DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 94     <-- 94 -->        PDF


neophodnu suradnju znanstvenika, gospodarstvenika,
privatnih poduzetnika i radnika


upoznavanje zemalja u tranziciji i zemalja u razvoju
o iznošenju drva žičarom kroz održavanje regionalnih
znanstvenih skupova


stvaranje partnerskog odnosa između zemalja s razvijenom
primjenom žičara, proizvođača sustava žičara
i zemalja s potrebom uporabe žičara


podržanje centara izvrsnosti u primjeni žičara kao
nacionalni prioritet s međunarodnom suradnjom


prilagodbu ograničenja izvlačenja drva sa strmih terena
u svrhu primjene ekološki prihvatljivih tehnologija.
Isto tako, Međunarodnoj zajednici šumarsko-znanstvenih
organizacija IUFRO predloženo je u budućim
istraživačkim projektima poboljšanje statističkih meto


o


Zahvaljujući direktoru firme "Belimpex" d.o.o. Zagreb
- zastupstvu Miinchenskog sajma u Hrvatskoj,
gosp. Marijanu Be lan u, koji nam se ljubazno ponudio
prevesti promidžbeni materijal i pomoći organizaciju
posjete, predstavljamo čitateljstvu sljedeći:


INTERFORST 2002.
Novi sajam München, 3-7 . srpnja, 2002.


9.
međunarodni sajam šumskog gospodarstva i
šumarske tehnike, sa znanstveno-stručnim
predavanjima
i posebnim izložbama


INTERFORST 2002.
Međunarodni sajam šumskog gospodarstva namijenjen
onima koji odlučuju


1 Izuzetno važan događaj za vodeće stručnjake s
područja šumskog gospodarstva i šumarske tehnike.


Svake četiri godine održava se a Münchenu jedan
od najvažnijih međunarodnih stručnih sajmova šumarstva
i šumskog gospodarstva. Za stručnjake s
područja šumarstva i šumarske tehnike to je najveća
burza informacija o svim stručno relevantnim pitanjima.


2 Izuzetan rast broja posjetitelja i izložbenog prostora.


Sa 44.000 stručnih posjetitelja - preko 10 % više
nego na prethodnom sajmu - INTERFORST 1998
još je jednom potvrdio svoj značaj. Gotovo 30 %
veći izložbeni prostor ukazuje na snažan rast potražnje
za kvalitetnim stručnim informacijama.


da te istraživanje tovara žičare, opterećenja užeta i iznošenja
kratkog drva žičarom u planinskim područjima.


Uporaba žičara pri privlačenju obloga drva u planinskom
dijelu Hrvatske nije uobičajena. Ova ekološki
prihvatljiva metoda pridobivanja drva ima svoju budućnost
u Hrvatskoj, pogotovo u sastojinama koje
zbog nagiba terena ili nekih drugih značajki isključuju
bilo koje drugo sredstvo rada. Iznošenje drva žičarama
spada u okolišno prihvatljive tehnologije pridobivanja
drva, zbog izostanka gaženja i sabijanja tla te oštećenja
preostalih stabala u sastojini. Uvođenje novih sredstava
rada pretpostavlja i drukčiji pristup otvaranju neotvorenih
područja i poboljšanju otvorenosti nedovoljno
otvorenih šuma.


Marijan Šušnjar


9. Internationale Messe für
Forstwirtschaft und Forsttechnik
\ mit wissenschaftlichen
\
/ Fachveranstartungen und
l


Sonderschauen


3 Izuzetno široka međunarodna ponuda.
1998. godine 417 izlagača iz 17 zemalja prikazalo
je najmodernije tehnologije vezane za traženi priro
ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 95     <-- 95 -->        PDF

dni proizvod - drvo. To je ponuda koju vrijedi barem
ponoviti.


4 Izuzetna popratna događanja privlače brojne
posjetitelje.


Brojna stručna predavanja i posebne izložbe čine
INTERFORST 2002. još privlačnijim, doprinose
međusobnom povezivanju izložbenih područja i
mame nove posjetitelje.


5 Izuzetna stručnost u pripremi programa konferencija
orijentiranih na budućnost.


Opsežan program konferencija nudi praktična znanja
i informacije iz prve ruke. Sklopite vrijedne
kontakte s predstavnicima industrije, uslužnih djelatnosti,
upravnih tijela u šumarstvu, te znanosti.


