DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 120     <-- 120 -->        PDF

SI. 1. Svježe formirani uzdužni hodnici velikoga
borovog srčikara (Tomicus piniperda L.).
Fig. 1 Fresh maternal galleries of the Larger pine
shoot beetle {Tomicus piniperda L.).
SI. 2. Unutarnja strana kore s hodnicima velikoga
borovog srčikara.
Fig. 2 Inner side of the bark with the galleries of the
Larger pine shoot beetle.
SI. 3. Hodnični sustav maloga borovog srčikara
(T minor Hartig).
Fig. 3 Maternal galleries of the Smaller pine shoot
beetle (T. minor Hartig).
SI. 4. Unutarnja strana otpale kore s hodnicima ma-
loga borovog srčikara.
Fig. 4 Inner side of the peeled bark with maternal
galleries of the Smaller pine shoot beetle.
(Tekst i fotografije B. Hrašovec)
Među najranije šumske štetnike (roje se već tijekom veljače) spadaju svakako dvije vrste potkornjaka,
koje su česte u našim kulturama borova, i na kontinentu, u priobalju te na otocima. Zbog osobitog načina
oštećivanja mladih izbojaka nazivamo ih borovim srčikarima. Veliki borov srčikar {Tomicuspiniperda L.)
izgriza jednokrake uzdužne hodnike dublje u kori i često obložene bogatim smolnim eksudatom, pa i nakon
duljeg vremena ostaju njihovi bijeli uzdužni tragovi u poluraspadnutoj kori. Mali borov srčikar (T. minor
Hartig) izgriza dvokrake poprečne hodnike dublje u drvu, tako da i nakon otkoravanja ostaju jasno vidljivi
na borovim trupcima.
Among the earliest forest pests (swarming in February) are surely two bark beetle species common in
our pine cultures, both in the interior and the coastal and island belt. Due to their specific damages to young
pine shoots we call them pine shoot beetles. Larger pine shoot beetle (Tomicuspiniperda L.) makes vertical
galleries deeper in the bark commonly marked with rich resin exudate making them visible as lengthwise
stripes even on decayed loose bark. Smaller pine shoot beetle (T. minor Hartig) makes two-armed horizon-
tal galleries deeper in the sapwood so even after debarking they remain visible on the pine trunks.
IZDAVAČ: HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO uz financijsku pomoć Ministarstva
znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i "Hrvatskih šuma", p.o. Zagreb
Publisher: Croatian Forestry Society - Editeur: Societe forestiere croate -
Herausgeber: Kroatischer Forstverein
Grafička priprema: ŽUPANČIĆ H R d.o.o. Zagreb
Tisak: EDOK - Zagreb