DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 47     <-- 47 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA - ŠUMARSTVO I ŠUMARSKA POLITIKA; PRERADA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list hr. 1-2. CX.XVI (21)02). 35-57
nedovoljnom mrežom putova i požarnih pruga, kao i
nepotpunom adekvatnošću zakonskih propisa.


Nametnici i bolesti, iako nisu zanemarive, daleko
su manje ozbiljne. Štete od onečišćenja zraka trenutno
nisu jako velike.


Glavnim dostignućem španjolskog šumarstva 19.
stoljeća smatra se utemeljenje škole za šumarske inženjere,
stvaranje šumarske čuvarske službe Guarderia
Forestal i izrada kataloga šumskih zemljišta od javnog
interesa. Tijekom početka ovog stoljeća dolazi do objavljivanja
različitih zakona, kao i poduzimanja zaštitnih
mjera. Godine 1941. Zakon o državnim šumskim
izvorima dovodi do reorganizacije dijela šumske uprave
i do primjene nacionalnog plana za pošumljavanje,
koji je bio predviđen i ranije. Planom je predviđeno pošumljavanje
šest milijuna ha tijekom 100 godina, s naglaskom
na ekološke potrebe. Uprava je od tada pošumila
oko 2,5 milijuna ha, ali privatni sektor, unatoč
različitim podsticajima, postigao je pošumiti samo oko
300 000 ha.


ICONAje osnovana u 1971. Cilj je bio da se gospodarenje
svih biljnih i životinjskih prirodnih resursa
stavi pod jedinstveno gospodarenje, i da se utemelji
koherentan koncept za njihovu zaštitu i očuvanje.


Nova decentralizirana struktura, kao i ostali razlozi,
učinili su nužnim redefiniranje ciljeva, uključujući:


veće sudjelovanje privatnog posjeda pod drvom
kao i ostalih građana


poboljšanje životnih uvjeta za ruralnu populaciju u
nerazvijenim područjima


unapređenje boljeg razumijevanja prirode.
Zakon 15/75 o Zaštitnim područjima ustanovljuju
se četiri vrste površina:


Nacionalni parkovi (122.700 ha) kojima jedino gospodari
ICONA;


Integralne pričuve koje se sastoje od manjih površina
od posebnog znanstvenog zani-manja, kojih ima
oko 27 za sada, s površinom oko 11.000 ha;


Mjesta prirode (Parajes Naturales) gdje se čuva specifična
flora ili ostale sastavnice pri-rode od velikog
nacionalnog interesa; ima ih 74 s ukupnom površinom
21.500 ha;


Parkovi prirode kojima je cilj unapređivanje dodira
između čovjeka i prirode; takvih parkova je 63, s
ukupnom površinom 159.100 ha.
Nov zakon, potaknut člankom 43 Ustava, sastavljen
je da bi se postojeće zakonodavstvo prilagodilo novoj
upravnoj situaciji Šumarske rekreacijske površine sastoje
se od:


a) Šumskih parkova: obično su to velike površine blizu
gradova gdje su ostali aspekti gospodarenja šumama
podređeni osiguranju rekreacije;


b) Specifična rekreacijska područja koja se sastoje od
"jezgre" (nücleo) i "okružujućeg po-dručja" (banda
circular, zona circundande) koja je pod utjecajem
jezgre i uređenja koje je ondje na raspolaganju. Uređenje
i uređaji zavise o lokaciji i tražnji, kao npr.:


parkovi za rekreaciju za veliku dnevnu gustoću posjetitelja;
takvi su vrlo dobro opremljeni s plivačkim
bazenima, svlačionicama, restaurantima ili barovima,
zahodima, opremom i uređajima za igru
djece itd. Takvi parkovi mogu biti i najčešće jesu
samofinancirani;


mjesta za picnic;


Veliki i mali camping prostori za boravak od nekoliko
dana za različite vrste posjetitelja (grupe mladih,
obitelji itd.).
Lovstvo: politika treba opravdati različite aspekte
koji se tiču: okoliša, znanstvenih i zaštitnih načela
ugroženih vrsta. Odgovornost za provedbu politike je
na autonomnim komunama, ali je ICONA zadržala
ulogu općeg koordinatora i nadglednika.


Ima nekoliko nacionalnih zakona u kojima se rješavaju
problemi lova i zaštita divljih životinja, a postoje i
međunarodne konvencije kojima je Španjolska potpisnikom
(Ramsar, Bonn, Washington, Berne).


Do nedugo, kooperative i ostale ruralne organizacije
igrale su neznatnu ulogu u gospodarenju šumama,
ali se to izmijenilo najnovijim zakonima.


Postoje značajne površine napuštenog poljodjelskog
zemljišta nakon što su degradirane. Pošumljivanje
ovakvih površina je urgentno nužna.


Cilj razvoja gospodarstva u planinskim predjelima
je u tom da se postigne pravi odnos između poljodjelstva
i ostalih aktivnosti. Šumarstvo u takvom razvoju
igra važnu ulogu.


ŠUMARSKA POLITIKA U ŠPANJOLSKOJ. Šumarska
politika u Španjolskoj utemeljena je na sljedećim
ciljevima:


(a) Zaštita i obnova izvora s naglaskom na


zaštitu protiv erozije tala, suzbijanje bujica i gospodarenje
slivnim područjima;


zaštita šuma od požara;
(b) Unapređenje
i optimizacija šumske proizvodnje s
naglaskom na:


potrebe ruralnog pučanstva u ugroženim područjima;


načelo potrajnosti prihoda i održavanje proizvodnog
potencijala ekosustava;
(c) Doprinos šuma okolišu i njegovu
uživanju po javnosti
kroz zaštitu flore i faune, osiguranje mogućnosti
rekreacije i promicanje boljeg razumijevanja
prirode, posebno među djecom.