DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 38     <-- 38 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA - ŠUMARSTVO I ŠUMARSKA POLITIKA; PRERADA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002). 35-57
Španjolska je izrazito decentralizirana zemlja s jakim regionalnim, čak i
separatističkim tendencijama, što u dobroj mjeri sputava djelotvornost poticajnih
mjera unapređenja šumarstva i na njemu utemeljene industrije, posebice
privatnog sektora, gdje šumoposjede karakterizira mala djelotvornost i
rascjepkanost.


K Ij u č n e r ij e č i: Šumarstvo i šumarska politika -šumarska edukacija
-prerada drveta -zaposlenost u šumarstvu i šumskim industrijama -bruto


domaći proizvod -trgovina drvetom


PREDGOVOR


Godine 1998. "Hrvatske Šume" p.o. izdalo je elaborat:
Prijedlozi poboljšanja u ustroju i organizaciji
poduzeća "Hrvatske šume" p.o., Zagreb. Autor ovog
članka o španjolskom šumarstvu, priredio je informaciju
o šumarstvima nekih europskih zemalja. Taj je prikaz
tiskan na str. 23-113 gore spomenutog elaborata i
obuhvaća prikaz šumarstava Austrije, Njemačke, Švicarske,
Francuske, Grčke i Španjolske. Cilj je bio da se
našoj stručnoj javnosti, koja eventualno nije upoznata s
tom problematikom podastrijeti neke osnove koje bi se
mogle upotrijebiti u hrvatskom šumarstvu, kako bi ono
funkcioniralo bolje i svrsishodnije.


Od tada sam od mnogih kolega koji spomenuti elaborat
nisu imali priliku vidjeti, zbog ograničene nakla


ŠPANJOLSKA: Opći osvrt


Kraljevina Španjolska, Estado Espanol, država na
jugozapadu Europe, zauzima najveći dio Iberijskog
poluotoka, odvojena od Francuske gorskim lancem Pirineja,
od Afrike Gibraltarskim moreuzom, te Sredo-


Tablica 1. Španjolska: Klasifikacija zemljišta i pučanstvo
Table 1 Spain: Overall land classification and population


Apsolutne vrijednosti Absolute
values
Jed. mjere -Ukupno Unit
Total
Ukupna površina - Total area 1 000 ha 50 596


Kopnena površina - Land area 1 000 ha 50 055


Unutrašnje vode - Inland water 1 000 ha 541


Sume i ostalo zemljište pod drvećem


1 000 ha 25 984


Forest and other wooded land


Šume - Forest 1 000 ha 13 509


Ostalo zemljište pod drvećem


1 000 ha 12 475


Other wooded land
Ostalo zemljište - Other land 1 000 ha 24 071


Populacija - Population 1 000 39 626


- Foreword
de, dobio upite i sugestije, da prikaze o šumarstvima
proširim novim saznanjima i objavim u ŠL, kako bi bili
pristupačni našim šumarnicima i ostalim djelatnicima
koje ta problematika može zanimati.


Tako je nastala ova kompilacija iz bogate literature


o španjolskom šumarstvu, a imao sam i priliku tri puta
boraviti u toj lijepoj zemlji, dosta toga vidjeti i naučiti.
Dakako, nije moguće u jednom članku prikazati sve,
pa ni ono najvažnije. No, proučavanjem iskustava drugih,
i ovaj će prikaz, zasigurno pun manjkavosti, dobro
poslužiti kao informacija za daljnji studij.
- SPAIN: General survey
zemnim morem i Atlantskim oceanom, a na zapadu
graniči s Portugalom, koji se na sjeveru proteže sve do
stare španjolske zemlje Galicije.


Komparativni podaci


Comparative data


Vrsta Data
%
% od ukupne površine Per
cent of total area
% od ukupne površine Per
cent of total area
% od kopnene površine Per
cent of land area
% od kopnene površine Per
cent of land area
% od kopnene površine Per
cent of land area
% od kopnene površine Per
cent of land area
šume/stanovnik ha-
Forest/capita ha


Iznos Amount
100 %


98.9 %
1.07 %
51.92%
26.99 %
24.83 %
47.90 %
0.34 ha
Izvor - Source: Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand, UN-ECE/FAO,
New York & Geneva, 2000