DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 53     <-- 53 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA - ŠUMARSTVO 1 ŠUMARSKA POLITIKA; PRLRADA I TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 1-2, CXXVI (2002). 35-57
Međunarodna trgovina promiče se kroz udruženja
izvoznika i uvoznika specifičnih proizvoda i utemeljena
je na slobodnom tržištu. Nema posebnih regulacija
tržišta za drvo, osim dakako standarda za klasifikaciju
kakvoće drveta. koje su u skladu s europskim normama.
Vrijedno je spomenuti daje u novije vrijeme, zahvaljujući
investicijama u suvremenu opremu i tehnologije,
postalo mogućim zamijeniti tropsko i drugo visokovrijedno
drvo manje skupim vrstama.


Unatoč tome što Španjolska po glavi stanovnika
troši oko 0,1 m! piljene građe četinjača i oko 0,03 m3
listača, ona predstavlja vrlo interesantno tržište.


Zbog slobodnog djelovanja tržišta, dakako i niza
specifičnosti, nema nikakvog miješanja države i poslovno
odlučivanje, niti su intervencijski zahvati vlade takvi
da bi narušavali tržište, pa gotovo da i nema korupcije
koje su inače redoviti pratitelj u zemljama gdje država
donosi poslovne odluke. Brz rast domaćeg bruto proizvoda
i visoka stopa investicija, velik dio kojih dolazi iz
inozemstva, dokazom je da kapital, posebno strani, ide
samo tamo gdje vlada što slobodnija utakmica.


ZAPOSLENOST. Zakonski propisi glede zapošljavanja
i socijalna sigurnost u šumarstvu jednaka je
kao i u poljoprivredi. Poslodavci i posloprimci uplaćuju
za troškove scijalnog osiguranja. Uz izvjesne izuzetke,
ti doprinosi manji su od ostalih sektora narodnog
gospodarstva, ali imaju tendenciju smanjivanja.


Ne postoji opća politika zapošljavanja u šumarskom
sektoru. Postoje neke posebne mjere. One nisu
donijele nekakvu novu zaposlenost, ali su pripomogle
da se zaposlenost održi unutar postojećih projekata.
Bilo je povećanja zaposlenih (prije oko 10 godina) u
Guarderia Forestal od tadašnjih 4.600 čuvara na
6.600, s ciljem da se osigura djelotvornija zaštita od
požara i smanji broj sati čuvara koji su prelazili zakonski
limit. U najnovije vrijeme, uslijed promjena do kojih
je došlo u racionalizaciji rada u šumarstvu u ostalim
zemljama EEZ, u Španjolskoj se isto tako intenzivno
radi na proučavanju modela organizacije i gospodarenja,
kojima bi se povećala djelotvornost.


Još prije desetak godina većina zaposlenih u šumarskom
sektoru bili su mali šumoposjednici, koji su skla-


Tablica 11. Španjolska: Kretanje proizvodnje, uvoza, izvoza i domaće potrošnje oblog drveta
Table 11 Spain: The development of production, imports, exports and apparent consumption of roundwood in 1,000 m3


| 80 | 81 i 82 | 83 | 84 | 85 j 86 | 87 | 88 | 89 j 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 [ 97
Oblo drvo - Roundwood
Proizvodnja


Production 12730 13305 14500 14990 14598 13994 15027 15480 15152 17437 17723 17272 15304 14157 15695 16465 16021 1602]
Uvoz Imports
1626 782 860 903 1148 1374 1277 1236 1941 2025 2918 3095 2543 1656 1691 2348 2046 2397
Izvoz Exports
389 441 636 757 544 567 578 748 636 636 360 360 209 167 388 617 327 660
Domaća potrošnja Apparent
consumption 13967 13646 14724 15136 15202 14801 15726 15968 16457 18826 20281 20007 1 7638 15646 16998 18196 17740 17758


Tablica 12. Španjolska: Kretanje proizvodnje, uvoza, izvoza i domaće potrošnje pilanskih i furnirskih trupaca u 1.000 m3
Table 12 Spain: The development of production, imports, exports and apparent consumption of sawlogs and veneerlogs
in 1,000 m3


Proizvodnja Production
Uvoz - Imports
Izvoz - Exports
Domaća potrošnja Apparent
consumption


Proizvodnja Production
Uvoz - Imports
Izvoz - Exports
Domaća potrošnja Apparent
consumption


Proizvodnja Production
Uvoz - Imports
Izvoz - Exports
Domaća potrošnja Apparent
consumption


80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92Trupci za piljenje i furnir ukupno - Savvlogs and veneerlogs total in 1,000 m´
93 94 95 | 96 97
3354
816
10
3902
468
21
4769
450
12
4952
595
15
4111
603
14
3906
644
4
4272
758
16
3471
802
40
3341
1167
24
4771
1225
19
5306
1273
16
5055
1450
16
5829 5978 6144 6030 5729 5729
4160 ^34 9 5207 5532 4700 4546 5014 4233 4484 5977 6563 6489 5829 5978
Trupci četinjača za piljenje i furnir - Sawlogs & veneer logs coniferous in 1,000 m´
6144 6030 5729 5729
2415
23
6
2833
1
17
4096
3
10
3892
4
12
3265
7
9
3571
10
1
4001
16
5
3200
14
6
3070
22
4
4500
23
4
5035
52
2
4784
50
2
4334 4543 4675 4375 4183 4183
2432 2814 4089 3900 3263 3580 4012 3208 3088 4519 5085 4832 4334 4543
Trupci listača za piljenje i furnir - Broadleaved sawlogs & veneerlogs in 1000 m´´
4675 4375 4183 4183
939
793
4
1069
467
4
673
447
2
1060
591
3
846
596
5
335
634
3
271
742
11
271
788
34
271
1145
20
271
1202
15
271
1221
15
271
1400
15
1495 1435 1469 1655 1546 1546
1728 1532 1118 1648 1437 966 1002 1025 1396 1458 1477 1656 1495 1435 1469 1655 1 546 1546


Izvor - Source: FAO Yearbook 1980-1997, FAO Forestry Series No 26, No 30, No 32