DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 117     <-- 117 -->        PDF

te brojne vesele, tužne, ali i pomalo
nevjerojatne dogodovštine koje je
proživio kao revirnik Trakošćana i
Ivančice, gdje je bio omiljen među


šumskim radnicima i mještanimatog kraja.
Mi koji smo jedan dio svog radnog
vijeka radili s njime, zauvijek


ANTO C


TON
NN TON
TONTONE
EE SIMONI
SIMONISIMONIČ (193
(193(1931
11 -
--


Pred skorašnji 70-ti rođendan,
nakon kratke i teške bolesti, 28. srpnja
2001. preminuo je u Ljubljani
Anton Tone Simonič, dipl. ing.
šumarstva, jedan od ponajboljih
slovenskih stručnjaka za gospodarenje
krupnom divljači na Visokom
kršu, prijatelj i savjetnik šumarnika
i lovnih stručnjaka Gorskog
kotara.


lako po nacionalnosti Slovenac
stijecanjem okolnosti rodio se u Hrvatskoj
na Sušaku (Rijeka) 11. rujna
1931. Nakon završene srednje škole
studij šumarstva upisao je na Fakultetu
za agronomiju, šumarstvo i veterinarstvo
u Ljubljani, diplomiravši
na šumarskom odsjeku 1958. godine.
Iako je prvo ozbiljnije zaposlenje
dobio u Birou za planiranje u šumarstvu
u Ljubljani (1962) radeći na
šumskogospodarskim osnovama kao
mladi taksator, među prvima je u
Sloveniji izradio i više dugoročnih
lovnogospodarskih planova, davši
jasno do znanja da će lovstvo biti
njegovo temeljno životno opredjeljenje.
Bjelodano je to dokazao već na
svojoj sljedećoj dužnosti, na radnom
mjestu direktora Gojitvenog lovišča
"Jelen-Snežnik" (1976) na kojoj, kao
prvi susjed s goranskim šumarnicima,
uvodi kontrolnu metodu u gospodarenju
jelenskom divljači. Od
godine 1988. kao već afirmirani lovni
stručnjak, imenovan je savjetnikom
za lovstvo i šumarstvo u Ministarstvu
za poljoprivredu, šumarstvo
i prehranu Republike Slovenije, a na
toj je dužnosti okončao i svoju aktivnu
službu.


Anton Simonič ne miruje ni nakon
umirovljenja. Kao plodan lovački
pisac, dugogodišnji suradnik ljubljanskog
"Loveca", autor monografije
"Srnjad -biologija in gospodarjenje"
(1976) i priručnika "Kontrolna
metoda pri gospodarjenju z divjado"
(1982), ponovno se laća pera aktivno
sudjelujući na više stručnih
skupova o gospodarenju krupnom
zvjeradi. Uz interesantnu i korisnu


brošuru "Srečanje z medvedoirT
(1996), o kojoj je bilo riječi i na stranicama
našeg glasila, autor je zapaženog
referata "Strategija ohranitve
prosto v naravi živečega rjavega
medveda -Ursus arctos L. -na
ozemlju Slovenije", objavljenog u
Zborniku referata sa stručnog savjetovanja
Clovek in velike zveri održanog
u Kranju 14. ožujka 2000. Posljednji
puta sreli smo se u Bistri kod
Vrhnike na otkrivanju spomenika
smeđem medvjedu "prirodnoj rijetkosti
koju smo dužni štititi i očuvati".


Za svoje izvanredne zasluge za
razvoj slovenskog lovstva, primio je
prestižno Jesenkovo priznaje i veliku
plaketu Udruženja za lovstvo i ribarstvo
Slovenije.


Daje Anton Tone Simonič zadužio
i hrvatsko lovstvo pojasnit ću na
dva primjera konkretne suradnje s
nama kolegama s područja sjeverozapadne
Hrvatske, točnije Gorskog
kotara i dijela Hrvatskog primorja,
koji na dijelu od Čabra i Prezida do
Lisca i Klane graniče s Javorniškonotranjskim
područjem, na kojem je
pokojnik najduže djelovao. Polazeći
od načela da život u prirodi nije moguće
šablonizirati, visinu odstrjelnih
zahvata u populacijama jelenske
i srneće divljači temeljio je na odnosima
tih populacija spram prehrambene
baze. Kao indikator (neuskla


ćemo ga imati u sjećanju,


Članovi HŠD-a
Ogranka Varaždin


2001
20012001)
))


đenosti poslužili su mu, za svaku
konkretnu godinu posebno, odstupanja
težina odstrijeljene divljači s
od ranije utvrđenih prosječnih težina
po spolu i starosnim razredima.
Ako se odnos populacije sa životnom
sredinom kreće u nepoželjnom
smjeru, ako se raskorak između
brojnosti divljači i mogućnosti staništa
na udovoljenju njenih životnih
potreba povećava, težine će najzornije
pokazati trend populacije. U
takvom slučaju mora se pojačanim
posezanjem odstrjelom brojnost dotične
vrste smanjiti, sve dok se težine
ne vrate na željenu visinu i obrnuto;
ako su težine divljači u skladu
s prosječnima, odstrjel će ostati na
istoj razini ili će ga se morati smanjiti.
Analizu praćenja tjelesnih težina
dopunjavao je analizom napada
kvalitete trofeja, zdravosti divljači
i/ili prirodnim gubicima, te, za nas
šumare od važnosti, stupnjem iskorištenosti
podstojne etaže u sloju
grmlja i prizemnog rašća. Na temelju
tako provedenih istraživanja kasnih
sedamdesetih godina prošloga
stoljeća, nedvojbeno utvrdivši prekobrojnost
jelenske divljači na Notranjskoj,
godišnje odstrjelne kontigente
znao je do te mjere povećati (i
realizirati!) da su oni u pojedinim
godinama bili i do 10 puta veći u
odnosu na odstrjel na istovrsnim
lovnim površinama susjednog čabarsko-
klanjskog bazena u Hrvatskoj,
gdje se štedljivim zahvatima
nastojalo pospješiti širenje jelenske
divljači prema istoku. Simonič i njegovi
sljedbenici zorno su pokazali
da su tako visoki odstrjeli mogući,
bez narušavanja stabilnosti i strukture
populacije, ako se provode u
kategoriji mladih grla, poglavito teladi
te jelena i košuta u drugoj godini
života, uz striktnu poštedu srednje
starih grla (reprodukcijski dio
populacije!) i jelena "krunaša" do
pune zrelosti. Tu je tajna, znao bi
nam reći pri svakogodišnjim susretima
na smotri lovačkih trofeja u