DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 111     <-- 111 -->        PDF

IZ POVIJESTI ŠUMARSTVA


OSVRT NA FLORISTIČKA ISTRAŽIVANJA VELEBITA
LJUDEVIT ROSSI


Floristička istraživanja Like i Vlebita počela su krajem
18. stoljeća i danas se smatraju, po mišljenju mnogih
stručnjaka, najbolje istraženim dijelovima Hrvatske.


Medu pionirima istražiteljima flore Like i Velebita,
posebno se ističe Ljudevit Rossi. Rodio se u Senju
1850. god, a ljubav i sklonost prema prirodi i Velebitu
potječe iz njegove najranije mladosti. Po zanimanju je
bio časnik Austro-Ugarske Monarhije Karlovačkog generalata,
a kao botaničar bio je amater i veliki zaljubljenik
u Velebit. Floru Velebita počeo je istraživati od svoje
rane mladosti, pa sve do kraja života. Danas ga možemo
s punim pravom smatrati jednim od prvaka istraživanja
flore Like i Velebita. Njegovom radu na istraživanju
flore, kao sporednom zanimanju, divili su se mnogi
botaničari, kao Vouk 1928. iHorvat 1930. godine.


Kao časnik u austro-ugarskoj vojsci proveo je službujući
u Rijeci, Napulju, Zagrebu i Karlovcu, gdje je i
umro 1932. godine. Uz svoj hrvatski jezik odlično je
poznavao talijanski i njemački jezik. Svaki puta kada je
posjećivao rodni Senj i Liku, uvijek je iskoristio priliku
da posjeti Velebit i skupi nešto bilja s nekog lokaliteta.


-t
/i iytu:C<-r rt č-7/ftff /il zspcćUA r>q Ate* o-cćef/ttts


/´ -t


/I « i ^p„ c /a Z´i´,


O svim svojim istraživanjima flore Velebita i Like i
pohodima, vodio je dnevnik koji je obznanio tek 1928.
godine u Karlovcu. Dnevniku je dao naslov "Velebitom
i njegovim primorjem uzduž i poprijeko". Isti sadrži
sve bilješke sa svih njegovih putovanja i istraživanja
Like i Velebita, počevši još od 1869. pa do 1914.
godine. Dnevnik sadrži 640 stranica pisan njegovim
rukopisom, a kasnije je ukoričen u knjigu.


Dnevniku je Rossi priložio 152 slike, pretežito fotografije,
a manjim dijelom crteže. Dnevnik se i danas
čuva u Botaničkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta u Zagrebu, kao poklon istraživača Rossija.
Taj dnevnik do danas nije objavljen i ostao je nepoznat
široj javnosti, iako predstavlja djelo velike dokumentarne
vrijednosti.


U Rossijevu dnevniku svaki čitatelj naići će nešto
zanimljivo, jer isti sadrži mnogo putnih doživljaja, opisa
krajeva, ljudi običaja s područja Like i Velebita. Posebice
su zanimljiva Rossijeva putovanja po Velebitu i
to u ono vrijeme kad nije bilo niti jednog skloništa, pa je
sa svojim pratiteljima noćivao na otvorenom uz vatru u
hladnim noćima. Također su interesantna njegova putovanja
kroz Liku kada nije bilo ni željeznice ni autobusa.


U dnevniku ljubitelji povijesti naći će mnogo
zapisa o starinama ličkih gradića i sela, kao i arheoloških
nalazišta. Zanimljivo je daje Rossi tijekom više
decenija mjerio temperetaru voda na području Like i
Velebita, posebno izvora pitke vode, čije se temperature
mogu danas komparirati u znanstvene svrhe.
Zoolozi će u dnevniku naći mnogo podataka o puževima,
čiju je rasprostranjenost Rossi bilježio s raznih
lokaliteta. Svoju zbirku puževa poklonio je tada Narodnom
muzeju u Zagrebu.


