DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 92     <-- 92 -->        PDF

RADIONICA O NOVIM TRENDOVIMA I
PLANINSKIH ŠUMA S CILJEM
(Ossiach, Austrija,


Radionica o novim trendovima primjene žičare pri
iskorištavanju planinskih šuma s ciljem potrajnosti
gospodarenja održana je od 18. do 24. lipnja 2001. godine
u šumarsko-obučnom centru Ossiach u Austriji, a
organizirao ju je Združeni FAO/ECE/ILO povjerenstvo
za šumske tehnologije, gospodarenje i obuku te
suorganizator Međunarodna zajednica šumarskoznanstvenih
organizacija IUFRO i pod pokroviteljstvom
Vlade Republike Austrije. Na skupu je bilo
nazočno 83 sudionika iz 24 zemlje, i to: Austrije,
Bolivije, Češke, Ekvatorijalne Gvineje, Francuske,
Grčke, Irske, Italije, Japana, Kine, Maroka, Nizozemske,
Njemačke, Perua, Rusije, Sjedinjenih
Američkih Država, Slovačke, Slovenije, Sri Lanke,
Švicarske, Turske, Ukrajine, Velike Britanije i
Hrvatske.


Slika 1. Sudionici radionice


Na početku skupa sudionike su pozdravili Paul N.
E f t h y m i o u, predsjednik Združenog FAO/ECE/ILO
povjerenstva za šumske tehnologije, gospodarenje i
obuku, Joachim L o r b a c h, voditelj FAO Odjela za iskorištavanje
šuma, trgovinu, marketing i šumske proizvode,
Hans Rudolph Heinimann , predstavnik
lUFRO-a, Gerhard Mannsberger, direktor Odjela
za šumarstvo pri Vladi Republike Austrije.


Tijekom rada skupa održana su 43 izlaganja, podijeljena
u pet tematskih cjelina:


Uvod u austrijsko šumarstvo


Novi razvojni pomaci u primjeni žičara


Primjena žičara s ciljem potrajnosti gospodarenja
šumama


Norme zaštite na radu pri primjeni žičara


Rad privatnih poduzeča u iznošenju drva žičarom.
Na početnim izlaganjima sudionici su upoznati s
organizacijom šumarstva u Austriji, načinima
gospodarenja šumama, proizvodnjom i primarnom
preradom drvnih proizvoda.
U sklopu izlaganja o razvojnim pomacima u primjeni
žičara razmatrane su teme planiranja i organizacije


RIMJENE ŽIČARE PRI ISKORIŠTAVANJU
POTRAJNOSTI GOSPODARENJA


18-24 . lipanj 2001)


rada pri različitim terenskim i sastojinskim uvjetima,
učinkovitosti i troškova rada žičare pri određenim radnim
sustavima, procjene utjecaja rada žičare na okoliš
te zahvati uređenja sastojina nakon iznošenja drva.


Primjena žičara s ciljem potrajnosti šumskog gospodarenja
obrađena je kroz izlaganja o zahtjevima o
otvorenosti šuma mrežom šumskih prometnica, primjeni
žičara uz rad drugih sredstava za privlačenje drva
ili šumskih strojeva za sječu i izradu stabala (procesori,
harvesteri, iverači).


Zaštita šumskih radnika pri radu žičare opisana je
kroz izlaganja o sigurnosnim mjerama s ciljem sprječavanja
nezgoda i očuvanja zdravstvenog stanja radnika
te obrazovanje i obuku radnika.


U posljednjoj tematskoj cjelini izneseni su podaci o
radu privatnih poduzeća pri iznošenju drva žičarom,
ugovornim obvezama između privatnih poduzeća i šumovlasnika,
načinima kontrole i inspekcije rada privatnika
te odnosu između privatnika i stručno-znanstvenih
institucija u svrhu pružanja savjeta i pomoći
pri izvođenju šumskih radova.


Na radionici su u okviru navedenih tema sudjelovali
članovi Zavoda za iskorištavanje šuma Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu: mr. se. Tibor Pentek,
mr. se. Tomislav Porsinsky i Marijan Šušnjar,
dipl. ing. šum., gdje su prikazali sljedeća istraživanja:


Krpan, A. P. B., Porsinsky, T, Šušnjar, M.:


Tehnologije privlačenja drva u planinskim pre


bornim šumama Hrvatske
Pičman, D., Pentek, T, Porsinsky, T: Odnos
između šumskih prometnica i sredstava za
privlačenje drva u potrajnom šumskom gospodarenju


Tijekom održavanja radionice prikazana je šumarska
oprema i tehnička sredstva proizvođača sustava žičara


Slika 2. Certifikat o sudjelovanju na radionici