6 Izuzetno okruženje - Novi sajam München.


Opsežna ponuda usluga Novog sajma München
jamstvo je Vašeg uspješnog nastupa na sajmu.
München kao sajamski centar nudi izlagačima i posjetiteljima
jedinstvenu mješavinu srdačne tradicionalnosti
i otvorene suvremenosti koja svaki posjet
čini jedinstvenim doživljajem.


INTERFORST 2002.


Međunarodni sajam šumskog gospodarstva namijenjen
onima koji odlučuju


Međunarodna orijentacija i opsežna ponuda jamče
posjetiteljima punu informiranost o svim inovacijama,
tematskim područjima, te ekološkim i gospodarskim
izazovima.


1.
Obnavljanje i održavanje šuma
1.1.
Priprema površina
1.1.1.
Strojevi za iskapanje panjeva, grmlja i šipražja
1.1.2. Strojevi i uređaji za obradu tragova udaraca
1.1.3.
Strojevi, uređaji i materijali za odvodnjavanje
1.2.
Strojevi i sprave za obradu tla
1.3.
Materijal za pošumljivanje, sjetva i sadnja
1.3.1.
Strojevi i uređaji za proizvodnju sjemena i uzgoj
sadnica
1.3.2. Sjeme i sadnice za pošumljivanje
1.3.3.
Strojevi i uređaji za sjetvu, priprema površina za
sadnju i sadnja
1.4.
Melioracija i gnojenje zemljišta
1.4.1. Strojevi i uređaji za melioraciju zemljišta
1.4.2. Strojevi i uređaji za kalcifikaciju i gnojenje tla
1.4.3.
Gnojiva
1.5.
Kultiviranje, njega mladih nasada i postojećeg
šumskog fonda
1.5.1.
Strojevi i uređaji za kultiviranje i njegu mladih
nasada
1.5.2. Strojevi i uređaji za rezanje grana
1.5.3.
Održavanje mladih šuma
1.5.4. Orezivanje grana
2.
Zaštita šuma
2.1.
Strojevi, uređaji, materijali i sustavi za zaštitu
šuma
2.1.1.
Zaštita od divljači
2.1.2. Zaštita od ostalih životinjskih štetnika
2.1.3. Zaštita protiv gljiva i ostalih biljnih štetnika
2.1.4.
Sprječavanje šteta nastalih tijekom iskorištavanja
(zaštita tla i stabala)
2.2. Kontrola i borba protiv šumskih požara
2.3. Utvrđivanje zagađenosti šuma
2.4. Zaštita biljnih i životinjskih vrsta
3.
Sječa i iznošenje drveta
3.1.
Sječa i izradba
3.1.1.
Šumarski alati
3.1.2. Motorne pile
3.1.3.
Strojevi za sječu drva i procesori
3.1.4.
Pokretni strojevi za skidanje kore
3.2.
Privlačenje drveta i iznošenje uzetima
3.2.1.
Šumski traktori, posebni šumski traktori, traktori
za iznošenje i traktori sa škripcem; oprema
3.2.2. Vitla za privlačenje, kliješta za privlačenje, dizalice
i ostala šumarska oprema za poljoprivredne
traktore
3.2.3.
Prikolice za izvoženje za šumske traktore
3.2.4.
Pneumatici za šumu i terenski lanci
3.2.5.
Užad za privlačenje, lanci za privlačenje, remeni
i pribor
3.2.6. Naprave za prijenos uzetima, lojte
3.2.7.
Radijsko upravljanje vitlima za namatanje užadi
i napravama za prijenos uzetima
3.2.8. Mala vozila za privlačenje i uhrpavanje
3.2.9.
Iznošenje helikopterima
3.3.
Goriva i maziva, tekućine za hidrauličke sustave
šumarskih strojeva
3.4.
Posebna hidraulika i pneumatika za šumarske
strojeve
3.5.
Motori i rezervni dijelovi za vozila
4.
Skladištenje oblovine
4.1.
Tehnička oprema za skladištenje oblovine
4.2.
Aparati, sustavi i kemijska sredstva za zaštitu
drva
4.3.
Postrojenja za škropljenje sredstvima za konzerviranje
drveta
4.4.
Uređaji za lociranje metalnih objekata
5.
Gradnja i održavanje šumskih putova
5.1.
Strojevi i uređaji za kopanje zemlje i prijevoz
materijala
5.2.
Strojevi, uređaji i elementi za odvodnju
5.3.
Strojevi i uređaji za gradnja voznih traka
5.4.
Strojevi, uređaji i materijali za osiguranje kosina
5.5.
Strojevi i uređaji za održavanje puteva
5.6.
Strojevi i uređaji za zimsku službu
5.7.
Označavanje i markiranje puteva i upravljanje
putevima
6.
Vozila za prijevoz drva
6.1.
Teretna vozila za prijevoz dugog drveta
6.2.
Teretna vozila za prijevoz kratkog drveta


