DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 32     <-- 32 -->        PDF

M. Schneidcr-Jacoby: UTOPIJSKI PLAN KOJI GUTA SREDSTVA I KRAJOBRAZ U HRVATSKOJ Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002), 29-34
C::i::: ;+s:+s:!´TS-, ´-^:::.rV


Glavni europski plovni put
Rheine-Maine-Dunav


Pomorski plovni put
Rijeka-Mediteran


1.
Slika 1. Pregledna karta kanala Dunav-Sava-Jadran prema Pro


stornom planu Republike Hrvatske, karta 08.
Abb. 1: Übersichtskarte aus der kroatischen Raumplanung zum


Donau-Save-Adria-Kanal (Republika Hrvatska 1999,


Karte 08/oben)


(Schneider-Jacoby 1994). Desni dio rijeke pripada
do Jasenovca susjednoj zemlji Bosni koja se također
mora uključiti u planiranje.


Prvi dio kanala trebao bi biti dug 61,5 km i povezivati
Dunav kod km 1334+700 sa Savom, kod
km 310+750. Koridor se brine i za prilagodbu rijeka
Vuke, Bosuta, Bida i Konjsko. Kanal će se graditi na
80 m n.m. i tako ležati uglavnom iznad Dunava, ali ispod
Save. Voda iz kanala, to znači iz Save, koristila bi
se za velike projekte navodnjavanja. Istovremeno se
voda može kod visokog vodostaja ispuštati u pokrajnje
vodotokove te može rasti i do 2 m kao retencija. U suhim
razdobljima kanal se mora ispunjavati uz pomoć
pumpi, pri čemu bi dolazilo do značanjih problema s
kvalitetom vode (Malus/Tusar 1998). Upravo bi u


suhim, vrućim ljetnim mjesecima s ekstremno niskim
vodostajem kanal postao najskupljim projektom za navodnjavanje
u Europi. Troškovi plovidbe se zbog izdataka
za pumpe također ne mogu zanemariti.


Prema UN/ECE 5-toj klasi kanal bi se trebao graditi
širine 34 m na dnu i 58 m širine na površini i 4 m dubine.
D-S kanal nužno zahtijeva kompleksno reguliranje
voda u nekadašnjim hrastovim šumama bosutskog
područja, koje su već nakon prve faze reguliranja Save
poslije 1972. bile prosječene i opkoljene nasipima, ali
su još uvijek djelomično plavljene (usporediti DPRP
1999). Osim ekoloških posljedica zbog takvog gradilišta,
mogle bi biti ugrožene i najvažnije rezerve pitke
vode istočne Hrvatske. Kanal je planiran blizu Save
kroz zonu II izvora pitke vode (mjesta za opskrbu pitkom
vodom) kod Babine Grede. No projektanti se ne
boje utjecaja na dubokoležeće zalihe pitke vode, jer se
nepropusni slojevi ne bi smjeli probiti.


Nakon donatorske konferencije u Zagrebu u prosincu
1998. na kojoj je Bavarska dala jaku podršku Hrvatskoj
(usporedi i Mataković-Paver 1997) kanal je
bio glavni prioritet na listi projekata, u Hrvatskoj se namjeravalo
izdvojiti preko pola milijarde njemačkih maraka
za taj projekt. Euronatur je obavijestila bavarskog
ministra okoliša Schnappaufa o tome da bi unatoč protivljenju
u Hrvatskoj ali i onom međunarodnom - ostali
financijeri traže analizu troškova i iskoristivosti - moglo
doći do bavarske podrške. Takvo mišljenje temelji
se na sudjelovanju Rhein-Main-Donau AG kao, važnog
inozemnog savjetodavca na hrvatskom projektu izgradnje
kanala (Maruš i ć & Kolovrat 1996). Udruženje
zaštite prirode u Bavarskoj tražilo je u svojoj rezoluciji
sa skupštine delegata iz 1999. godine da bavarska
vlada obvezno prizna da neće dati financijska sredstva
za izgradnju D-S kanala. Zbog bavarskog učešća razlozi
kritičara u Hrvatskoj teško se mogu saslušati. U "Glasu
Slavonije od 18. siječnja 1999. godine piše: "Vrhunski
stručnjaci poduzeća Rhein-Main-Donau AG pregledali
su predloške i zemljište i sve je u redu".


STANJE PROJEKTA I RJEŠENJE KONFLIKATA
Stand des Projektes und Lösung des Konfliktes


Na sreću, hrvatski je ured za zaštitu prirode došao
do jednog drukčijeg rezultata koji se tiče ekološke prihvatljivosti
kanala Dunav-Sava. Ne postoji građevinska
dozvola izdana od hrvatskog Ministarstva zaštite
okoliša. Rezultati studije tog Ministarstva za prvi dio
kanala Dunav-Sava suprotni su mišljenju Rhein-Main-
Donau AG i Hrvatske vodoprivrede, pa se moraju provesti
daljnja istraživanja o utjecaju gradnje na preko
100 000 ha hrastovih šuma uz Savu. Utjecaji cjelokupnog
projekta kanala D-S-J na okoliš još uopće nisu is


traživani. Nije ni razjašnjen utjecaj na dio Save do Zagreba
(usporedi Brundic et al. 2001, Schneider -
Jacoby 1994, 1996). Bez regulacije Save gradnja kanala
do Samca uopće nema smisla, jer veliki brodovi
od tamo ne mogu dalje ploviti (klasa II-III, Hrvatske
vode 1992), a ne nalazi se ni potrebna infrastruktura za
utovar i istovar. Planira se kontejnerska luka na početku
kanala na Dunavu! Osim toga nedostaje, u skladu s
ESPOO konvencijom, istraživanje o promjeni vodnih
režima u graničnom području s Jugoslavijom, u važ