DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 39     <-- 39 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA ŠUMARSTVO I ŠUMARSKA POLITIKA; PRERADA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 1 2, CXXVI (2002), 35-57
GEOGRAFIJA
Španjolska se sastoji od starih nabranih masiva koji
u središtu imaju ogroman plato - la Meseta, koja se
sastoji iz dva područja, Stare Kastilije na sjeveru i
Nove Kastilije na jugu, rastavljene međusobno kristalinskim
nakupinama, djelomično erodiranim i pokriven
mladim sedimentima Sierras de Gredos i de Guadarrama.
Nabrano gorje okružuje periferiju platoa:
Kantabrijsko gorje, Ibersko gorje, Prineji na sjeveru, a
na jugu gorski lanci Sierra Nevada i Sierra Morena
(Betijsko gorje). Plato i gorje ograničavaju slivove:
sliv rijeke Ebro na sjeveru, i sliv Guadalquivira na jugu.
Manje ravni stvorene su uz obalu, prije svega uz
Sredozemno more (Murcia i Valencia). S geografskom
širinom izgled reljefa objašnjava različite klimatske tipove.
Na mjestima kontinentalna (poradi termičkih
amplituda) i mediteranska klima (poradi ritma precipitacija)
u središtu postaje sve izraženije mediteranska
na južnoj obali i oceanska na sjeverozapadu. Stepskoj
vegetaciji Mesete suprotstavljaju se šume hrasta i bukve
u Galiciji.


Ost. šum. zemlj- Other forest land Ost. zemljište - Other land
35% 8%


Šume - Forest Poljopr. zemlj. -Agricultural area


17%
41%


Slika 1. Španjolska -Uporaba zemljišta
Fig. 1 Spain - Land use


Proizvodnja D Uvoz
Production Imports


25000 T
20000
15000


o


o


10000


5000


80 81 82 83 84 85 86 87


-
Geography
Pučanstvo, je sastavljeno od različitih grupa čija je
značajka izražen partikularizam (Kastiljci, Katalani,
Andaluzijci, Basci, itd.) u pola stoljeća poraslo za preko
60 %, zahvaljujući niskoj stopi smrtnosti kao posljedici
poboljšanja životnih prilika, većih zarada i
zdravstvenoj zaštiti.
Gustoća naseljenosti je oko 78.4 stanovnika/km2,
ali je općenito daleko viša na periferiji zemlje, na sjeveru,
posebice u Kataloniji, i u regiji Valencije posebno.
Tridesetak gradova prelazi sto tisuća stanovnika,
a medu njima najveći su gradovi Madrid, Barcelona,
Valencija i Sevilla. Unatoč snažnom industrijskom razvoju
posljednjih tridesetak godina, od kada se Španjolska
pridružila EZ-u, i od kada Španjolska bilježi izuzetno
visok rast DBP, još uvijek je gotovo četvrtina populacije
zaposlena u poljodjelstvu, dok je oko 40 %
pučanstva zaposleno u industriji, maloj i velikoj, a posebice
se ističe turizam kao izrazito aktivan sa snažnom
i stabilnom stopom rasta iz godine u godinu. Razvijeno
je i pomorsko ribarstvo na Mediteranu, kao i
oceanske Najveća koncentracija industrije nalazi se u
i oko grada Barcelone, gdje su zastupljene gotovo sve
industrijske grane.


Španjolska je, s obzirom na sastav svojih šuma i
njihovu rasprostranjenost, sve zavisnija o uvozu drveta
i drvnih proizvoda, što će ju tijekom ovako brzog razvoja
kakav će se vjerojatno održati dugi niz godina,
sve više opterećivati, bez obzira na napore koji se čine
u povećavanju šumskih površina i intenzifikaciji strukture
postojećih šuma. Na slici 2. prikazano je kretanje
potrošnje, proizvodnje, uvoza i izvoza ukupnog oblog
drveta, gdje je očigledno kako je tijekom razdoblja
1980-1997. došlo do povećanja od gotovo 30 %.


Izvoz H Domaća potrošnja
Exports Apparent consumption


88 89 90 91 92 93 94 95 96 97


Slika 2. Španjolska: Kretanje proizvodnje, uvoza, izvoza i domaće potrošnje oblog drveta u 1 000 m´
Fig. 2 Spain: The development of production, imports, exports, and apparent con-sumption of roundwood in 1000 tn3