DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 31     <-- 31 -->        PDF

PRKGLEDNI ČLANCI - REVIEWS Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002), 29-34
UDK 630* 626.1 + 630* 469 + 429


euronatur - Info


* 11 *


mm


Kanal Dunav - Sava - Jadran


EURONATUR


UTOPIJSKI PLAN KOJI GUTA SREDSTVA I
KRAJOBRAZ U HRVATSKOJ


EIN UTOPISCHER PLAN VERSCHLINGT MITTEL
UND LANDSCHAFT IN KROATIEN


Martin SCHNEIDER-JACOBY*


SAŽETAK: Planirani vodeni putovi prema smjernicama Europske zajednice
uključuju i kanal Dunav-Sava-Jadran (D-S-J kanal) (Službeni list br.
C 220 od 8. 8. 94., Thielcke 1994). Kanal bi izravno trebao povezivati dunavski
prostor sa Sredozemnim morem. Nakon stoje zbog troškova obustavljen
rad na kanalu Rajna-Rhona, za ovaj projekt, koji je dio hrvatskog prostornog
planiranja (slika 1), nedostaje analiza troškova i iskoristivosti. Potpuno je nejasno
kako će se realizirati gradnja preko dinarskog krškog područja -najvećeg
i najugroženijeg rezervoara podzemne vode Hrvatske kroz brojna zaštićena
područja kao što su Park prirode Lonjsko polje. Unatoč tomu, koristi se ta
utopija uz spominjanje Europske zajednice kao vodilje, kako bi se u Hrvatskoj
potrošilo ("spiskalo ") mnogo novca za planiranje prvog dijela.


Od 1991. od kada se Hrvatska odlučila za "pripremu gradnje " projekt je
već progutao troškove planiranja i projekta a to su milijunski iznosi (Hrvatske
vode, 1996). Pod izgovorom da u budućnosti postane zemlja tranzita, favorizira
se prvi dio od Vukovara (Dunav) do Samca (Sava). Raspadom Jugoslavi


je projekt je dobio veliki politički uzlet, jer bi se moglo doći iz Zagreba izbjegavši
Beograd, do Beča. Koliko bi to brodova u budućnosti stvarno bilo, do
sada nije poznato. Kao prognoza navodi se tek za 30 godina (!) prihod od oko
7 milijuna tona (Bednjicki i Grubišić 2001). Kanal D-S-J već se slavi
kao "najkraća moguća plovna veza između Dunava i Jadrana" (Hrvatske
vode 1996, strana 5), iako se s velikom sigurnošću može tvrditi da se nikada
neće završiti gradnja tog vodenog puta kroz dinarske planine.


ČINJENICE ZA PRVI DIO GRADNJE KANALA DUNAV-SAVA (D-S KANAL)
Die Fakten zum ersten Bauabschnitt Donau-Save (D-S-Kanal)


Planirani kanal D-S predstavlja se kao "višenamjen- dustrijskog bilja i ljekovitog bilja umjesto žitarica
ska građevina" čija glavna namjena nije plovidba bro- trebali bi se povećati prinosi u poljoprivredi, čime bi se
dova, nego poboljšanje agrarne strukture. Te tri funkcije kanal refinancirao. Samo bi se u prvom dijelu drenisu
navodnjavanje, plovidba brodova i odvodnja. Treba- ralo 173 000 ha. Taj građevinski dio obuhvatio bi D-S
lo bi se navodnjavati 62 000 ha. Uzgojem povrća, in- kanal i tri ustave na Savi (Hrvatske vode 1996.). Za dio
koji se odnosi na Savu još nisu napravljene studije
utjecaja na okoliš. Povratna ustava prve stepenice


* Dr. se. Martin Schncider-Jacobv. Project Manager, arir i , , , T ,
lzrl0S1 200 k m do Parka Pnrode


EURONATUR, Konstanter Str 22, D 78315 Radolfzell Lonjsko polje