DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 49     <-- 49 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA - ŠUMARSTVO 1 ŠUMARSKA POLITIKA; PRFRADA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 1 2, CXXVI (2002). 35-57
autonomno tijelo unutar Ministarstva Poljoprivrede,
ribarstva i prehrane. U autonomnim upravama odgovornost
pripada organu kojemu je ista predana.


Glavni ciljevi šumarskih istraživanja unutar gore
spomenutog plana su:
1) Unapređenje strukture unutar sektora (npr. uvođenje
novijih vrsta, šumarska genetika)


2) Unapređenje i racionalizacija proizvodnih sustava
(npr. ekologija i ekonomika brzorastućih vrsta)
3) Unapređenje utrošaka (inputa), (npr. fertilizacija,


bolje manje skupe metode uporabe inputa)


4) Racionalizacija prerade i marketing (npr. unapređenje
tehnologije dobivanja celuloze, komercijalizacija
aromatičnih i ljekovitih biljaka, unapređenje
pilanske tehnologije)


5) Čuvanje i uporaba prirodnih izvora (npr. proučavanje
ekosustava, sprječavanje požara uključivši društvena
stajališta, sprječavanje opustošenja.


INIA poduzima i fundamentalna, i aplikatibilna istraživanja.
Jedinice unutar INIA koje se ponajprije bave
šumarstvom su:


šumsko pašarenje i gospodarenje šumama


drvo


proizvodnja i prerada pluta


celuloza i ekstraktivne industrije
Na nekim razinama postoji sporazum INIA-e s ostalim
institucijama za provođenje istraživanja šumarskih
istraživačkih projekata. Odjeli za istraživanja drva
i celuloza u uskom su dodiru s ostalim ministarskim
odjelima o pitanjima kao što je uspostava tehničkih
normi za specifične proizvode.
INIA sudjeluje u aktivnostima IUFRO i ostalim međunarodnih
istraživačkih organizacija koja se odnose na
šumarstvo. Postoje bilateralni istraživački sporazumi,
između ostalih sa SAD, Francuskom i SR Njemačkom.
Najveći dio sredstava za šumarska istraživanja
dolazi iz općeg fonda za INIA koji dolazi iz državnog
proračuna. Ova su sredstva povećavana u slučajevima
kada se radi o projektima financiranih i podupiranih iz
drugih izvora, javnih ili privatnih.
Distribucija istraživačkih rezultata obavlja se na
različite načine:


INIA izdaje niz znanstvenih publikacija (saopćenja,
monografije, tehnička priopćenja itd.).


Poljoprivredni investicijski sektor tiska praktične
upute utemeljene na znanstvenim rezultatima.


Mnoštvo rezultata šumarskih istraživanja šalje se u
praksu i osobnim kontaktima i putem publikacija.
Odgovornost za odnose s javnošću podijeljena je
između Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i prehrane
te relevantnih uprava unutar autonomnih okruga.
Televizijski programi, praktični tečajevi tijekom ljeta


na odmoru u prirodi, te predavanja u školama za poljoprivredu
igraju u tom značajnu ulogu.


Španjolska u pogledu veza domaćeg šumarstva sa
stranim ima bliske kontakte s velikim brojem zemalja.
Mirnim prijelazom na parlamentarnu demokraciju ti su
se odnosi neprekidno gradili, proširivali i produbljiva


li. Svrha im je upoznati španjolsku javnost s dostignućima
u šumarstvu ostalih zemalja i surađivati s drugim
zemljama na znanstveno-stručnom, tehnološkom, gospodarskom,
trgovačkom i marketinškom polju.
Otvorenost idejama tržišnog gospodarstva, nužnost
prilagodbe unutar EEZ, kao i cjelokupan napredak
stvaraju od španjolskog šumarstva, unatoč svim povijesnim,
bioklimatskim i inim nedostacima, respektabilnog
partnera. Španjolska spada u red zemalja unutar
EEZ, koja je bila među gotovo najzaostalijim. Danas je
to zemlja koju valja u mnogim vidovima pročavati kao
zemlju viševrsnih čuda, ne samo gospodarskog.


Autonomne zajednice7, općenito su odgovorne za
sva stajališta gospodarenja šumama, uporabu šuma,
pošumljivanje, lov, slatkovodni ribolov, ispasišta stoke
itd. Takve zajednice imaju izvjesne legislativne atribute
u okvirima nacionalne legislative.


Centralna uprava zadržala je odgovornost za poslove
kao što je temeljno zakonodavstvo, koordinacija
općeg planiranja, javni radovi koji se protežu ili imaju
utjecaj izvan pojedinih autonomnih zajednica, međunarodni
odnosi, nacionalna statistika, nacionalna šumska
premjerba, upravljanje nacionalnim parkovima itd.


Centralna uprava i autonomne komunalne regije
zajedno djeluju u stvarima kao što su: projekti gospodarenja
vodnim slivnim površinama, koji obuhvaćaju
više od jedne komune, poduzimanje mjera za sprječavanje
i gašenje šumskih požara, te izvjesna pitanja
koja se tiču nacionalnih parkova.


Tijelo u kojem su zastupani Ministarstvo poljoprivrede,
ribarstva i hrane, kao i autonomne komune, osnovano
je nakon dugih priprema. Njegova uloga je, između
ostalog, utvrđivanje liste zaštićenih vrsta, izdavanje
lovačkih i ribolovnih dozvola, izdavanje pravila
ponašanja šumarskog osoblja, razvoj općeg obrazovnog
programa za studij prirodnih oblasti, distribucija
šumskog sjemenja i sadnica.


Sljedeći su organi državnog upraviteljstva koji utječu
na šumarsku politiku:
Izvršni organi:


Savjet ministara


Savjeti autonomnih komuna


Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i hrane


Različite komisije vlade, posebno one za probleme
autonomnih komuna i gospodarske probleme


Komitet za javne investicije
Legislativni organi:
Španjolska je zemlja puna separatističkih podjela, pa je i njezina
politička organizacija prilično komplicirana i različitih stupnjeva
djelotvornosti.