Težište Rossijevih istraživanja ipak je bilo usmjereno
na floristička istraživanja Like i Velebita, koje je
objavio u svojim radovima 1904, 1908, 1911, 1913,
1914, 1915, 1924, i 1930. godine. Vrijednost dnevnika
je u tom što nam daje veliki izvor informacija o flori
Velebita i Like.


Dnevnik sadrži kazalo po abecednom redu, koje
omogućuje brzo snalaženje pri traženju pojedine biljke
(str. 611-639).


Iz dnevnika se može točno utvrditi daje njegov interes
za Velebit počeo 1869. godine, kada je za vrijeme
kraćeg boravka u Senju odlučio istraživati floru Vele
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 112     <-- 112 -->        PDF

bita, te se počeo pripremati. Prvi pohod na Velebit počeo
je 1871. godine, u vrijeme kada je službovao u Rijeci.
Iste godine istražuje Senjsku dragu, Vratnik, Mali
i Veliki Rajinac, Hajdučke kukove, Mali Stolac i tom
prilikom pronalazi više biljaka, između ostalih Cirsium
Eriphorum, Stellariu glocidispermu i Chrysanthemum
macrophylum i dr.


Drugi istraživački pohod u Liku i Velebit bio je
1874. god., a to je putovanje trajalo nekoliko mjeseci.
Tada je kolima s konjskom zapregom otišao iz Karlovca,
preko Slunja, Korenice, Udbine, Gračaca, Gospića
do Karlobaga. Na tom putovanju sakupljao je floru i
slagao u kola i sve vozio sa sobom. Iz Karlobaga se
vraća u Gospić, Otočac, Žutu Lokvu, Vratnik i Senj.


U vremenu od 1884. do 1894. godine Rossi putuje
službeno kroz Liku prisustvujući novačenju vojnika u
Otočku i Gospićku pukovniju, a u slobodno vrijeme
skuplja i popisuje floru krajeva kroz koje je prolazi.


Godine 1896. počinje veliku eskurziju kroz Liku i
Velebit. Tada je uzeo dvomjesečni odmor samo s jednim
ciljem: da skuplja floru Velebita i Like. Na put je
krenuo vlastitim kolima i kočijašem, a po potrebi unajmljivao
je ljude koji su pomagali u nošenju sakupljenih
biljaka i herbara. Rossi se vraćao s terena s
herbarijima teškim i do nekoliko stotina kilograma, a
sušenje i spremanje bilja zadavalo mu je mnogo brige.


Iste godine obilazi sjeverni Velebit, Jezera kod Krasna,
Zavižan pa sve do Karlobaga, gdje na Ljubićevom
brdu nalazi rijetku biljku Draba armata. Na str. 156.
dnevnika Rossi je zapisao: Kad smo ostavili vratolomni
hrbat Ljubićkog brda prema istoka na visini od
1307 m, naiđemo rta jednu osamljenu pećinu, koja je
pri dnu zemljom ispunjena. Zavirivši u unutrašnjost
tog zjala opazim neku biljku i izvadivši je raspoznam
odmah da je to tražena Draba armata Schott. Kako je
ona došla na ovo samotno mjesto pomislim i potražim
u okolini, ali bez uspjeha. Razumije se da sam bio izvan
sebe i vanredno obradovan (...).


Godine 1909. dr. A. Dege n posjetio je Karlovac s
namjerom da pogleda Rossijev herbarij, tada je ugledao
istu biljku i bio je iznenađen. Dr. Degen mu je čestitao
na pronalasku tako rijetke i tražene biljke i zamolio ga
da mu da D. armatu iz herbara. Rossi je oštro odreagirao
i rekao Degenu da istu ne može trgati iz herbarija.
Tako će Botaničko Fiziološki zavod iz Zagreba, gdje
herbarij spremljen, biti jedini posjednik ove tako znamenite
i rijetke, a možda i izumrle biljke - piše Rossi.


Nakon Ljubićkog brda Rossi je obišao: Alaginac,
Kizu, Metlu i Panos i preko Brušana do Gospića, gdje
je posjetio Jasikovac i zabilježio čak 55 vrsta bilja.


