DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/2002 str. 54     <-- 54 -->        PDF

R. Sabadi: ŠPANJOLSKA ŠUMARSTVO 1 ŠUMARSKA POLITIKA; PRERADA 1 TRGOVINA DRVOM Šumarski list br. 1-2. CXXVI (2002), 35-57
pali ugovore za izvršenje određenih poslova uz ono što vlada zapošljavati u šumarstvu, stoje izazvalo proteste
bi već radili na svojemu posjedu. Zbog visoke nezapo- malih šumoposjednika, koji su na to reagirali tako da
slenosti, koja i dalje teško pritišće španjolsko gospo- su se također registrirali kao nezaposleni, kako bi se
darstvo i zemlju, viškove iz građevinarstva nastojala je time kvalificirali za zapošljavanje u šumarstvu. Pro-


Tablica 13. Španjolska: Kretanje proizvodnje, uvoza, izvoza i domaće potrošnje piljene građe u 1.000 m3
Table 13 Spain: The development of production, imports, exports and apparent consumption of sawnwood in 1,000 m3


80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97


Piljena građa ukupno u 1 000 nr - Sawnwood total in 1 000 m´
Proizvodnja Production
2136 2387 2789 2218 2150 2383 2613 2643 2427 2724 3320 2898 2468 2717 2755 3262. 3080 3080
Uvoz - Imports 1218 956 961 978 936 1103 1224 1389 1610 1778 1840 1833 1991 1553 1565 1839 1649 2175


Izvoz - Exports 221 209 295 235 282 226 193 203 211 146 125 130 81 66 70 53 76 123
Domaća potrošnja Apparent
consumption 3133 3134 3455 2961 2804 3260 3644 3829 3826 4356 5035 4601 4378 4204 4251 5048 4653 5131


Piljena građa četinjača u 1 000 m3 - Coniferous sawnwood in 1,000 m3
Proizvodnja


Production 1623 1813 2131 1818 1663 1827 1987 2007 1866 2129 2724 2269 1686 2159 1995 2507 2378 2378
Uvoz - Imports 694 509 519 499 508 594 643 755 878 1039 1089 1028 1254 970 1040 1120 1135 1275
Izvoz - Exports 214 200 287 226 276 223 189 225 202 139 115 100 71 58 61 36 37 77
Domaća potrošnja Apparent
consumption 2103 2122 2363 2091 1895 2198 2441 2537 2542 3029 3698 3197 2869 3071 2975 3591 3476 3576


Piljena građa listača u 1 000 m´ - Broadleaved sawnwood in 1 000 m3
Proizvodnja Production
513 574 667 501 488 557 627 637 562 596 597 630 782 558 760 755 702 702
Uvoz - Imports 524 446 443 480 428 509 582 635 733 739 752 805 737 583 525 719 514 900
Izvoz - Exports 8 10 9 10 7 4 5 6 10 8 11 30 11 8 9 17 39 46


Domaća potrošnja Apparent
consumption 1029 1010 1101 971 909 1062 1204 1266 1285 1327 1338 1405 1509 1133 1276 1457 1177 1555


Izvor - Source: FAO Yearbook 1980-1997, FAO Forestry Scries No 26, No 30, No 32


Tablica 14. Španjolska: Kretanje proizvodnje, uvoza, izvoza i domaće potrošnje drvnih ploča u 1.000 m3
Table 14 Spain: The development of production, imports, exports and apparent consumption of wood based panels
in 1,000 m3
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 [85 | 86 | 87 [ 88 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97
Listovi furnira u 1 000 m´ - Veneer sheets in 1 000 m´


Proizvodnja Production
26 25 140 125 137 137 137 100 80 80 80 80 50 119 60 119 300 300
Uvoz Imports
4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 4 4 23 26 36 42 77 66
Izvoz Exports
32 22 19 16 19 13 13 13 13 19 24 24 19 24 27 40 31 25
Domaća potrošnja Apparent
consumption -2 7 125 113 122 129 129 92 72 64 60 60 55 122 69 121 346 341


Šperploče - Plywood
Proizvodnja Production
162 110 150 120 129 140 170 160 140 150 141 135 120 200 119 210 110 110
Uvoz - Imports 2 5 2 2 2 1 9 9 17 20 20 30 38 26 35 37 36 112
Izvoz - Exports 36 41 46 55 62 56 59 42 43 43 40 40 33 60 67 78 77 69
Domaća potrošnja Apparent
consumption 128 74 106 67 69 85 120 127 114 127 121 125 125 167 87 169 69 153


Iveraste ploče u 1 000 nr´ - Particle board in 1000 m3
Proizvodnja Production
1330 1300 1300 1200 1300 1300 1370 1390 1400 1700 1790 1713 1680 1660 1730 1863 1970 1970
Uvoz - Imports 3 2 2 19 72 147 253 339 251 326 387 322 328 339 446 446
Izvoz - Exports 281 325 252 233 102 156 122 96 71 42 57 136 155 302 203 205 249 247
Domaća potrošnja Apparent
consumption 1052 977 1050 967 1198 1163 1320 1441 1582 1997 1984 1903 1912 1680 1855 1998 2167 2169


P oče vi; knatic ;u 1 0( )0 m´ - Fibrcbo ard in 1 000 m


Proizvodnja Production
376 405 320 360 330 347 360 360 360 400 430 525 400 480 550 600 590 590
Uvoz - Imports 1 1 3 2 2 1 1 38 38 61 84 78 152 125 134 132 206 342
Izvoz - Exports 118 89 71 88 113 101 102 92 90 107 172 180 217 304 273 251 290 289
Domaća potrošnja Apparent
consumption 259 317 252 274 219 247 259 306 306 354 342 423 335 301 411 481 506 643


Izvor - Source: FAO Yearbook 1980-1997, FAO Forestry Series No 26, No 30, No 32