracija, količina i doza pesticida po
cijeloj površini i u trake). Na kraju su dane upute za
upotrebu mlaznica iz kataloga 10 proizvođača.


Budući da se u šumarstvu, manje nego u poljoprivrednoj
proizvodnji rabe prskalice i orošivači, za sve
one koji se njima služe to je dragocjeni suvremeni priručnik.
Pravilnim korištenjem prskalica i orošivača, a
posebno mlaznica, mogu se uštedjeti znatne količine
pripravaka i vode, kvantitativno i kvalitativno poboljšati
tretiranja, racionalizirati primjenu pesticida s ekonomskog
i ekološkog gledišta. Priručnik se može
nabaviti po cijeni od 90,00 kn na adresi: Zadružna
štampa d.d., Savska 11, tel. (01) 49 22 93 1; 48 29 070


M. Harapin
ERRATA CORRIGE


Na prvoj stranici članka Šporčić, M, Vondra, V.:


MAGISTARSKI RADOVI, OBRANJENI NA ŠUMARSKOM FAKULTETU U ZAGREBU,
UNAPREĐUJU ŠUMARSTVO!


MASTER´S THESES, DEFENDED AT THE FACULTY OF FORESTRY IN ZAGREB,
UPGRADE FORESTRY!
objavljeni u Š. L. br. 7-8/2001.(str. 391), tehničkom grješkom izostavljena je kategorizacija članka:
PREGLEDNI ČLANCI - REVIEWS
UDK 630* 945
U Sadržaju je u redu. Uredništvo se ispričava autorima zbog ove nenamjerne grješke.