DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 29     <-- 29 -->        PDF

M. Idžojtić & Ž. Ivanović: ŽENE U HRVATSKOM ŠUMARSTVU Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 23-28
40
35
30
25
% 20
15
10
5
0
Slika 3. Broj djece.
Figure 3 Number of children.
>3
Da - Yes
7,6 %
D Ne - No
92,4 %


Slika 5. Odgovori na tvrdnju: Neposredno nadređena osoba mi jemuškarac.
Figure 5 Answers to the statement: My immediate superior is a


man.


RASPRAVA I ZAKLJUČCI


U Hrvatskoj kao i u drugim europskim zemljama
postoji potreba za sustavnim sociološkim istraživanjima
u šumarstvu. Rezultati ispitivanja koja su provedena
u tri reprezentativne šumarske institucije u Republici
Hrvatskoj pokazali su daje zastupljenost žena u hrvatskom
šumarstvu sve veća. Takav trend prisutan je i
u većini zemalja koje su sudjelovale na seminaru u
Portugalu.


Iz ankete je vidljivo da 65 % studentica završava
studij u redovnom roku, a svaka četvrta upisuje i posli


LITERATURA


Biskup , J. (1984): Sociološka istraživanja u šumarstvu
SR Hrvatske. Šumarski fakultet, Zavod za
istraživanja u šumarstvu, Zagreb, 48 pp.


Biskup , J. (1991): Studenti šumarstva 1990/91. Šumarski
fakultet, Zavod za istraživanja u šumarstvu,
Zagreb, 74 pp.


Da - Yes Ne - No D Ne znam - I don´t know
8,3 %


9,6 %


Slika 4. Odgovori na tvrdnju: Zadovoljna sam izborom šumarstva
za svoju profesiju.


Figure 4 Answers to the statement: I am satisfied to have chosen


forestry as my profession.
r Da - Yes Ne-No D Ne znam -1 don´t know
14,7 %
64,3 %


21,0%


Slikao. Odgovori na tvrdnju: Želim napredovati na više radno
mjesto.
Figure 6 Answers to the statement: My ambition is to achieve a
higher position at work.


Discussion and Conclusions


jediplomski studij. Zanimljiv je podatak da 81 % anketiranih
žena više voli terenski nego uredski posao, te da
ne idu rjeđe na teren od svojih muških kolega (69 %).
Rezultati ankete također su pokazali da je 82 % žena
zadovoljno izborom šumarstva za svoj životni poziv,
unatoč činjenici da 89 % ispitanica smatra kako nisu
proporcionalno zastupljene na rukovodećim položajima.
Nadalje, 84 % anketiranih žena izjasnilo se kako
šumarstvo ne bi trebalo ostati pretežno muška struka.


- References
B iskup, J. (1993a): Samoreprodukcija i reprodukcija
šumarske profesije u Republici Hrvatskoj. Glas.
šum. pokuse 4: 347-355.


Biskup , J. (1993b): Radne vrijednosti studenata i
šumarskih inženjera. Šum. list 117 (11-12):
465-474.