DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 92     <-- 92 -->        PDF

RADIONICA O NOVIM TRENDOVIMA I
PLANINSKIH ŠUMA S CILJEM
(Ossiach, Austrija,


Radionica o novim trendovima primjene žičare pri
iskorištavanju planinskih šuma s ciljem potrajnosti
gospodarenja održana je od 18. do 24. lipnja 2001. godine
u šumarsko-obučnom centru Ossiach u Austriji, a
organizirao ju je Združeni FAO/ECE/ILO povjerenstvo
za šumske tehnologije, gospodarenje i obuku te
suorganizator Međunarodna zajednica šumarskoznanstvenih
organizacija IUFRO i pod pokroviteljstvom
Vlade Republike Austrije. Na skupu je bilo
nazočno 83 sudionika iz 24 zemlje, i to: Austrije,
Bolivije, Češke, Ekvatorijalne Gvineje, Francuske,
Grčke, Irske, Italije, Japana, Kine, Maroka, Nizozemske,
Njemačke, Perua, Rusije, Sjedinjenih
Američkih Država, Slovačke, Slovenije, Sri Lanke,
Švicarske, Turske, Ukrajine, Velike Britanije i
Hrvatske.


Slika 1. Sudionici radionice


Na početku skupa sudionike su pozdravili Paul N.
E f t h y m i o u, predsjednik Združenog FAO/ECE/ILO
povjerenstva za šumske tehnologije, gospodarenje i
obuku, Joachim L o r b a c h, voditelj FAO Odjela za iskorištavanje
šuma, trgovinu, marketing i šumske proizvode,
Hans Rudolph Heinimann , predstavnik
lUFRO-a, Gerhard Mannsberger, direktor Odjela
za šumarstvo pri Vladi Republike Austrije.


Tijekom rada skupa održana su 43 izlaganja, podijeljena
u pet tematskih cjelina:


Uvod u austrijsko šumarstvo


Novi razvojni pomaci u primjeni žičara


Primjena žičara s ciljem potrajnosti gospodarenja
šumama


Norme zaštite na radu pri primjeni žičara


Rad privatnih poduzeča u iznošenju drva žičarom.
Na početnim izlaganjima sudionici su upoznati s
organizacijom šumarstva u Austriji, načinima
gospodarenja šumama, proizvodnjom i primarnom
preradom drvnih proizvoda.
U sklopu izlaganja o razvojnim pomacima u primjeni
žičara razmatrane su teme planiranja i organizacije


RIMJENE ŽIČARE PRI ISKORIŠTAVANJU
POTRAJNOSTI GOSPODARENJA


18-24 . lipanj 2001)


rada pri različitim terenskim i sastojinskim uvjetima,
učinkovitosti i troškova rada žičare pri određenim radnim
sustavima, procjene utjecaja rada žičare na okoliš
te zahvati uređenja sastojina nakon iznošenja drva.


Primjena žičara s ciljem potrajnosti šumskog gospodarenja
obrađena je kroz izlaganja o zahtjevima o
otvorenosti šuma mrežom šumskih prometnica, primjeni
žičara uz rad drugih sredstava za privlačenje drva
ili šumskih strojeva za sječu i izradu stabala (procesori,
harvesteri, iverači).


Zaštita šumskih radnika pri radu žičare opisana je
kroz izlaganja o sigurnosnim mjerama s ciljem sprječavanja
nezgoda i očuvanja zdravstvenog stanja radnika
te obrazovanje i obuku radnika.


U posljednjoj tematskoj cjelini izneseni su podaci o
radu privatnih poduzeća pri iznošenju drva žičarom,
ugovornim obvezama između privatnih poduzeća i šumovlasnika,
načinima kontrole i inspekcije rada privatnika
te odnosu između privatnika i stručno-znanstvenih
institucija u svrhu pružanja savjeta i pomoći
pri izvođenju šumskih radova.


