DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 45     <-- 45 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA - ŠUMARSTVO I ŠUMARSKA POLITIKA; PRERADA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list hr. 1-2. CXXVI (2002). 35-57
da pripadaju obim klasama EUA simultano. Šumsko većem koje je isto kultivirano. Sredinom 1950-tih oko
zemljište obuhvaća površine pokrivene drvećem, i po- 8 % takvog zemljišta pod drvećem bijaše oranica, koja
vršine bez drveća. Ovo posljednje obuhvaća grmlje je danas ispod 3 %. Većina kultiviranog zemljišta pod
(matorral) i ispasišta (dehesa) kao i površine pod dr- drvećem nalazi se u regijama dehesa.


Tablica 3. Španjolska: Šume i ostalo zemljište pod drvećem prema vrsti
Table 3 Spain: Forest and other wooded land by species groups


Apsolutne vrijednosti -Komparativni podaci Absolute
values Comparative data
Jed. mjere -Ukupno -Vrsta -Iznos Unit
Total Data Amount
Sume, pretežito četinjače Forest
- Predominantly coniferous 1 000 ha 5 879
% od ukupne površine šuma-
Per cent of total forest area 43.5 %
Sume, pretežito listače Forest
- predominantly broadleaved 1 000 ha 5 123 % od ukupne površine šuma-
Per cent of total forest area 37.9 %
Miješane šume - Mixed forest 1 000 ha 2 507 % od ukupne površine šuma-
Per cent of total forest area 18.6%
Ukupno - Total 1 000 ha 13 509 100.0%
Ost. zemlj. pod drvećem - pretežito četinjače Other
wooded land - predominantly coniferous 1 000 ha 3 743
% od ukupne površi ost.
zemljišta pod drvećem Per
cent of other wooded land
30.0 %
Ost. zemlj. pod drvećem - pretežito listače Other
wooded land - predominantly broadleaved 1 000 ha 7 484
% od ukupne površi ost.
zemljišta pod drvećem Per
cent of other wooded land
60.0 %
Ost. zemlj. pod drvećem - miješane Other
wooded land - mixed 1 000 ha 1 248
% od ukupne površi ost.
zemljišta pod drvećem Per
cent of other wooded land
10.0%
Ukupno - Total 1 000 ha 12 475 100.0%
Sveukupno - Grand Total 1 000 ha 25 984


IZVOR - SOURCE: Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand,
UN-ECE/FAO, New York & Geneva, 2000


Tablica 4. Španjolska: Vlasništvo nad šumama i ostalim zemljištem pod drvećem u 1 000 ha
Table 4 Spain: Ownership of forest and other wooded land in 1 000 ha
Javni posjed -Privatan posjed -


Ukupno - Total


Public ownership Private ownership
Sume i šumsko zemljište - Forests and forest land 4 235 9 274 13 509
Ostalo zemljište pod drvećem - Other wooded land 1 373 11 102 12 475
Ukupno - Total 5 608 20 376 25 984


Izvor - Source: Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand, UN-ECE/FAO
New York & Geneva, 2000


Tablica 5. Španjolska: Površine i broj čestica šuma i ostalog zemljišta pod drvećem
Table 5 Spain: Area and number of holdings of forest and other wooded land
Javni posjed -Privatan posjed Public
ownership Private ownership
Površina šuma i ostalog zemljišta pod drvećem


5 608 20 376


Area of forest and other wooded land 1 000 ha
Površina šuma - Area of forest 4 235 9 274
Broj čestica - Number of holdings (Broj - Number) 8718 661 992
Prosj. veličina čestica šuma i ost. zemljišta pod drvećem


643 30.78


Average size of holdings of forest and other wooded land (hektara - hectares)
Izvor - Source: Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand, UN-ECE/FAO,
New York & Geneva, 2000