DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 104     <-- 104 -->        PDF

11. Lovno oružje (Vukušić). Poslije naslova poglavlja
i nekoliko uvodnih riječi slijedi podnaslov Lovačko
oružje, koje autrica dijeli u 3 grupe, pa ga tako redom
i opisuje. Najviše prostora posvećeno je oružju
s glatkim cijevima - puškama sačmaricama. Unutar
toga također su opisani streljivo i balistika. Poslije
opisa oružja ukratko se govori o vremenskim uvjetima
kao čimbenicima djelotvornosti uporabe oružja,
psihološkim navikama i osobitostima strijelaca
te stavovima u gađanju. Na kraju knjige dane su balističke
tablice lovačkih naboja za puške risanice proizvođač
RWS.
Iz ovog kratkoga prikaza vidljivo je da su autori napisali
opširno djelo. Većinu teksta napisao je prof. dr.
sc. Zvonimir Tucak. On je samostalno napisao četiri
poglavlja i još dva poglavlja u koautorstvu. Može se


Prof. dr. Franc Bizjak:


zaključiti daje knjiga LOVSTVO prvo takvo izdanje u
samostalnoj Hrvatskoj.


Pristup autora je multidisciplinaran, što knjizi daje
posebno značenje i nove poglede shvaćanja lovstva u
cjelini. Tekst je pisan razumno i tečnim stilom, pa će ga
svaki čitatelj lako razumjeti, a gradivo brzo savladati.
Sigurno je daje knjiga Lovstvo korisno djelo više autora,
koje će dobro poslužiti studentima koji slušaju kolegij
Lovstvo, lovcima, ljubiteljima prirode te i stručnjacima
i znanstvenicima.


Knjiga Lovstvo promovirana je 9. prosinca 2001. u
Osijeku, uz nazočnost autora i brojnih uvaženih gostiju.
Svim autorima upućujem iskrene čestitke.


M. Glavaš
OSNOVE ZAGOTAVLJANJA POSLOVNE ODLIČNOSTI
V LESARSTVU SLOVENIJE


Izdanje Gospodarske zbornice Slovenije - Združenje
lesarstva. Ljubljana, 2001., pp, 1-111,


Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje lesarstva
dalo je u našoj stručnoj literaturi vrlo dobro poznatom
prof. dr. sc. Francu B i z j a k u da napiše ovo zapaženo
djelo o osnovama vrednovanja uspješnosti u poslovanju
u preradi drva u Sloveniji.


Djelo je podijeljeno u sljedeća poglavlja:


I. Uvod (4-5)
II. Europski model poslovnog vrednovanja (6-22)
III. Znanja i preduvjeti uspješnog poslovanja (23-64)
IV Metode i tehnike tvorbe poslovnih strategija (65-80)
V Ovladavanje postupcima i izvorima (80-106)
VI. Sinteza i postupci (107-109)
VII. Izvori (110-111)
Autor prof. dr. sc. Franc Bizj ak, dipl. oec, pisac je
velikog broja zapaženih knjiga iz područja unapređenja
organizacije te mjerenja i analize poslovanja u preradi
drva. Iz ranijih djela u ovom najnovijem, spominju se i
rabe u potrebnoj mjeri metode i tehnike o kojima je on
već pisao i kojih je izvrstan poznavatelj. Tako ćemo u
ovom najnovijem njegovom radu naći i metode
reinženjeringa, benehmarkinga, planiranja i druge, bez
kojih se analiza i vrednovanje poslovanja neda zamisliti.
U kratkom uvodu autor iznosi svoj credo, zbog kojeg
se odlučio na pisanje ovoga rada.
U ostalim dijelovima, prema logičnom slijedu, iznose
se metode vrednovanja uspješnosti poslovanja s
najrazličitijih gledišta: sociološkog, moralnog, općeljudskog,
kao i svih drugih mjerljivih i nemjerljivih, ali
objektiviziranih kriterija.


Očigledno je daje ovim djelom autor jasno poručio
korisnicima, da pri vrednovanju rad mora biti sveobuhvatan
i multidisciplinaran. Kao izvrsno educiran
ekonomist s velikim praktičnim i znanstvenim iskustvom,
autor jasno poručuje daje po istinu najopasniji
onaj, tko sagledavši samo dio problema zamišlja
da mu je sve jasno, pa sve više širi krug svojih procjena,
za koje nije kompetentan.


Druga poruka ovog djela je da su djelomične istine,
uglavnom neobjektivizirane, štetnije po istinsku
istinu od zabluda - zablude jasno ukazuju da valja činiti
suprotno, dok djelomične istine bezuvjetno odvode
u mediokritetstvo.


Autor se nadalje strogo drži moralnog kodeksa u kojemu
je prva premisa da ekonomist ne može biti neopredjeljen,
ali mora se uvijek truditi ostati poštenim.


Ovo djelo rezultat je proučavanja nepregledne literature
i njezinog znalačkog korištenja. Duhovita uporaba
misli iz djela Peter´s Principles kao i knjiga Parkinsons´
Laws daju ovom radu posebnu draž, da nijednog
trenutka čitatelju ne može biti dosadno.


Kada bi se izdavač malo potrudio, ovo bi se djelo
moglo i trebalo naći na policama naših inženjera šumarnika
i drvaraca, a isto tako i ekonomista koji se bave
analizama. U svakom slučaju to djelo mogu u svakom
slučaju preporučiti. Slovenski kojim je djelo napisao
nije nikakvom preprekom, te moram odati da
sam završivši čitanje potpuno zaboravio daje napisano
na slovenskom. Vjerujem da će isto doživjeti svi koji
ga budu čitali.


Rudolf Sabadi