Iz Gospića Rossi nastavlja put za Udbinu i Ličku
Plješivicu, gdje je istraživao: Oleblin, Rudi Lisac, Kremen,
odakle se spušta u Bruvno i Gračac u Crkopac.


Rossijevo sklonište pod Pasarićevim kukom


I pored obilja materijala Rossi nije bio zadovoljan,
jer na ovom putu nije pronašao runolist (Leonthopodium
alpinum). Iz Crnopca odlazi na Veliku Popinu i
Poštak te se ponovno vraća kroz Lovinac u Sveto Brdo.


Sljedeće putovanje koje Rossi opisuje u dnevniku
obavio je 1901. god. i to vlastitim kolima i konjima,
putujući preko Plitvičkih jezera i Udbine za Gračac i
tom prilikom posjećuje Poštak, Medak i Bunovac, gdje
se nalaze i najviši vrhovi Velebita i to Vaganski vrh,
Babin vrh i Badanj. Odavde produžuje za Gospić i Visočicu.


Godine 1907. Rossi istražuje srednji Velebit u potrazi
za Degenovim nalazom hrvatske sibireje. Kada je
Rossi čuo daje Degen u Velincu kraj Karlobaga pronašao
jednu biljku iz roda Sibireaea, koja se razlikuje od
Sibireaea altaiensis (Laxm.) C. Schneider nazvavši
je "Sibireaea croatica", odlučuje istu sam
potražiti, što mu i uspijeva također u Velincu, nakon
čega je bio presretan i zadovoljan.


God. 1909. Rossi ponovno posjećuje srednji Velebit,
također zbog Degenovog nalaza "Lesquerella velebitica
" - kojoj je H ay e k kasnije dao ime "Degenia
velebitica " u čast Degenu.


Rossi se je uvijek žurio bojeći se da ga tudinci ne
preteknu. Nakon dugog traženja njemu uspjeva naći istu
biljku (endem) u Miljković brdu. Tada Rossi vrlo detaljno
istražuje srednji Velebit i to Sladovaču, Sadikovac,
Ramino korito, Sugarsku dulibu, Veliki stolac, Japage
i Stolačku pećinu, otkrivši pritom niz rijetkih
vrsta.


Sabrani materijal s ovog područja bio je toliko težak,
da ga je sedam nosača jedva nosilo do Oštarija.
Materijalni troškovi bili su veliki, a samo su nosači
koštali oko 200 forinti. Opisujući troškove Rossi je zapisao
u dnevniku: Samo vanredna ljubav za upoznavanje
prirode domaće grude može opravdati takve troškove
i žrtve pojedinca. (str. 424)
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Ostavši svoj golemi herbarij na čuvanje u gostionici
u Oštarijama, odlazi u Medak, gdje unajmljuje pet nosača
i s njima kreće na Bunovac, gdje je proveo pet
dana, noćivajući u nekom stočarskom stanu. Tom prigodom
obilazio je najviše vrhove srednjeg Velebita
(Malovan, Segestin, Babin i Vaganski vrh). Odavde se
opet vraća u Brušane i Oštarije. Na povratku s ove ekskurzije
u Brušanima susreće dr. Arpada Degena. Tom
prilikom Degen gaje pozvao da podu zajedno na Velebit,
ali Rossi nije udovoljio pozivu. Iako je Rossi cijenio
Degenov rad na istraživanju flore Velebita, iz dnevnika
se može zaključiti daje svim silama nastojao preteći
Degena u istraživanju. To mu je u velikoj mjeri i
uspjelo, jer su njegova floristička istraživanja objavljena
nekoliko godina prije Degenovog kapitalnog djela
"Flora Velebitica".