Na radionici su u okviru navedenih tema sudjelovali
članovi Zavoda za iskorištavanje šuma Šumarskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu: mr. se. Tibor Pentek,
mr. se. Tomislav Porsinsky i Marijan Šušnjar,
dipl. ing. šum., gdje su prikazali sljedeća istraživanja:


Krpan, A. P. B., Porsinsky, T, Šušnjar, M.:


Tehnologije privlačenja drva u planinskim pre


bornim šumama Hrvatske
Pičman, D., Pentek, T, Porsinsky, T: Odnos
između šumskih prometnica i sredstava za
privlačenje drva u potrajnom šumskom gospodarenju


Tijekom održavanja radionice prikazana je šumarska
oprema i tehnička sredstva proizvođača sustava žičara


Slika 2. Certifikat o sudjelovanju na radionici
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 93     <-- 93 -->        PDF

kao što su: Wolf Systems, SEIK, Koller Gmbh, Gantner,
Greifenberg s.n.c, Maxwald, Heinz Stuefer, Reinhold
Hinteregger, ÖBF Bau- und Maschinenhof, Mayr-Melnhof-
Saurau, Tröstl i Konrad Forstechnick Gmbh.


Također su organizirane tri terenske ekskurzije na
kojima je predstavljen rad žičara na iznošenju drva.
Prikazane su sljedeće radne metode i šumarski strojevi:


sječa i izrada stabala s motornim pilama u sječini,
iznošenje sortimenata uzbrdo (Gantner HSW 80,
Koller K 300 i Koller K 501). Koler K 501 ugrađen
je na kamionski tovarni prostor s prihvatnom platformom,
opremljen dizalicom za razvrstavanje sortimenata
u složajeve.


sječa i izrada stabala s motornim pilama u sječini,
iznošenje sortimenata nizbrdo sa žičarom Konrad
Forsttechnik Woodliner s jednim uzetom i kolicima
sa samostalnim motorom


sječa i izrada stabala s harvesterom Valmct 911
Snake, iznošenje sortimenata uzbrdo s žičarom
Mayr-Melnhof Syncrofalke


sječa stabla motornim pilama, iznošenje cijelih stabla
uzbrdo, žičara (Konrad Forsttechnick Mounty
500, Mayr-Melnhof Syncofalke, PKM 6, PKM 10)
ugrađena na kamionski tovami prostor s prihvatnom
platformom opremljena dizalicom s harvesterskom
glavom (Woody 50, Woody 60, KP 50, Strenab
60), izrada sortimenta nakon privlačenja stabla
i razvrstavanje sortimenata u složajeve.
Slika 3. Žičara Koller K 501


Kod rada žičare Mayr-Melnhof Syncrofalke vršena
su mjerenja opterećenja nosivog užeta pomoću mjerne
naprave MEMO FORCE 2000, konstruktora dr. Heinricha
Paara.


Zaključci radionice odnose se na mogućnost primjene
žičare te potrebe daljnih istraživanja rada žičare
s ciljem poboljšanja učinkovitosti i postizanjem ekološki
prihvatljivih tehnologija rada. Prihvaćeni su sljedeći
zaključci:


tehnologije rada žičare imaju široki opseg primjene
te su prikladne za šumarstvo razvijenih zemalja isto
kao i zemalja u razvoju.


zemljama u razvoju treba ponuditi tehnologije rada
žičare na malim površinama uz pripadajuću obuku
radnika


žičare su ekološki prihvatljive tehnologije s ciljem
potrajnosti gospodarenja u planinskim šumama


rad žičara i tehničke sastavnice sustava žičara trebaju
biti normirane


iako su žičare složenije i skuplje u odnosu na ostala
sredstva privlačenja drva, predstavljaju prihvatljivo
rješenje na strmim i nepristupačnim terenima


potrebno je istraživati učinkovitosti i troškove novo
razvijenih tehnologija rada žičare na strmim terenima


nastaviti istraživanja primjene žičara i drugih sredstava
privlačenja i prijevoza drva na strmim terenima
i tlima slabe nosivosti.
Slika 4. Žičara PKM 10 opremljena liarvesterskom glavom
Strenab 60


Također su iznesene preporuke Združenom
FAO/ECE/ILO povjerenstvu za šumske tehnologije,
gospodarenje i obuku te zemljama članicama o navedenoj
problematici, koje se odnose na:


potrebu tehničkog razvoja, razmjene informacija i
obrazovanja iz područja iznošenja drva žičarom