ŠUMARSKI LIST 11-12/2001 str. 96     <-- 96 -->        PDF

6.3.
Samoupravljajuće prikolice, fiksne prikolice
6.4.
Vozila koja sjede na podlozi (vozila sa sedlom)
6.5.
Prikolice za prijevoz kratkog drva
6.6.
Dizalice za utovar drveta, grabilice
6.7.
Pribor za prijevoz drveta
6.8.
Pribor za šumarske strojeve i vozila
6.9.
Posebna vozila za prijevoz drvnog otpada
7.
Obrada oblovine na stovarištima
7.1.
Strojevi za odstranjivanje grana
7.2.
Strojevi za skidanje kore
7.3.
Tehničke naprave za mjerenje, upravljanje i
optimizaciju
7.4.
Strojevi za čeljenje, prerezivanje i reduciranje
7.5.
Strojevi za dizanje
8.
Obrada drva u grijanje na drva
8.1.
Pokretne pilane i ostali strojevi za obradu drva
8.2.
Strojevi za sječenje
8.3.
Strojevi za cijepanje
8.4.
Sušare za drvo
8.5.
Postrojenja za loženja na drva
8.6.
Postrojenja za proizvodnju briketa
8.7.
Tehnička oprema za recikliranje
8.8.
Izrada drvenih paleta
9.
Zaštitne šume i šume za oporavak, njega stabala,
održavanje okoliša i tehnika kultiviranja
9.1.
Strojevi, uređaji i sustavi za sadnju i njegu
zaštitnih šuma
9.2.
Strojevi i uređaji za njegu stabala
9.3.
Strojevi, uređaji i sustavi za održavanje okoliša
i tehniku kultiviranja
9.4.
Uređaji za oporavak smješteni u šumi
9.5.
Strojevi i sprave za izradu uređaja za oporavak
9.6.
Rasadnici drveća
9.6.1. Sadnice iz kontejnera
9.6.2. Materijal za pošumljivanje
9.6.3. Šumske sadnice
9.6.4. Sjetva i sadnja
9.6.5.
Divlje grmlje
10.
AOP*, Mjerenje, upravljanje i telekomunikacije
a šumarstvu
10.1.
Sustavi za AOP
10.2.
Uređaji i sustavi za terestričko mjerenje i izradu
šumskih karata
10.3.
Uređaji i sustavi za izmjeru pomoću fotografija
iz zraka
10.4.
Uređaji i sustavi za izviđanje položaja i analizu
tla
10.5.
Uređaji i sustavi za uređenje šuma, ispitivanje
drvnih pričuva i mjerenje drveta
10.6.
Obilježavanje drva, obrojčavanje drva, pomoćna
sredstva za obilježavanje i boje za označavanje
10.7. Uređaji i sustavi za radna istraživanja i mjerenje
učinka
10.8.
Radiovalovi a šumi, telekomunikacije
10.9.
Obujmljivanje trupaca, utvrđivanje volumena i
težine
11
Sigurnost na radu i zaštita zdravlja, prva pomoć


11.1.
Osobna zaštitna oprema, zaštitna i radna odjeća
11.2.
Vozila za prijevoz radnika, pribor, kolibe, sanitarna
i higijenska oprema
11.3.
Prva pomoć, spašavanje, sustav uzbunjivanja
11.4.
Telekomunikacije
11.5.
Sigurnosni elementi za strojeve i uređaje
11.6.
Savjetovanje i informiranje
12.
Informiranje i savjetovanje
12.1.
Izobrazba i stručno usavršavanje a šumarstvu;
informiranje i savjetovanje
12.2.
Ustanove i sredstva za izobrazbu i stručno
usavršavanje
12.3.
Ustanove i sredstva za stručno informiranje i
savjetovanje
12.4.
Stručni tisak i stručna literatura
13.
Usluge/Usluge sječe drva
13.1.
Priprema rada
13.2.
Sječa drva
13.3.
Sječa drva na nizbrdici
13.4.
Ručni postupak
13.5.
Strojni postupak
13.6.
Logistika oblovine
13.7.
Trgovina drvom
Prijevod s njemačkog M. Belan


*Automatska obrada podataka