Godine 1911. Rossi odlazi u mirovinu i iste godine
nastanjuje se u Gračacu zbog istraživanja flore južnog
Velebita. Tada istražuje Tremzinu, Crnopac, Lisac, Velike
vrbice, Ćelavac, Puci, Cadje i Korita. To mu je bila
i posljednja veća ekskurzija na Velebit. Putovanja na
kojima je bio 1913. i 1914. god. odnosila su se na primorska
mjesta u okolici Senja.


Na kraju možemo zaključiti da je Rossijevo djelo
na istraživanjima flore Velebita kapitalno i neprocjenjivo.
Iz njegovog se dnevnika vidi kako su naši prirodoslovci
putovali kroz Liku i Velebit, istražujući floru uz
puno teškoća i materijalnih izdataka. Doista Rossijeva
ljubav prema Velebitu i Lici bila je ogromna i nakon
njega ni jedan botaničar u tolikoj mjeri nije radio na
ovom području.


Iz dnevnika je vidljivo da mu nije bilo svejedno
zbog toga što stranci istražuju floru naše zemlje. To ga
je mučilo, pa je užurbano radio ne bi li ih pretekao.


Rossijev dnevnik danas ima određenu znanstvenu
vrijednostjer se u njemu nalaze popisi svih florističkih
nalaza s Velebita i Like.


Najvrjednija ostavština Ljudevita Rossija je njegov
bogati herbarij sabran na području Like i Velebita, koji
danas čini osnovu herbarijske zbirke Botaničkog zavoda
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu. Rossijev
marljiv i uporan rad na istraživanju flore nije ostao
nezapažen. Potkraj svog života primio je više priznanja,
a 1928. godine izabran je za dopisnog člana Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu.


Rossijevo životno dijelo ogleda se njegovom dnevniku
iz kojeg se može vidjeti daje najveći dio svoga života
i rada posvetio Lici i Velebitu. Zbog toga mu zahvaljujemo
i rado ga se sjećamo.


Marko Vukelić, dipl. ing. šum.
šumarski savjetnik


Literatura:


1.
Degen, A.: Flora Velebitica I-IV Budapest
1936-1938. godine
2.
Horv at, I.: Ljudevit Rossi, Hrvatski planinar 26,
3-8 Zagreb 1930. godine
3.
Rossi, Lj.: Standorte der Primula kitaibeliana
Schot, magyar bot. Lapok III, 113-116. Budapest
1904.
4.
Rossi, Lj.: Silene graminea Vis. in Kroatien.
Magyar bot. Lapok VII. 278-279. Budapest 1908.
5.
Rossi, Lj.: Bei träge zur Kenntniss der Ptemdophyten
Süd Kroatiens. Magyar bot. Lapok X,
22-38, Budapest 1911.
6.
Rossi, Lj.: U šugarskoj Dulibi, Prilog k poznavanju
flore Velebita. Glasnik Hrv. prir. društva
XXIII, 3-23. Zagreb 191 La.
7.
Rossi, Lj.: Die Plješivica und ihr Verbindungszug
mit dem Velebit in botanischer Hinsiht.
Magyar bot. Lapok XII, 37-106. Budapest 1913.
8.
Rossi, Lj.: Floristička istraživanja po jugoistočnoj
Hrvatskoj. Glasnik Hr. prir. društva XXVI (4),
221-230. Zagreb 1914.
9.
Rossi, Lj.: Floristička istraživanja po jugoistočnoj
Hrvatskoj. Glasnik Hrv. prir. društva XXVII
(2), 65-70. Zagreb 1915.
10 Rossi, Lj.: Grada za floru južne Hrvatske. Prir.
istraž. JAZU 15, 1-217. Zagreb 1924.


11.
Rossi, Lj.: Pregled flore Hrvatskog primorja.
Prir. istraž. JAZU 17, 1-368. Zagreb 1930.
12.
Vouk, V: Ljudevit Rossi. Ljetopis JAZU 41,
102-105. Zagreb 1928.
13.
Marković , Lj.: Lika i Velebit u neobjavljenoj
botaničkoj ostavštini Lj. Rossija. Zbornik radova
II. znanstv. simpozija Gospić 1979. godine