DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 46     <-- 46 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA ŠUMARSTVO 1 ŠUMARSKA POLITIKA; PRERADA 1 TRGOVINA DRVOM Šumarski lisl br. 1 2, CXXVI (2002). 35-57
Slika 3. Španjplska: Drvna zaliha u šumama po vrstama
Fig. 3 Spain: Growing stock by tree species


P. maritimus
21%
P. halepensis
17%


Other broadleaved


17%


Q.
suber
2%
Beech


P. sylvestris
4%
12% P. pinea


Eucalyptus


Other


6% P. laricio


6%


ßo/() coniferous
9%


Izvor - Source: The forest resources of the temperate zones, Vol. I., UB-ECE/FAO 1990 - Forest Resource Assessment,
New York & Geneve


Tablica 6. Španjolska: Drvna zaliha šuma prema vrsti drveća (u 1 000 m3 s korom)
Table. 6 Spain: Growinf stock on forest by species group (in 1 000 m3 over bark)


Četinjače - Coniferous Listačc - Broadleaved
U šumama - On forest 363 323 230 788
U gospodarskim šumama - On forest available for wood supply 284 882 201 933
U negospodarskim šumama - On forest not available for wood supply 78 441 28 855


Izvor - Source: Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand, UN-ECE/FAO,
New York & Geneva, 2000


Tablica 7. Spanjolska:Bruto i neto godišnji tečajni prirast u 1 000 m3 s korom
Table 7 Spain: Gross and net annual increment in 1 000 nV


Ost. zemlj. pod drvećem -Drveće izvan šuma -


Ukupno - Total U šumi - On forest


Other wooded land Trees outside forest


Bruto godišnji tečajni prirast u 1 000 m3 s korom - Gross annual increment in 1 000 m3 o.b.


30 135 30 120
15


Neto godišnji tečajni prirast u 1 000 m3 skorom - Net annual increment in 1 000 m3 o.b.
30 108 30 092 15


Izvor - Source: Forest Resources of Europe, CIS, North America, Australia, Japan and New Zealand,
UN-ECE/FAO, New York & Geneva, 2000


GOSPODARENJE ŠUMAMA I ZAŠTITA ŠUMA
Forest management and forest protection


Španjolska ima najgori i najrašireniji problem erogiji
"LUCDEME", za kojega je jugozapadna Španjozije
u Europi, iza nje dakako slijedi Grčka. Polazna lska područje ispitnog uzorka.
točka rješavanja tog problema je popis erozijskih poPrvo
načelo gospodarenja šuma je osiguranje po


dručja i njihova kvalifikacija. Na tom je moguće trajnosti resursa. Drugo načelo jest postizanje harmoizraditi
nekakav plan izvodljivosti zajednički između nične ravnoteže između ponude proizvoda i okolišnih
ICONA-e i autonomnih komuna:


te društvenih usluga.
a) Kvantifikacija onoga što treba učiniti


Uništavanje šuma ispašom, požarima i pretvorbom
b) Definiranje prioriteta


u druge uporabe, koje traje već stoljećima, nastavlja se
c) Definiranje specifičnih projekata koji će se potom do naših dana. Požari su najteži problem. 94 % požara
detaljno planirati uzrokuje čovjek, mnoge od njih namjerno (npr. radi
Nezavisno od ovih nastojanja, je nastavljanje prodobijanja
ispasišta za domaće životinje). Uprava šuma
grama za suzbijanje desertifikacije u mediternaskoj respriječena
je u naporima sprječavanja šteta od požara