DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 48     <-- 48 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA - ŠUMARSTVO I ŠUMARSKA POLITIKA; PRKRADA 1 TRGOVINA DRVOM Šumarski lisl br. 1 2, CXXVI (2002). 35-57
Glavne deklaracije politike glede zaštite okoliša i
prirodnih izvora uključujući šume su:


Članak broj 45 španjolskog Ustava iz 1978.;


Poruka nj. vcl. kralja u lipnju 1980. prilikom Svjetskog
dana okoliša;


Sporazum Savjeta ministara od 6. lipnja 1980. kojim
se odobrava prijedlog Meduministarske
komisije za okoliš glede španjolske strategije
čuvanja prirodnih izvora.
Specifičnije izjave koje se tiču šumarske politike sadržane
su u 12 zakona usvojenih između 1941. i 1982.


UPRAVA. Djelotvorna šumska uprava u Španjolskoj
otežana je zbog fragmentacije posjeda - 2,6 milijuna
privatnih šumoposjednika posjeduje prosječno
3 ha, svaki. 5.700 javnih šuma s prosječnom površinom
od oko 600 ha predstavljaju manji problem (v. tablicu
2 i 3).


Privatni šumoposjednici mogu sklopiti ugovor s
Upravom radi pošumljivanja njihova zemljišta klasificiranog
kao šumsko zemljište pod djelomičnim pokrivačem
drveća. U takvom se položaju prije nekoliko
godina već nalazilo oko 9.000 posjeda s ukupnom površinom
oko 3 milijuna ha.


Uprava državnih šuma i ostalih javnih šuma prenijeta
je iz kompetencije centralne vlade na šumarsku službu
autonomnih općina, u razdoblju 1980. i 1985. godine.
Od ove decentralizacije, Centralna uprava, koja je
i nadalje odgovorna za nacionalne parkove, nabavljala
je privatno zemljište unutar ili oko takvih parkova.


Odgovornost za najviše aspekata Središnje šumske
uprave nalazi se unutar organa Ministarstva poljoprivrede,
ribarstva i hrane:


Instituto Nacional para la Conservaciön de la Naturaleza
(ICONA). To je autonomno tijelo zaduženo
primjenom programa zaštite: sprječavanje erozije i
šumskih požara, održavanje zaštićenih područja i
putova stoke, genetsko unapređenje, ponovno pošumljenje
radi javnog interesa itd.


Generalni direktorat poljoprivrednih istraživanja i
izobrazbe. To je drugo autonomno tijelo odgovorno
za istraživanja u šumarstvu i za šumarsko školstvo,
pored ostalih istraživanja u biljnoj i animalnoj proizvodnji.


Generalni direktorat za poljoprivrednu proizvodnju.
Odgovoran za šumarsku proizvodnju i za raspodjelu
pomoći privatnim šumoposjednicima, osim
ostalih poljoprivrednih aktivnosti.


Generalni direktorat za agroindustriju. Odgovoran
za primarnu i finalnu industriju. Odgovoran za primarnu
i finalnu preradu drveta, dakako i za agroindustriju.
Šumarsko školstvo na najvišoj i srednjim razinama
pod ingerencijom je Ministarstva znanosti i obrazova


nja; finalna industrija drva je pod ingerencijom Ministarstva
industrije i energije; trgovina šumskim proizvodima
potpada pod ministarstvo gospodarstva i trgovine.
Organizacija šumarske službe autonomnih zajednica
različita je od slučaja do slučaja. Npr. u nekim, ali
ne svim političkim zajednicama, odgovornost glede
javnog šumoposjeda i privatnog šumopos-jeda ostaje u
različitim odjelima.


ŠUMARSKO ŠKOLSTVO I OBRAZOVANJE.


Šumarsko školstvo odvija se na tri razine´´:


I.
Najviša razina: stječe se na Escuela Tecnica Superior
de Ingenieros de Montes na Universidad
Politecnica, Ciudad Universitaria, Madrid 3 i
Escuela de Ingenieria Tecnica Forestal, Ciudad
Universitaria, Madrid 3; u Madridu. U novim
nastojanjima uspijeva se šumarstvo postaviti u širi
kontekst društva.
II. Tehničarska razina: za izobrazbu na ovoj razini
postoje tri Escuelas Universitarias de Ingenieria
Forestal koje se nalaze po jedna u Madridu, Albacete
i Huelva Razina kvalificiranih zaposlenika:
U ovom području je tijekom posljednjeg vremena
uočen najveći napredak. Prije dvadesetak godina
kandidati za zvanje Guarderia Forestal trebali
su samo proći najjednostavniji ispit osnovnih
znanja. Sada kandidati prolaze dvogodišnji tečaj u
posebnim školama organiziranim po autonomnim
komunama. Od takvih škola valja spomenuti sljedeće,
uz različite curriculumc:
A. Escuela de Capataces Forestales, Agricolas y Ganaderos,
Almazan (Soria)
B. Escuela de Capataces de Explotaciones Forestales,
Cazorla (Jaen);
C.
Escuela de Capataces Forestales, Coca (Segovia);
D. Escuela de Capataces Forestales y Ganaderos, Jaca
(Huesca);
E.
Escuela de Capataces Forestales, Lourizän (Pontevedra);
F.
Escuela de Caza y Capacitacion Fortestal, Apartado
190, Toledo;
G. Escuela
de Capataces Forestales y de Jardineria,
Villaviciosa de Odön (Madrid)
Šumarstvo u općem obrazovanju ne igra nikakvu
ulogu, osim što se u školama posvećuje posebna pozornost
nekim predmetima kao npr. šumski požari.


ISTRAŽIVANJA, INVESTICIJE I INFORMATIKA.
Šumarska istraživanja uvrštena su unutar Nacionalnog
plana poljoprivrednih istraživanja. Odgovornost
unutar Centralne uprave ostaje pri Instituto
Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA) koji je


FAO Forestry Paper. 3 rev./l, 1981, World list of forestry
schools. Rome